Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen. We maken het ondanks deze coronatijd gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen. Wat doet Caritas? Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en/of families in nood binnen de parochiegrenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas. Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, bedden, een fornuis, een stofzuiger, kleding, schoolspullen, een bijdrage in medische kosten en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen, acties waar wij aan meedoen (bijvoorbeeld Rabo ClubSupport) en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Normaal gesproken wordt er in het derde weekend van november in de kerk in Ootmarsum een collecte gehouden voor Caritas. Aangezien er door Corona echter een maximum is gesteld aan het aantal kerkgangers, verzoeken wij u om dit jaar een bijdrage naar ons over te maken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl. Ons bankrekeningnr. is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi.

Sinterklaasactie
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een ‘zeeppakket’ aanbieden aan cliënten van de voedselbank. Dit pakket wordt ook geschonken aan gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, handgel etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er maar liefst 240 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zeker in deze bijzonder cornonatijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar via deze website, rechtstreeks of via de diakens Kerkhof Jonkman of Van Vilsteren.

Wie zit er in het bestuur van Caritas?
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas. Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte zijn dit Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Metgod en voor Denekamp zijn dat Beate Nieuwhuis en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld. Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun.