Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Mededeling pastor Jacobs

In een gesprek met pastor Jacobs heeft hij laten weten niet meer voor te gaan in weekendvieringen en uitvaarten en beperkt inzetbaar te zijn voor vieringen door de week.
Wij waarderen zijn inzet de afgelopen jaren zeer en danken hem daarvoor.

Namens het pastoresteam en pastor Jacobs

Carnavalsviering

Carnaval vieren 2019 begint en sluiten we af in de Plechelmuskerk.
Dit jaar is dat dus op zaterdag 23 februari om 19.00 uur. Al vele, vele jaren beginnen wij, voor het echte carnaval begint, met een bijeenkomst in de kerk. Met CV de Bosdûvelkes en CV De Tuffelkeerlkes en het pasopgerichte Gelegenheidskoor is er samen aan gewerkt om er een leuke inspirerende 4ring van te maken.
De Hoogheden Graaf Mike, Baron Niels, de adjudanten Bonno en Marc en Miss Ilse en de jeugdgraaf Boet en jeugdgravin Laudy zullen tijdens de bijeenkomst hun medewerking verlenen. Het dweilorkest Duvels Geweld loopt voorop in de polonaise. Iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op het komende carnaval nodigen wij van harte uit. Mocht u onzeker zijn over de dress code?
Wees gerust alles mag.!!!
Maar vergeet niet dat het carnavalsseizoen 2019 wordt afgesloten op Aswoensdag.
Daarom is er op woensdag 6 maart om 20.00 uur een viering waar Monseigneur Hoogenboom het askruisje uitdeelt. Daarna begint de bezinnende periode: de vastentijd. Voor alle 2 vieringen wordt iedereen van harte uitgenodigd door C.V De Bosdûvelkes en C.V. De Tuffelkeerlkes en werkgroep liturgie De Lutte.
Alaaf.

 

Orde van Verdienste 2019

Een welgemeend dankjewel voor alle vrijwilligers van geloofsgemeenschap St. Plechelmus De Lutte.

Een oorkonde en speld wordt u aangeboden door carnavalsvereniging De Bosdûvelkes en hoort bij de Orde van Verdienste die aan u is toegekend voor het vele werk dat u geheel belangeloos voor onze gemeenschap hebt verricht.

Dankjewel aan iedereen voor dit vrijwilligerswerk! Sint Plechelmus zal met vreugde naar beneden kijken, om te zien hoe ver het vrijwilligerswerk hier kan reiken van alle werkgroepen en taakvelden binnen onze geloofsgemeenschap.

Om een idee te geven hoeveel verschillende taakvelden er wel niet zijn hier een overzicht van alle werkgroepen:
Avondwake, aula, bezoekersgroep, bouwzaken, bloemversiering, catechese, caritas, collectanten, eerste H. Communie, Communie bezorgers, diaconie, dopen, gastvrouwen/heren, verhuur kerkgebouw, huwelijk, kerkberichten ’t Luutke, kerkhofbeheer, kerktelefoon, kerkbijdrage/financiën, kerkewas, koren, kosters, lektoren, ledenadministratie, liturgie, locatieraad, Lourdeswerk, misdienaars en acolieten, onderhoud apparatuur, ostiaria (deurwachters), pastoraal team, parochiebestuur, schoonmaak, secretariaat, Vormsel, voorkeurparochianen, verliezen verwerken, wijkcontactpersonen, parochiebladbezorgers, stichting kerkebos, weekendvoorgangers.

Samen gaan we verder, samen onderweg de toekomst in, als we samen verder trekken heeft onze kerk weer zin.
Sint Plechelmus kijkt vanaf boven en denkt we kunnen er weer tegen, De Lutte en haar vrijwilligers, zoals altijd: wat een zegen!

