Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Veertigdagentijd

In deze weken bereid je je voor op Pasen Veel mensen vasten deze weken: ze bedenken iets wat ze deze periode niet doen. Of ze bedenken iets wat ze wél doen.
In de Huiskamer staat deze kijktafel. Leuk om tijdens deze vastentijd met kinderen te maken. Kom je een kijkje nemen?
In de Huiskamer liggen ook knutselvellen om een vastendoosje te maken.
Gratis mee te nemen!

Vormelingen naar het klooster

Als voorbereiding op het Vormsel hebben op 6 februari jl. twintig vormelingen uit De Lutten een bezoek gebracht aan het klooster van de zusters Franciscanessen in Denekamp gebracht. Hier werden ze hartelijk ontvangen door een drietal zusters. Na een glaasje drinken gingen de kinderen enthousiast zingen en dansen met de zusters! Daarna leerden de kinderen over het leven van Franciscus aan de hand van een film en maakten ze een creatieve tekening hierover. Vervolgens was het tijd om naar buiten te gaan voor een rondleiding over het terrein van het klooster. Zowel de zusters als pastor J. van den Bosch vertelden de kinderen over het ontstaan van het klooster, attributen en rituelen in een kerk en natuurlijk over de waarden die Franciscus ons voorleefde… wees dankbaar en vrijmoedig, leef in eenvoud en deel met de armen en zorg natuurlijk goed voor de natuur en de dieren. De dag werd afgesloten met een lekkere broodjes en een afsluitende viering waarbij (groot)ouders ook waren uitgenodigd. Samen werd gekeken naar een terugblik op dedag en vertelden de kinderen wat zij zo bijzonder vonden aan het leven van Franciscus, wat hun eigen droomwens was en wat zij getekend hadden. Tot slot werd er weer gezongen met de zusters. Het was een bijzondere dag.

De vormelingen ontvangen het H. Vormsel op zaterdag 25 maart a.s. om 19:00 uur in onze Plechelmuskerk. Uiteraard is iedereen welkom om daarbij aanwezig te zijn.

150 jaar bedevaart Kevelaer

In het jaar 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Door de corona pandemie kon de viering van dit jubileum toen niet doorgaan. De viering van deze bijzondere mijlpaal zal daarom tijdens de jaarlijkse bedevaart van dit jaar plaatsvinden. Deze bedevaart is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. In het kader van de viering van ons 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij onze bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan onder ander mee: pastoor Munsterhuis en pastoraal medewerkster Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden uit het koor van Noord Deurningen zullen meezingen.

De intentie van de bedevaart is: ”HEMEL EN AARDE AANRAKEN”. We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Dit wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

Eén of twee dagen met de bus
Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vierde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 23 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 26e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur is er lof en vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus is er onder meer ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Opgave bij de locaties

De Lutte
Informatie en opgave: 2 daagse Ria Vloothuis telefoon 06 22 04 48 22
1 dag: Ans van Langen telefoon 06 20 47 73 33

Denekamp
Voor specifieke informatie over deze fietsbedevaart of de wandelbedevaart kunt u zich vervoegen bij Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Noord Deurningen
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Noord Deurningen: mevrouw A. Brunink. telefoon 0541 – 35 39 10 Of met één van de overige bestuursleden (voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart): Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op vrijdag 12 augustus a.s.

Tilligte
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58/06-13888148

 

 

Yes, we kunnen weer….

Dit jaar op zondag 10 april wordt iedereen met een Palmpasenstok uitgenodigd en komen we om 10.30 uur samen in de kerk. Vervolgens wordt aansluitend achter de Plechelmusharmonie de Palmpasenoptocht gelopen.

En na het grote succes van vorig “het Lopend Vuurtje” gaan we dat dit jaar ook weer doen. Op zondag 17 april om 19.45 uur verwachten we iedereen die naar het Paasvuur wil gaan eerst in de kerk. Hier worden de kaarsjes ontstoken aan het  “Licht van Christus” : de Paaskaars. En dit jaar is het helemaal bijzonder om dit te doen in het “licht” van de toestand in Oekraïne.

En vervolgens lopen we met Poaskeerls voorop in optocht naar het paasvuur.

Daar wordt door iemand uit De Lutte het paasvuur aangestoken. En wil je wat drinken? Ook daar is gelegenheid voor in de tent bij het paasvuur.

Hopelijk zien we jullie weer met Pasen.

Dank voor uw giften

Beste mensen,

de afgelopen maanden mochten wij als geloofsgemeenschap veel giften ontvangen, in geld en materiaal. Wij willen middels deze weg alle gulle gevers dan ook hartelijk bedanken! Alles komt ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap in De Lutte. We zijn blij dat velen zich verbonden weten met onze St. Plechelmuskerk.
Verdere giften, in welke vorm en mate dan ook, blijven natuurlijk altijd van harte welkom. Bijvoorbeeld via het offerblok achter in de kerk. Wij danken bij voorbaat!
Met vriendelijke groet,

Maria Wolbert-Closa Rodrigo
Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus De Lutte

Stand van zaken Communie

Voor de vakantie hebben onze Communicantjes alvast kennis gemaakt met het goede doel waar ze zich voor gaan inzetten tijdens het Communieproject dat ze na de vakantie weer zullen gaan oppakken. Voor (aankomende)groep 5 is dat Stichting Hartekind en voor (aankomende) groep 6 is dat de Voedselbank.
Voor groep 5 heeft Kim Oude Egbrink, moeder van Anne en Job, van alles verteld over wat Stichting Hartekind doet en hoe de Communicantjes een steentje bij kunnen dragen.
Groep 6 mocht een kijkje komen nemen bij de Voedselbank in Losser. Hier kregen ze uitleg over hoe alles in z’n werk gaat. Ze mochten zelfs even kijken in de grote vriezer die tot -18 graden onder 0 kon. Ook zij zullen zich gaan inzetten voor het goede doel.
Tevens zal er in de maand september bij de Spar namens de Communicantjes een boodschappenkrat staan waar houdbare producten kunnen worden ingezameld voor de Voedselbank.
Na de vakantie zullen we het project verder gaan oppakken. De kinderen gaan oa de liedjes van de viering oefenen, het laatste deel uit hun projectmap afmaken en dan zaterdag 2 oktober voor beide groepen een mooie feestelijke Eerste Heilige Communieviering.

Informatie H. Vormsel 2022

Na de zomervakantie worden vanuit de Parochie Lumen Christi de voorbereidingen voor de sacramenten opgestart, zoals het Vormsel. Bij deze roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2021 – 2022 in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te denken over deelname aan het H. Vormsel.
Om alle voorbereidingen alvast te kunnen starten, is het voor ons handig om globaal te weten hoeveel kinderen uit De Lutte in het komende schooljaar het Vormsel zouden willen doen. Wilt u eventuele deelname van uw kind zo spoedig mogelijk doorgeven? Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden genomen. In het najaar wordt er nog een informatieavond georganiseerd over het H. Vormsel. Voor meer informatie over het Vormsel kijk op deze website: www.parochielumenchristi.nl/vormsel

Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon
06–14 55 73 73 of per mail: vormselstuurgroep@gmail.com

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maand wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.