Welkom op de nieuwspagina van parochie Lumen Christi

Hier vind u alle nieuws van de parochie Lumen Christi én van de locaties

Dankjewel

Beste mensen, de afgelopen maanden mochten wij als geloofsgemeenschap veel giften ontvangen, in geld en materiaal. Wij willen middels deze weg alle gulle gevers dan ook hartelijk bedanken! Alles komt ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap in De Lutte. We zijn...

Lees meer

Adventstocht 2021 VERVALT

Adventstocht 2021 Gezien de grote besmettingsdreiging, de coronaregels en de naar verloop van tijd steeds lager wordende bescherming van vaccinatie tegen corona kunnen we tot onze grote spijt ook dit jaar de Adventstocht niet doorlaten gaan. Natuurlijk hopen we dat...

Lees meer

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers

Beste vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Simon en Judas Tilligte, Graag hadden we jullie allemaal willen uitnodigen voor een vrijwilligersavond om onze dank te uiten voor alle werkzaamheden die voor onze kerk en geloofsgemeenschap worden verricht. Helaas lukt dit...

Lees meer

Vesperviering Vredeslicht

Zaterdag 18 december om 16.00 uur in de Sint Nicolaaskerk in Denekamp Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken aan de vredesvlam in Bethlehem door het vredeslicht kind en wordt daarna verspreid door scouts over de hele wereld. Wat klein begon is vandaag de dag...

Lees meer

Wijziging openingstijden secretariaat

De openingstijden van het locatiesecretariaat zijn deels gewijzigd Maandagavond 19.00 uur - 20.00 uur Anita Roesthuis Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de...

Lees meer

Overweging 28 november

Beste mensen, In deze tijd waarin de kinderharten vol verwachting sneller kloppen, in afwachting van Sinterklaas met zijn medewerkers, om de verlangens van de kinderen te vervullen met mooie cadeautjes, zitten wij allemaal ook vol verwachtingen. Wij, volwassenen,...

Lees meer

Adventsactie

Zondag 28 november begint de Advent, de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis. In deze weken vraagt de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag...

Lees meer

Het Vredeslicht 2022

Dat wordt jaarlijks door een kind ontstoken aan de vredesvlam in Bethlehem en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die...

Lees meer

Week van het Katholiek Onderwijs

Van 13 tot en met 17 december 2021 organiseert de Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs. In samenwerking met Adventsactie/Vastenactie is er ook dit jaar lesmateriaal ontwikkeld voor scholen, te gebruiken tijdens de Advent in...

Lees meer

NIEUWS VAN CARITAS

Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen. We maken het ondanks deze coronatijd gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij...

Lees meer

Opgave voor het H. Vormsel 2022

Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een periode afgesloten waarin u hen aan de hand naar de school gebracht hebt. Nu ze op het punt staan...

Lees meer