Voorzitter locatieraad
Maria Wolbert-Closa Rodrigo

Afscheid Themakoor De Lutte

Beste mensen,

Ik denk dat ik namens de hele geloofsgemeenschap spreek, wanneer ik zeg dat ik hier met een dubbel gevoel sta. Een gevoel van dankbaarheid en weemoed. Dankbaar voor alles wat jullie voor ons vocaal betekend hebben en met grote weemoed omdat jullie na 31 jaar Themakoor aangegeven hebben ermee te willen stoppen. Een beslissing die wij vanzelfsprekend respecteren.
31 jaar geleden zijn jullie opgericht als zanggroep die na het kinderkoor kwam. En al die jaren hebben jullie met veel enthousiasme en een grote inzet jullie specifieke klanken laten horen. Een eigentijds geluid en een eigen sound die we helaas moeten gaan missen in onze kerk. Het was een rijkdom dat we in onze kerk altijd een gevarieerd scala van vieringen en bijpassende muziek hebben kunnen aanbieden. Helaas veranderen de tijden, ook in onze geloofsgemeenschap. Maar na de weemoed overheerst toch zeker de dankbaarheid. Dankbaar dat er 31 jaar lang jonge mensen hun bijdrage hebben willen leveren aan de liturgie!
Ik denk dat we erg blij mogen zijn dat het grootste gedeelte van jullie voor onze kerk behouden blijft. O.a. in het Plechelmuskoor en in de werkgroep Doopvoorbereiding. Met de dames van het Plechelmuskoor zal zelfs een speciaal Gelegenheidskoor gevormd worden om zo te kunnen zingen bij vieringen en gelegenheden waarbij een iets ander repertoire gewenst is. Zo kunnen we hopelijk nog lang van jullie genieten. Dank voor jullie bereidwilligheid hierin!
I.p.v. de Gregoriuspenning hebben we gemeend jullie wat anders aan te bieden en wel een gezamenlijke High Tea bij het Theelutke en daarbij nu ook een boeket bloemen groen en wit:
Groen symboliseert jullie jongere leven en hoop .
Wit symboliseert jullie zuiverheid, eenvoud en natuurlijke liefde voor zang en muziek. Het is jullie van harte gegund en een kleine blijk van waardering voor alles wat jullie voor ons betekend hebben.
Nogmaals heel hartelijk dank voor al die jaren en graag noem ik jullie namen; Astrid, Corine, Ilse, Ingrid, Jeanette, Karin, Ellen, Saskia, Marian, Danielle en natuurlijk Christo ,zonder wiens grote inzet en kunde het allemaal niet mogelijk geweest was.
Muziek en zang dragen bij aan een perfecte beleving van de liturgie, dat jullie klanken nog lang mogen naklinken in onze kerk!
Bedankt namens geloof en dorpsgemeenschap!

Maria Wolbert – Closa Rodrigo
Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus

Dopen 2019

We zijn al een tijdje op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen met de doopvoorbereiding. Wij zouden het erg jammer vinden als dit niet zou lukken, met als gevolg dat dan het een en ander gaat veranderen rondom het dopen in de kerk van De Lutte. Gelukkig hebben we 1 nieuw lid gevonden. Wie volgt?
Er is besloten het aantal doopvieringen te verminderen in 2019.
In het eerste half jaar van 2019 zijn er twee doopvieringen gepland namelijk
Zondag 20 januari en zaterdag 25 mei. Mocht je als ouders besloten hebben je kindje te willen dopen dan kun je dit doorgeven aan Daniëlle Tijhuis dnijhuis1@hotmail.com of T. 06-22238980. Per viering zullen er niet meer dan vier kinderen worden gedoopt. Mochten er ineens meerdere aanmeldingen volgen, dan zal er gekeken worden naar een extra datum.

Doopwerkgroep Jeannette Eidhof en Daniëlle Tijhuis-Nijhuis

Communie thuis ontvangen

De wintertijd staat voor de deur. Het wordt kouder en soms slechter weer.
Indien U niet in de gelegenheid bent om onze wekelijkse vieringen op zondagochtend of woensdagavond in de kerk bij te wonen, is het mogelijk om de communie thuis te ontvangen. Ook voor de Kerstdagen is het mogelijk de communie te ontvangen. Wenst U hier gebruik van te maken dan kunt u bellen met Ria Bekke en in overleg maakt ze dan een afspraak met U.

Ria Bekke tel. 05415-551538.

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538