Welkom op de nieuwspagina van parochie Lumen Christi

Hier vind u alle nieuws van de parochie Lumen Christi én van de locaties

Uitnodiging vrijwilligersavond

Op dinsdag 11 oktober zal om 19.30 uur de vrijwilligersavond plaatsvinden in café/zalencentrum de Vereeniging. Aanmelding graag voor 5 oktober a.s. bij de contactpersoon van je eigen werkgroep of bij Gerard Pross email: gerardpross@hetnet.nl tel: 0541-551535. De...

Lees meer

Ziekenzalving

Woensdag 12 oktober om 14.30 uur is er een Ziekenzalving in onze parochiekerk door Pastor Munsterhuis. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt U zich hiervoor aanmelden bij het Parochiesecretariaat. Het secretariaat is geopend op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 10.30 uur...

Lees meer

Opgave voor het H. Vormsel 2023

In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een belangrijke periode afgesloten. Nu ze op het punt staan de volwassener wereld in te trekken kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. U als ouder heeft hen bij het doopsel op een...

Lees meer

Actie Missietent Tilligte stopt

Na goed overleg hebben we moeten besluiten om te stoppen met de Aktie Missietent Tilligte. Een actie die meer dan 30 jaar geleden in het leven is geroepen om de paters van Tilligte financieel te ondersteunen. De laatste jaren was de opbrengst voor pater Haamberg. Om...

Lees meer

Eerste Heilige Communie De Lutte

Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof de ‘Eerste Heilige Communie’. De ouders van de kinderen van groep 4 ontvangen binnenkort een brief om zich aan te kunnen melden. Kinderen die niet op de basisschool in De Lutte zitten maar wel graag mee willen...

Lees meer

Seniorenpastoraat

Maria viering in oktober: “Maria leeft.” Wanneer je in Twente langs de vele Mariakapellen komt zie je daar altijd bloemen staan. Vaak zijn er mensen die even uitrusten van hun wandel of fietstocht en er een kaarsje opsteken. Ook aan de bedevaarten naar Lourdes en...

Lees meer

Allerzielenviering

Op woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgegaan door pastor Ingrid Schraven. Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2021 en...

Lees meer

Nieuws vanuit het secretariaat

Als je zegt secretariaat, dan zeg je Agnes ten Brink. Al bijna 30 jaar was zij het vertrouwde gezicht in onze geloofsgemeenschap. Op de achtergrond was er weinig wat ze niet wist over het reilen en zeilen in en om de kerk in Noord Deurningen. Nu heeft ze er een punt...

Lees meer

Oogstdankviering & Herfstwandeling

Graag willen we iedereen uitnodigen voor de jaarlijkse oogstdankviering die gehouden wordt op zaterdag 8 oktober om 19.30 uur. Pastor Kerkhof -Jonkman zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. Vele vrijwillig(st)ers hebben voor...

Lees meer

Herfstwandeling Beuningen

Op zondag 9 oktober is in combinatie met het oogstdankfeest weer een mooie herfstwandeling uitgezet. Tevens is de kerk open en kun je de prachtig versierde kerk bezichtigen. Krakende bladeren onder wandelschoenen, kastanjes en eikels onder de bomen, paddenstoelen...

Lees meer

Dierenzegening op Werelddierendag

Op 4 oktober, de sterfdag van Franciscus van Assisi, vieren we Werelddierendag. Franciscus had zorg voor de dieren, hij kon er zelfs mee praten. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij onderdeel zijn van de natuur en zorg dienen te dragen voor een goed natuurbeheer. Als Kerk...

Lees meer