Welkom op de nieuwspagina van parochie Lumen Christi

Hier vind u alle nieuws van de parochie Lumen Christi én van de locaties

Inwijding Landkruis Springendal

Op zaterdag 7 mei heeft de inwijding van het Landkruis Springendal plaatsgevonden. De stoelen, die voor de bezoekers waren klaargezet door het kostersteam, waren allemaal bezet. Vanaf Hoeve Springendal zijn met paard en wagen Pastor Kerkhof Jonkman en...

Lees meer

H. Vormsel

Op zaterdag 7 mei waren er opnieuw 2 vormselvieringen ditmaal in Denekamp waaronder jongeren uit Beuningen en Noord Deurningen en natuurlijk ook van de scholen in Denekamp. Voorafgaand was er nog een gesprek met de vormheer, vicaris generaal en hulpbisschop...

Lees meer

VRIJWILLIGERSFEEST H. JOZEFKERK

Nu er geen beperkende regels meer gelden, wordt het hoog tijd om dit jaar met alle vrijwilligers van de H. Jozef kerk een gezellig feestje te vieren. Wij willen iedereen dan ook vragen om alvast de datum VRIJDAG 1 JULI 2022 VANAF 19.00 UUR te noteren op de kalender....

Lees meer

Yes, we kunnen weer….

Dit jaar op zondag 10 april wordt iedereen met een Palmpasenstok uitgenodigd en komen we om 10.30 uur samen in de kerk. Vervolgens wordt aansluitend achter de Plechelmusharmonie de Palmpasenoptocht gelopen. En na het grote succes van vorig "het Lopend Vuurtje" gaan we...

Lees meer

Hart voor Oekraïne

Na afloop van drukbezochte oecumenische vredesbijeenkomst vanavond op het Nicolaasplein in Denekamp, hangen buiten borden gemaakt door jongeren, zijn er stoepkrijttekeningen en vredesduifjes gemaakt door kinderen en kaarsen voor vrede in het hart geplaatst door...

Lees meer

’Gezelligheid kent geen tijd’

Na een periode van stilte i.v.m. corona willen we de draad weer oppakken. Op dinsdagmiddag 15 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn jullie weer welkom in de pastorie. We beginnen met koffie en bijpraten met elkaar. De onkosten zijn € 2,- De volgende data zijn 19...

Lees meer

Gebed Synodale kerk

Wij staan voor U, Heilige Geest,terwijl wij bijeenkomen in uw naam.U alleen hebben wij om ons te geleiden,maak dat U thuis bent in ons hart;leer ons de weg die wij moeten volgenen hoe wij deze moeten gaan.Wij zijn zwakke mensen en zondaars;laat niet toe dat wij de...

Lees meer

Hartelijk dank voor uw inzet!

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2022 zit erop. Graag willen we als campagneteam alle plaatselijke organisatoren hartelijk danken voor de geweldige inzet in de afgelopen periode! Opnieuw hadden we te maken met coronamaatregelen, maar ondanks dat hebben jullie...

Lees meer

DOE MEE MET HET AVONTUUR!

Paus Franciscus wil graag weten wat er in de gelovigen leeft. Zij mogen meedenken over hoe het verder moet met de kerk. De synodale 'motor' komt geleidelijk op gang in de @rkk. Maar er is nog veel onduidelijk. Om de goede zaak een zetje te geven, biedt Jos Moons samen...

Lees meer

Uitvaarten in de vorm van Gebedsvieringen

Het goed verzorgen en vieren van een kerkelijk afscheid vindt de parochie van groot belang. De pastores en parochieel voorgangers besteden daar veel zorg aan om dit naar de wens van de nabestaanden in te vullen. Daarin proberen we een zo goed mogelijke balans te...

Lees meer

WJD@Home heeft nieuwe datum

NIEUWE DATUM WJD@HOME: 29 april t/m 1 mei 2022 Uitgestelde WJD@HOME op Ameland nu van 29 april t/m 1 mei  MELD JE AAN VOOR 15 APRIL 2022  WJD@Home heeft een nieuwe datum. Door de coronamaatregelen kon het weekend in januari niet doorgaan. Door de aanscherping van...

Lees meer

Nieuwjaarswens

Bijna geheel 2021, zijn we zowat op alle gebieden beperkt geweest door het Covid-19 virus, ook wel de corona pandemie. In dat opzicht leek 2021, veel op 2020! Gelet op de huidige beperkende overheidsmaatregelen zijn er tot zeker 14 januari 2022 beperkte groepsgroottes...

Lees meer