Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof “de eerste Heilige Communie”. De eerste voorbereidingen van de communiewerkgroep zijn al begonnen.
Op school in De Lutte krijgen de kinderen van groep 4 binnenkort een brief om zich aan te kunnen melden. Kinderen die graag mee willen doen en niet op de basisschool in De Lutte zitten kunnen zich opgeven via het emailadres; commwerkgroep@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie en/of vragen.

Op maandagavond 8 november is er een informatieavond voor alle geïnteresseerden en de ouders/verzorgers van de kinderen die op zaterdag 21 mei 2022 de Eerste Heilige Communie zullen gaan doen. Tijdens deze bijeenkomst zal iedereen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom de Eerste Heilige Communie. De infoavond begint om 20.00 uur in het Parochiecentrum in De Lutte.