Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Voorbereiding Vormsel

Op zaterdag 25 januari 2020 is er om 19:00 uur in onze Plechelmuskerk de viering van het Heilig Vormsel. 14 kinderen uit groep 8 ontvangen dan van Mgr. H.W. Woorts het sacrament van het Vormsel. Onder begeleiding van hun ouders en vrijwilligers van de parochie zijn de kinderen al een paar maanden bezig met de voorbereidingen hiervan. Ze werken aan de hand van het project ‘Vormselkracht’ zodat ze weten wat het inhoud om een gelovig en goed mens te zijn. Naast thuisopdrachten hebben de vormelingen een bezoek gebracht aan de Zusters Franciscanessen van Denekamp en hebben ze gesprekken gevoerd met vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Op die manier hebben de kinderen geleerd dat de kerk meer is dan alleen een gebouw. De Kerk is van mensen; gemeenschap van gelovigen die er willen zijn voor elkaar.

St. Gerardus Dagkalender 2020

De St. Gerardus Bedevaart in Overdinkel stelt u in de gelegenheid voor het verkrijgen van de bekende St. Gerardus Dagkalender 2020. elke dag een beetje spirit! te bestellen onder telefoonnummer 0623590628 of te verkrijgen bij: Gerard Gervink, Appelvinkstraat 39 De Lutte. De kosten zijn € 7.40.
Misschien een leuk cadeau voor de komende feestdagen.

Adventstocht in De Lutte

Op zaterdag 21 dec wordt weer de Adventstocht gelopen. Start is vanaf 18.30 uur buiten bij de Plechelmuskerk in de Lutte. De route rond de kerk en het Kerkenbos is mooi verlicht met waxinelichtjes, vuurkorven en fakkels. Onderweg worden er tafereeltjes opgevoerd deel uitmakend van het Kerstverhaal. Zo zijn er levende schapen met hun herders, Maria gaat zittend op een echte ezel met Jozef op pad. Onderweg wordt de herberg aan gedaan maar waar geen plaats was voor hen. De tocht leidt uiteindelijk de warme kerk in waar het jeugdorkest toepasselijke liederen speelt. Hiervan kan men genieten onder het genot van een lekkere warme kop chocolademelk.

Het meedoen is gratis maar een gepaste financiële bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Werkgroep Adventstocht Plechelmuskerk de Lutte

 

 

Liturgische kleding parochieel voorganger en lectrice

Binnen de werkgroep liturgie ontstond de vraag of we ons niet moeten gaan aanpassen aan de omringende parochielocaties die geen liturgische kleding dragen. Onze vrijwillige parochiële voorgangers en lectrices zijn gelovigen voortkomend uit de eigen geloofsgemeenschap.
De vele argumenten, zowel voor als tegen, zijn weloverwogen besproken met elkaar. Samen zijn we tot een besluit gekomen dat parochiële voorgangers en lectrices/lectoren in zondagsvieringen, afscheidsvieringen en uitvaarten voor zullen gaan in burgerkleding. We beseffen ons dat het wel even wennen zal zijn voor de kerkgangers. Maar in overleg met de kosters en de locatieraad hebben we besloten met ingang van het nieuwe liturgische jaar, dat is de eerste zondag van de Advent, geen liturgische kleding meer te dragen.

Namens de Locatieraad St. Plechelmus De Lutte
Pastoraatswerkgroep Liturgie

Bericht alleenstaanden

In mei bestaan we 25 jaar. Dit gaan we vieren met een feestelijke bijeenkomst op woensdag 15 mei in de parochiezaal. We beginnen deze middag om 14.30 uur en zouden graag zien dat u zich van tevoren opgeeft.
Annie Hollink, tel.nr. 552213 of Miny Meijer, tel.nr. 551443

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538