Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Woordje ter afsluiting van het Plechelmusfeest en terugkomviering 1e H. Communie 2018

Beste parochianen van geloofsgemeenschap Sint Plechelmus in de Lutte en heel in het bijzonder de koorleden van het Plechelmuskoor, de muzikanten van de Plechelmusharmonie en natuurlijk een speciaal woord van welkom aan de communicantjes van dit jaar. Jongens en meisjes van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie deze bijzondere feestdag in onze kerk mee kunnen maken.
En het is een bijzondere dag vandaag, het feest van onze patroonheilige Sint Plechelmus. De Heilige waar onze kerk naar vernoemd is. Plechelmus die als Heilige helemaal niet zo heel bekend is, er zijn slechts een paar kerken naar hem vernoemd. In Limburg en dan hier in Twente. Daar mogen we best trots op zijn. Plechelmus heeft als monnik erg zijn best gedaan om het christelijk geloof hier in Nederland te brengen. De grote en bekende missionaris Willibrord was daarbij zijn grote voorbeeld.
Daarom jongens en meisjes vinden wij van de locatieraad het ook bijzonder dat jullie, min of meer door omstandigheden, vandaag de terugkom viering van jullie 1e H. Communie hebben. Zo kunnen jullie een stukje van ons mooie parochieleven ervaren. Een processie door het kerkenbos, alles mooi versierd en prachtige zang. Een feestelijke sfeer, misschien wel speciaal voor jullie!
En dan mogen we natuurlijk ook de Plechelmusharmonie niet vergeten. Toen jullie met de 1e Communie de kerk inliepen ging de muziek voorop, dit maakt het geheel nog feestelijker en plechtiger dan al het geval was. We hopen dat jullie de dag van jullie 1e Communie altijd mogen blijven herinneren als een hele feestelijke en blijde dag. Dat jullie, net zoals Plechelmus die tijdens zijn leven altijd trots over zijn geloof vertelde, ook in jullie verdere leven een steun en houvast mogen ervaren in onze geliefde geloofsgemeenschap. En dat de muziek jullie altijd mag begeleiden in jullie verdere leven!
De voorzitter van de Plechelmusharmonie, Roel Kortman, zal straks zelf het woord nemen en namens de harmonie ons toespreken. Zelf wil ik echter nog van de gelegenheid gebruik maken om ons Plechelmuskoor hartelijk te bedanken. Natuurlijk voor hun inzet en prachtige zang vandaag, maar ook voor de talloze keren dat ons koor voor onze gemeenschap gezongen heeft. We mogen dankbaar zijn dat we een zo prachtig koor in ons midden hebben. God’s lof en eer zingend beleven, mooier kan niet!
Vanuit deze dankbaarheid wil ik ook stilstaan bij alle overledenen en dan in het bijzonder de overleden leden van het koor en harmonie. Ik wil U vragen een ogenblik stilte hiervoor in acht te nemen en dan heel in het bijzonder voor een recent overleden koorlid, de heer Tonnie Oosterbroek.
(STILTE)
Dank U wel!
Rest mij niets anders dan u allen nogmaals te danken, voor uw inzet en aanwezigheid. Dat Sint Plechelmus ons nog lang mag behoeden en beschermen en ons blijvend mag inspireren. Zodat er nog lang sprake blijft van een bloeiende geloofsgemeenschap in De Lutte!

Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus De Lutte,
Maria Wolbert – Closa Rodrigo

Plechelmusfeest 2018

Het Plechelmuskoor, de Plechelmus Harmonie en de communicantjes van de Plechelmusschool bepaalden het beeld van de viering rond de patroonheilige Sint Plechelmus. Deze dagen wordt zijn 1065ste sterfdag herdacht. Een heilige die in onze contreien en in Zuid-Limburg missiewerk deed en de inwoners destijds bekeerde van het heidense verafgoden naar het katholieke geloof.

Traditiegetrouw wordt Plechelmus geeërd in De Lutte. Voor het eerst waren de communicantjes voor hun terugkomviering hierbij aanwezig. Na de viering in de kerk met als voorganger pastor Kerkhof Jonkman, volgde een processie door het kerkenbos. De harmonie speelde hierbij enkele nummers, terwijl het zangkoor enkele liederen ten gehore bracht. Op het kerkhof werd bij de calvarieberg de viering afgesloten.

Tijdens het gezamenlijke koffiedrinken op het plein voor de pastorie werden jubilarissen van de Plechelmus Harmonie gehuldigd. Voorzitter Roel Kortman sprak de muziekleden, allen 40 jaar lid, toe en overhandigde hen de bijbehorende jubileumsspeld. Tonny Gervink, Frank Koertshuis, Rudy Egberink en Theo Punt werden later op de dag door de vereniging in de bloemetjes gezet.

1 DAAGSE BEDEVAART KEVELAER 2018

Ook dit jaar hopen we weer op voldoende deelname om de dagtocht naar Kevelaer te maken.
Net als voorgaande jaren is het eerste dinsdag van september dit jaar op dinsdag 4 september.
We gaan met de bus, de dag ziet er als volgt uit:
• Opstappen in De Lutte – Beuningen en Denekamp
• Onderweg koffie met broodje
• Viering in de biechtkapel
• Gezamenlijk diner
• Mogelijkheid voor kruisweg
• Tijd om zelf in te vullen
• Lof in de biechtkapel
• Soep met broodje
• Terugreis
Zoals het er nu uitziet is de prijs € 45 pp. Mocht het iets verhoogd zijn dan hoort u dit. Opgave bij:
Kitty Dijkstra tel: 296742 of 06 46027510 mail: ctmdijkstra@hotmail.com
Ans van Langen tel: 552008 of 06 20477333 mail: ansvanlangen@hotmail.com

BEDEVAART KEVELAER 2018

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer op 24 en 25 augustus.
De intentie is: “”MET MARIA VREDE ZOEKEN””
Dit jaar worden de vieringen in Kevelaer verzorgd door Pastoor Munsterhuis, Diaken Kerkhof Jonkman en Pastoraal werkster Mw. C. Saris.
Tussen door tijd voor gezelligheid en persoonlijke gesprekken.
Hebt U interesse dan kunt U deelnemen aan de bus bedevaart, ook per fiets. Nieuw dit jaar wandelen naar Kevelaer.
Bus bedevaart vertrekt vrijdag 24 augustus, fiets op donderdag 23 augustus en wandelen op dinsdag 21 augustus (wandelaars reizen per bus terug).
De racefietstocht vertrekt vrijdag 24 augustus om 6.00 uur.
Kosten bus processie: €25,-
Fietsprocessie: €5,-
Opgave voor maandag 13 aug. Voor informatie en opgave bij:
Ria Vloothuis
Email:riavloothuis@hotmail.com telefoon:297523-0622044822

Informatie H. Vormsel

Vanuit de parochie Lumen Christi De Lutte willen we alvast laten weten dat de informatie avond voor het H. Vormsel gepland is op maandag 17 september 2018 om 19:30 uur in het parochiecentrum. Deze avond is voor ouders van wie een kind volgend schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de kinderen ter voorbereiding gaan maken. Vindt u het van belang om u goed te laten informeren om een weloverwogen beslissing te nemen samen met uw kind over het Vormsel? Noteer dan deze datum alvast in uw agenda!
Voor meer informatie kijk hier onder Vormsel.

De vormselwerkgroep is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen bij de voorbereidingen en organisatie van dit bijzondere sacrament voor de kinderen. Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis-Bekke, telefoon 0541 – 552809 of per mail: carmen@bekke.nl

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538