Het parochiebestuur Lumen Christi is verheugd te kunnen melden dat in de vacature die ontstaan is door het aftreden van Leo Rondhuis (secretaris Lumen Christi) inmiddels is voorzien. Per 1 december 2018 is Alex Boons benoemd tot secretaris van de parochie Lumen Christi. Alex is een zeer betrokken parochiaan en reeds lid van de pastoraatsgroep Denekamp, maar wil zijn kennis en kunde graag inzetten voor het overkoepelende bestuur van de parochie Lumen Christi. Wij zijn als parochiebestuur uitermate blij met de komst van Alex en wensen hem veel succes voor de toekomst bij zijn bestuurlijke werkzaamheden.

Leo Rondhuis heeft vanaf de start van Lumen Christi in het jaar 2010 de functie van secretaris Lumen Christi voor zijn rekening genomen. Dit heeft hij steeds gedaan met grote deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme, waarbij nauw werd samengewerkt met het pastorale team, de andere bestuursleden en vele andere interne en externe belanghebbenden. De afgelopen jaren heeft Leo bijgedragen aan het verder professionaliseren van Lumen Christi. Leo heeft na twee periodes van vier jaar nog één jaar langer de taak van secretaris voor zijn rekening genomen. Nu er in Alex een waardige opvolger gevonden is is het tijd om het stokje over te dragen.
We danken Leo van harte voor zijn tomeloze inzet, betrokkenheid, deskundigheid en enthousiasme waarmee hij al deze jaren als vrijwilliger deze taak heeft vervuld.

Het bestuur van Lumen Christi