Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Oogstdankviering 2020 Coronaproof

Corona heeft ervoor gezorgd dat we tegenwoordig noodgedwongen anders met elkaar omgaan. Ook de kerk heeft zich aangepast. Zoals u misschien weet zijn tijden maar ook vieringen gewijzigd. Er wordt communie gedeeld in vieringen waar de diaken of priester voorgaan. Alle andere vieringen zijn woord/gebedsvieringen geworden.

Een speciale woord/gebedsviering is er op 4 oktober om 9.00 uur met als thema Oogstdank. En het mooie is dat de Kinderkerk zijn medewerking verleend aan deze viering. Wat betekend dat concreet?
Het is een speciale viering, bijvoorbeeld kinderen wordt gevraagd spullen mee te brengen om te gaan bakken. Omdat zij iets mee brengen naar de kerk vragen wij ook aan u/jullie goederen mee te brengen die te maken hebben met Oogsten. Deze goederen verzamelen we voorin de kerk en dienen eerst als versiering en daarna zullen wij er voor zorgen dat ze bij de Voedselbank terecht komen. Op deze manier tonen wij ons dankbaar voor een goede Oogst en kunnen op deze manier toch delen met elkaar. De viering beginnen we samen met de kinderen, daarna gaan zij hun eigen gang. Ze gaan naar buiten om hun meegebrachte spullen te gaan gebruiken om op een vuurtje aan het bakken te gaan.
Aan het einde van de viering als u naar buiten gaat zult u het resultaat zien (en proeven). Daarom onze oproep en uitnodiging:

Breng producten mee naar de kerk maar neem ook je kleinkinderen ( kinderen) mee want het wordt een bijzondere viering!

Werkgroep Liturgie en Kinderkerk

 

 

Informatieavond H. Vormsel

Op maandag 19 oktober om 19:30 uur is er een informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond is voor ouders van wie het kind dit schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de kinderen ter voorbereiding gaan maken. Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden genomen. Laat je dus goed informeren en kom naar deze avond!

Uiteraard wordt bij deze avond rekening gehouden met de afstandsmaatregelen tegen het coronavirus. Daarvoor is aanmelding voor deze avond verplicht voor 1 oktober a.s.! Via de volgende e-mail: vormselstuurgroep@gmail.com

Voor meer informatie over het Vormsel klik hier of neem even contact op met werkgroep De Lutte, Carmen Steghuis, telefoon 06 14 55 73 73

Vanaf 1 september weer vieringen in de kerk in De Lutte

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat er vanaf 1 september weer ieder weekend een viering is in onze kerk in De Lutte. Vaak op zondagochtend om 9.00 uur en een enkele keer op zaterdagavond om 18.00 uur. Ons Plechelmuskoor zal met een aantal personen de zang verzorgen in deze vieringen. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur gaat weer van start per september. We nodigen u van harte uit bij deze vieringen. Wees welkom !!!

Verhalen vertellen via de Kerkradio

Beste mensen,

Sinds een aantal weken zijn we bezig om de kerkradio te gebruiken om verbinding te creëren en te behouden met de mensen die aan huis gekluisterd zijn in deze toch wel bijzondere tijd. Dit doen we in de vorm van het vertellen van verhalen via de kerkradio, u hebt er inmiddels 3 kunnen beluisteren
De verhalen worden nu verteld iedere vrijdagochtend om 10.30 uur.
Van de kerkradio gebruikers hebben we de namen en adressen, graag zouden we hun telefoonnummer en evt. mailadres ontvangen omdat we graag enige terugkoppeling zouden willen ontvangen over onderwerpen die mensen aanspreken. En horen of mensen dit initiatief waarderen en of het levensvatbaar is en blijft. Mensen die een verhaal willen vertellen nodigen we van harte uit te reageren. Dit kan bij pwiefferink@gmail.com tel 0620545986
We hopen dat u hier plezier aan beleeft.

Kerken die open zijn

Voor stilte, gebed, het opsteken van een kaarsje, weet dat kerken open zijn.

In Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord Deurningen is de kerk dagelijks open.

De kerk in Lattrop is open op woensdag, zaterdag en zondag.

In Ootmarsum en Tilligte is de Mariakapel open.

Neem daarbij alstublieft de richtlijnen van RIVM in acht!

UPDATE: VANAF 1 JULI ZIJN VIERINGEN OOK WEER BIJ TE WONEN IN DE KERK VOLGENS DIT PROTOCOL. HET ACTUELE VIERINGOVERZICHT VINDT U HIER.

Kerkradio

Er kwam een idee om de kerkradio te gebruiken om een stuk verbinding te creëren en te behouden met de mensen die aan huis gekluisterd zijn.
En dit dan in de vorm van het vertellen van verhalen via de kerkradio.
U krijgt mooie verhalen (in ’t Twents of in het Nederlands ?) te horen.
Dus geen viering; wel kunnen deze verhalen, gedachten of gedichten een boodschap hebben. De verhalen worden verteld door Lutternaren.

WANNEER: Elke woensdagavond om19.00 uur.

Met dank aan Paul Wiefferink.

Mededeling betreffende het parochiesecretariaat n.a.v. het Corona-virus

De komende tijd is ook het parochiesecretariaat in De Lutte gesloten. Dit n.a.v. de landelijke richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. De post en de mail worden gelezen en de telefoon zo mogelijk beantwoord.
Intenties kunnen doorgegeven worden via de mail en schriftelijk in de brievenbus.

Blijf deze Site raadplegen voor het laatste nieuws van onze locatie.
Op deze website vindt u ook de kerk TV. Op de homepagina wijst het zich vanzelf. Hier kunt u vieringen volgen en ook de herhaling zien.

Vredeslicht binnengebracht in de Lutte

Zondag 22 december hebben de misdienaars Eva oude Egberink en Tess Kleissen het Vredeslicht binnengebracht in de Lutte.

Aan het eind van de viering verspreiden zij ook het licht aan een 20-tal mensen die het vredeslicht wilden ontvangen en daarvoor naar de kerk waren gekomen. Tess heeft het Vredeslicht ook thuis een plekje gegeven.

Bericht alleenstaanden

In mei bestaan we 25 jaar. Dit gaan we vieren met een feestelijke bijeenkomst op woensdag 15 mei in de parochiezaal. We beginnen deze middag om 14.30 uur en zouden graag zien dat u zich van tevoren opgeeft.
Annie Hollink, tel.nr. 552213 of Miny Meijer, tel.nr. 551443

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.