Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Willibrordplaquette voor Dhr. En Mevr. Kuipers

Tijdens de eucharistie viering van 9 september a.s. is de Willibrordplaquette uitgereikt aan het echtpaar Jan Kuipers en Annie Kuipers-Swennenhuis.
Bijzondere gelegenheid bij deze aanvraag is dat het echtpaar Kuipers-Swennenhuis op 11 sept. a.s. hun 60-jarig huwelijksfeest hoopt te vieren in onze plaatselijke kerk, waarvoor zij beiden in de loop der jaren op velerlei gebied actief zijn geweest en nog steeds zijn.
Jan Kuipers, geboren op 13-12-1930 is van jongs af aan een rasechter bestuurder. Hij zat in vele besturen en met name functies in de tuinders-sector hadden zijn belangstelling mede gezien het feit dat hij een kleine tuinderij oprichtte samen met zijn vrouw. In de loop der jaren werd dit bedrijf geweldig uitgebreid en inmiddels is de oudste zoon Benny met zijn 2 oudste zoons de eigenaar van het zeer bekende Emsflower vlakbij over de grens in Duitsland en is in De Lutte het tuincentrum van zoon John gevestigd.
Na zijn huwelijk in 1958 bleef Jan actief in de gemeenschap van De Lutte.
Zo was hij van 1978 tot 1986 penningmeester van het voormalige kerkbestuur in De Lutte. Ook zorgt hij er al tientallen jaren voor dat de pastorietuin wordt voorzien van planten en bloemen, en fungeert hij zelfs nu nog op hoge leeftijd als “teamcaptain” van de tuinploeg. Dat alle benodigde bloemen en planten worden geleverd is een vanzelfsprekendheid, ook namens zoon Benny, maar in de boekhouding van onze penningmeester zijn hiervan geen nota’s te vinden!
Annie Kuipers-Swennenhuis is geboren op 30-09-1932 en is op velerlei gebied altijd actief geweest als vrijwilliger o.a. als bestuurder van he CDA-werkverband, medewerkster van de Zonnebloem, vrijwilliger bij de nationale zieken dag en nog vele andere taken. Bijna nooit werd er tevergeefs een beroep op haar gedaan.
Daarnaast is ze al bijna 25 jaar betrokken bij de versiering van de kerk. Zij zorgt voor de bestelling van de bloemen en ook voor veel bladmateriaal uit eigen tuin. Zij geeft leiding aan de groep vrijwilligsters; over hoe de versiering moet worden en wie wat doet en dat al die jaren met een aanstekelijk enthousiasme
Uit bovenstaande moge blijken dat beide echtlieden in De Lutte, maar zeer zeker in onze geloofsgemeenschap bijzonder gewaardeerd worden.
In feite zijn zij voor onze kerk van onmisbare betekenis en zorgen zij ervoor dat zowel ‘’binnen’’ als ‘’buiten’’ onze kerk, gelegen in het dorpscentrum, niet alleen voor de Luttenaren, maar zeer zeker ook voor vele toeristen letterlijk en figuurlijk de ‘’BLOEMETJES BINNEN EN BUITEN STAAN!’’ .

Jan en Annie Proficiat namens Kerk en Samenleving.

Maria Wolbert – Closa Rodrigo
Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus de Lutte

Voedselinzameling in De Lutte september 2018

Van sommige zaken in onze samenleving weten we vaak wel iets maar toch ook niet altijd het fijne. Dat geldt waarschijnlijk ook voor ons beeld van de Voedselbank. Daarom leek het ons goed om gewoon haar eigen informatie af te drukken, die te lezen valt op de website www.voedselbankoosttwente.nl Daar wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen aan deze Voedselbank. Als parochie Lumen Christi zamelen we namelijk al tijden twee keer per jaar voedselproducten in via onze kerken. We doen dat voor de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal. Lees verderop over de komende inzameling!

