Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof “de eerste Heilige Communie”. De eerste voorbereidingen van de communiewerkgroep zijn al begonnen. Op school in De Lutte krijgen de kinderen van groep 4 een brief om zich aan te kunnen melden. Kinderen die graag mee willen doen en niet op de basisschool in De Lutte zitten kunnen zich opgeven via het emailadres: commwerkgroep@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie en/of vragen. Op donderdagavond 29 oktober is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de kinderen die in het laatste weekend van mei de eerste Heilige Communie zullen gaan doen. De definitieve datum wordt nog vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomst zal iedereen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom de eerste Heilige Communie. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Parochiecentrum in De Lutte.

Als u belangstelling heeft te komen dan graag opgeven via bovengenoemd mailadres.