Welkom op de nieuwspagina van parochie Lumen Christi

Hier vind u alle nieuws van de parochie Lumen Christi én van de locaties

Vierde Zondag: Ga de weg die jou goed doet

In de Zaligsprekingen zet Jezus de wereld, ons eigen doen en laten op z’n kop. Degenen die maatschappelijk hoog op de ladder zitten, ziet Hij even niet staan. Degenen die leven aan de onderkant van onze samenleving, degenen waarop wij neerzien, de zwervers, de...

Lees meer

Opbrengst 2022 Missiewerk Tilligte

Begin januari 2023 is er € 2850,- overgemaakt ten behoeve van pater Hennie Haamberg. Het bedrag bestaat uit € 1100,- subsidie van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Dinkelland en € 1750,- verkopen van Missiewerk. Missiewerk Tilligte bestaat uit een aantal dames...

Lees meer

Mededelingen Locatieraad

Onze penningmeester Bernadette Broenink heeft te kennen gegeven dat ze haar taken binnen de locatieraad met onmiddellijke ingang om persoonlijke redenen gaat beëindigen. We begrijpen en respecteren haar besluit ten volle en danken haar voor meer dan 12 jaar accurate...

Lees meer

Petitie

We willen u allereerst bedanken voor de geweldige reactie tegen het beleid van ons bisdom; er zijn vele (meer dan honderd) getekende formulieren terug ontvangen. De formulieren (achter in de kerk) kunnen nog steeds ingevuld worden en in de brievenbus van de pastorie...

Lees meer

Locatienieuws Beuningen

Actie Kerkbalans Eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage. Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. De...

Lees meer

Terugkomst doopviering

Op zondag 15 januari hebben de kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn, samen met hun gezin, het doophandje opgehaald in de kerk. Tevens waren de dopelingen van de afgelopen twee jaar uitgenodigd, die door corona hun handje al thuis bezorgd hebben gehad, voor een...

Lees meer

Afscheid Ans Mollink

Op woensdag 25 januari hebben het bestuur en het pastoraal team afscheid genomen van Ans Mollink. Ans heeft zich sinds jaar en dag heel actief ingezet voor de financiële administratie. Aanvankelijk voor de Sint Nicolaas en later voor Lumen Christi. En verder hielp ze...

Lees meer

Brainstormavond

We hebben de afgelopen periode met een groep mensen gewerkt aan de basis van de plannen rondom onze pastorie. Allereerst is het ons gelukt om de Pastorie van Lumen Christi met instemming van het Bisdom te kopen en we hebben inmiddels 80% van de financiering middels...

Lees meer

BISDOMSBEDEVAART NAAR LOURDES (29/4 tot 4/5)

U heeft hierover reeds kunnen lezen in een eerder parochieblad. Als parochie willen we hier bij aansluiten. Deze bedevaart gaat per vliegtuig en wel van zaterdag 29 april t/m donderdag 4 mei. Tijdens deze bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de grot van Lourdes...

Lees meer

Met Jezus op weg naar Pasen

Vier bijeenkomsten in de veertigdagentijd, waarin we stil staan bij de vraag wat Pasen voor ons betekent. Dit doen we aan de hand van de evangelielezing van de dan komende zondag. Na een korte inleiding en het gezamenlijk lezen van de tekst, gaan we met elkaar in...

Lees meer