Meest gestelde vragen over de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal
1. Wie krijgen een voedselpakket?
Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca. 5,80 Euro of minder per dag. (na aftrek van de vaste woonlasten)

2. Wat zit er in een voedselpakket?
De Voedselbank is afhankelijk van donaties van voedselproducenten. Het is elke week weer afwachten wat er in de pakketten kan worden verpakt. U moet het zien als een aanvulling op uw eigen boodschappen. We garanderen 1 of 2 warme maaltijden per week.

3. Pakken jullie ook de oorzaak aan, waarom mensen een pakket nodig hebben?
Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen en de taak om hier wat aan te doen ligt op het terrein van andere organisaties.
Onze kerk is van woensdag 19 september tot en met zondag 23 september, dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur, geopend om uw voedselwaren af te geven. Op verzoek van de Voedselbank vragen we U, om met name de volgende producten af te geven; blikken soep of groente, koffie, thee, rijst, pasta’s of wasmiddelen. Dank alvast!

Namens het Diaconaal Beraad, pastor Leo Ros en Ria Vloothuis

Gezamenlijke ziekenzalving

Op woensdag 10 oktober om 15.00 uur is een speciale eucharistieviering met ziekenzalving in onze parochiekerk met medewerking van Pastor Munsterhuis en het dames en herenkoor. U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat.
voor openingstijden: zie Luutke of tel. 0541551203
Mocht u begeleiding of vervoer nodig hebben dan kunt u dat ook door geven.
Na afloop van deze viering is er koffie in de parochiezaal.

Werkgroep Diaconie geloofsgemeenschap De Lutte

 

Nieuwe Doopgroep(-leden) gezocht

Vind jij de geboorte en doop een van de mooiste momenten van het leven? Wil jij jonge ouders ca drie tot vier keer per jaar daarin bijstaan? Dan zijn we op zoek naar jou! Of je nu jong, oud of van middelbare leeftijd bent!
De geboorte en de doop is voor veel jonge ouders een van de mooiste en meest bijzondere momenten van het leven. Het dopen is vaak het moment waarop je je dankbaar kunt tonen voor het geluk dat je hebt mogen ontvangen of een moment van stilte om te vragen voor meer kracht en bescherming voor je jonge kind. Dopen is en blijft altijd een speciaal en belangrijk sacrament.
Onze doopwerkgroep, bestaande uit drie mensen van onze gemeenschap, heeft jarenlang dit gedaan, maar wil graag het overdragen aan een nieuwe groep en zoekt uitbreiding. In het verleden bestond deze groep veelal uit jonge ouders, maar we zien ook in andere geloofsgemeenschappen ouders op leeftijd, jonge oma’s en opa’s dit mooie werk doen. Iedereen is welkom dus meld je aan individueel of als groep om de jonge ouders te begeleiden in de geloofsgemeenschap.
Momenteel zijn er maximaal 12 vieringen (vorig jaar 24 dopelingen), maar in nabije toekomst lijkt 6 vieringen per jaar voldoende. Aangezien je dit met 2 personen doet (1 voorbereidingsavond avond, 1 viering) ben je dus ca 3 keer per jaar ‘aan de beurt’ met een jaarlijks afsluitende schelpjesviering. Met een enkele vergadering in het jaar is dit vrijwilligerswerk (ca 12-24 uur per jaar goed te doen) en tegelijkertijd toch enorm belangrijk voor het voortbestaan van onze kerk!

We zijn ECHT op zoek naar een nieuwe werkgroep(-leden), die dit willen oppakken. Indien dat nu namelijk niet lukt zullen we als geloofsgemeenschap meer moeten afreizen naar het parochieel centrum van Denekamp. Dit terwijl we, zoals de pauselijke visie, de kerk juist dicht bij de mensen willen brengen. Help ons helpen en meldt je aan als persoon of als nieuw groepje aan bij 1) de werkgroep m.tijdhofnotkamp@gmail.com of 2) bij de locatieraad dirk@bekke.nl, 0541-855041. Uiteraard zal er een overgangsperiode zijn waarin de nieuwe groep wordt ingewerkt.

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538