Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Carnaval vieren 2020 begint en sluiten we af in de Plechelmuskerk in De Lutte

Dit jaar is dat dus op zaterdag 15 februari om 19.00 uur.
Al vele, vele jaren beginnen wij, voor het echte carnaval begint, met een bijeenkomst in de kerk. Met c.v. de Bosdûvelkes en c.v. De Tuffelkeerlkes en het Plechlemuskoor is er samen aan gewerkt om er een leuke inspirerende viering van te maken. Een item dat onderdeel uitmaakt van de viering is “De preek van een leek”. Deze wordt uitgesproken door Jan Riesewijk.
De Hoogheden Graaf Dirk en Gravin Mirjam, Baron Kevin, Adjudant Jelle en Miss Kim en de Jeugdgraaf Marijn en Jeugdgravin Eva zullen tijdens de bijeenkomst hun medewerking verlenen. Het dweilorkest Duvels Geweld loopt voorop in de polonaise. Iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op het komende carnaval nodigen wij van harte uit.
Mocht u onzeker zijn over de dress code? Wees gerust alles mag.!!!
Maar vergeet niet dat het carnavalsseizoen 2020 wordt afgesloten op Aswoensdag.
Daarom is er op woensdag 26 februari om 19.30 uur een viering waar Monseigneur Hoogenboom het askruisje uitdeelt. Daarna begint de bezinnende periode: de vastentijd of te wel veertigdagentijd.
Voor beide vieringen wordt iedereen van harte uitgenodigd door c.v. De Bosdûvelkes en c.v. De Tuffelkeerlkes en werkgroep liturgie De Lutte.

Alaaf.

Iconen schilderen in de Plechelmus in De Lutte

Woensdag middag of donderdag middag; (beide bij voldoende deelname).
22 jan, 29 jan, 5 feb, 19 feb, 26 feb, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, en 1 april. Van 13.30 uur tot 16.15 uur. Kosten: alle materialen inbegrepen € 185.00 penselen 4 stuks € 15.00. Cursus leider; Jos Bentert, iconenatelier St Josef.

Info: jbentert@gmail.com, 06-2290870 Schilder of tekenervaring is niet nodig.
Het is niet de icoon maar de weg er naar toe die het hem doet

Vredeslicht binnengebracht in de Lutte

Zondag 22 december hebben de misdienaars Eva oude Egberink en Tess Kleissen het Vredeslicht binnengebracht in de Lutte.

Aan het eind van de viering verspreiden zij ook het licht aan een 20-tal mensen die het vredeslicht wilden ontvangen en daarvoor naar de kerk waren gekomen. Tess heeft het Vredeslicht ook thuis een plekje gegeven.

Bericht alleenstaanden

In mei bestaan we 25 jaar. Dit gaan we vieren met een feestelijke bijeenkomst op woensdag 15 mei in de parochiezaal. We beginnen deze middag om 14.30 uur en zouden graag zien dat u zich van tevoren opgeeft.
Annie Hollink, tel.nr. 552213 of Miny Meijer, tel.nr. 551443

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538