Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Naar de eerste Communie

Na het Heilig Doopsel is de volgende stap in het geloof “de eerste Heilige Communie”. De eerste voorbereidingen van de communiewerkgroep zijn al begonnen.
Op school in De Lutte krijgen de kinderen van groep 4 binnenkort een brief om zich aan te kunnen melden. Kinderen die graag mee willen doen en niet op de basisschool in De Lutte zitten kunnen zich opgeven via het emailadres; commwerkgroep@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie en/of vragen.

Op maandagavond 8 november is er een informatieavond voor alle geïnteresseerden en de ouders/verzorgers van de kinderen die op zaterdag 21 mei 2022 de Eerste Heilige Communie zullen gaan doen. Tijdens deze bijeenkomst zal iedereen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom de Eerste Heilige Communie. De infoavond begint om 20.00 uur in het Parochiecentrum in De Lutte.

Stand van zaken Communie

Voor de vakantie hebben onze Communicantjes alvast kennis gemaakt met het goede doel waar ze zich voor gaan inzetten tijdens het Communieproject dat ze na de vakantie weer zullen gaan oppakken. Voor (aankomende)groep 5 is dat Stichting Hartekind en voor (aankomende) groep 6 is dat de Voedselbank.
Voor groep 5 heeft Kim Oude Egbrink, moeder van Anne en Job, van alles verteld over wat Stichting Hartekind doet en hoe de Communicantjes een steentje bij kunnen dragen.
Groep 6 mocht een kijkje komen nemen bij de Voedselbank in Losser. Hier kregen ze uitleg over hoe alles in z’n werk gaat. Ze mochten zelfs even kijken in de grote vriezer die tot -18 graden onder 0 kon. Ook zij zullen zich gaan inzetten voor het goede doel.
Tevens zal er in de maand september bij de Spar namens de Communicantjes een boodschappenkrat staan waar houdbare producten kunnen worden ingezameld voor de Voedselbank.
Na de vakantie zullen we het project verder gaan oppakken. De kinderen gaan oa de liedjes van de viering oefenen, het laatste deel uit hun projectmap afmaken en dan zaterdag 2 oktober voor beide groepen een mooie feestelijke Eerste Heilige Communieviering.

Informatie H. Vormsel 2022

Na de zomervakantie worden vanuit de Parochie Lumen Christi de voorbereidingen voor de sacramenten opgestart, zoals het Vormsel. Bij deze roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2021 – 2022 in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te denken over deelname aan het H. Vormsel.
Om alle voorbereidingen alvast te kunnen starten, is het voor ons handig om globaal te weten hoeveel kinderen uit De Lutte in het komende schooljaar het Vormsel zouden willen doen. Wilt u eventuele deelname van uw kind zo spoedig mogelijk doorgeven? Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden genomen. In het najaar wordt er nog een informatieavond georganiseerd over het H. Vormsel. Voor meer informatie over het Vormsel kijk op deze website: www.parochielumenchristi.nl/vormsel

Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon
06–14 55 73 73 of per mail: vormselstuurgroep@gmail.com

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538