Beste medeparochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team kunnen we u meedelen dat we verheugd zijn dat er in de vacature van pastoraal werker Leo Ros per 1 september a.s. is voorzien. De nieuwe pastoraal werkster heet Jose van den Bosch. Ze is tot nu toe werkzaam in de Jorisparochie van Almelo en in de Marcellinusparochie van West Twente. De presentatie van haar zal zijn op vrijdag 6 september om 19.00 uur. Nadere mededelingen hierover volgen ter zijner tijd.