Welkom op de nieuwspagina van de locatie De Lutte

Lees hier over het laatste nieuws uit deze locatie

Persbericht Oecumenische Oogstdankdienst op 1 september 2019

Op zondag 1 september 2019 zal er een oecumenische oogstdankdienst gehouden worden op het erf van de familie Rolink, Lutterzandweg 11, 7587 LH De Lutte.

Deze dienst wordt georganiseerd op initiatief van LTO Noord en Zij-Actief afdelingen Losser, De Lutte en Beuningen. Aan de voorbereiding van de dienst werken de katholieke geloofsgemeenschappen van Losser, De Lutte en Beuningen en de Protestantse Gemeente Losser mee.

Voorgangers in deze dienst zijn: pastor Ingrid Schraven en dominee Hennie Marsman. Het Plechelmuskoor uit De Lutte verleent haar muzikale medewerking. Voor de kinderen is er kinderkerk. Door de dames van Zij-Actief wordt de aankleding van het erf verzorgd.

Het thema van de dienst is: “” Land van melk en honing””. De collecte is bestemd voor de Voedselbank.

De oecumenische oogstdankdienst begint om 10.30 uur. Hierdoor vervallen de zondagse kerkdiensten in de katholieke kerk van De Lutte en in de protestantse kerk van Losser.

De dienst vindt plaats in de open lucht. Bij regen wijken we uit naar de kapschuur. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie met een boterham met ei. Ook kunt u het bedrijf van de familie Rolink bezichtigen. U bent allen van harte welkom.

Namens de deelnemende organisaties:
LTO – Tine Welman
Zij-Actief – Ans van Langen
Katholieke geloofsgemeenschappen – pastor Ingrid Schraven
Protestantse Gemeente Losser – ds. Hennie Marsman

Informatieavond H. Vormsel

Op dinsdag 17 september om 20:00 uur is er in het parochiecentrum een informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond is voor ouders van wiens kind komend schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de kinderen ter voorbereiding gaan maken. Vindt u het van belang om u goed te laten informeren om een weloverwogen beslissing te nemen samen met uw kind over het Vormsel? Kom dan naar deze informatieavond. Klik hier voor meer informatie over het Vormsel
Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon 0541-552809 of per mail: carmen@bekke.nl

Gastenboek

Het zal u niet ontgaan zijn dat we sinds kort een mooi gastenboek hebben achter in de kerk, deze ligt op een mooie console gemaakt door Gerard Evering.
Het gastenboek is geschonken door een mede parochiaan. Hartelijke dank hiervoor. Mocht u hier ook in willen schrijven dan stellen we dit zeer op prijs.
Voor mij als voorzitter is weer een wens in vervulling gegaan.

Maria Wolbert-Closa Rodrigo Locatieraad voorzitter

Bedevaart naar Kevelaer

De 1 daagse bedevaart naar Kevelaer vind dit jaar plaats op vrijdag 23 augustus.
De 2 daagse bedevaart is vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus.
Nadere informatie komt in het volgende Luutke.

Ria Vloothuis en Ans van Langen.

Afscheid werkgroep alleenstaanden

Op woensdag 15 mei hebben we afscheid genomen binnen onze werkgroep van Annie Hollink (25 jaar werkgroep) en Miny Meijer (20 jaar werkgroep). Deze twee dames hebben al deze jaren bijeenkomsten georganiseerd voor een tiental mensen. Dit ging altijd in overleg met de werkgroep “verliezen verwerken” en “bezoekerswerk”.

We hebben op gepaste wijze afscheid genomen en Annie en Miny bedankt voor al hun jaren inzet als vrijwilliger binnen deze werkgroep. Miny zal nog steeds vrijwilliger blijven binnen onze geloofsgemeenschap. Aangezien deze werkgroep is gestopt wil de groep beginnen met een inloopmiddag. Deze wordt onderling georganiseerd. Voor informatie of interesse kunt u contact opnemen met Nel Grunder.

Namens de locatieraad

Voorzitter Maria Wolbert- Closa Rodrigo

Bericht alleenstaanden

In mei bestaan we 25 jaar. Dit gaan we vieren met een feestelijke bijeenkomst op woensdag 15 mei in de parochiezaal. We beginnen deze middag om 14.30 uur en zouden graag zien dat u zich van tevoren opgeeft.
Annie Hollink, tel.nr. 552213 of Miny Meijer, tel.nr. 551443

Bloemetje van de kerk

De Plechelmuskerk in De Lutte beschikt over allerlei vrijwilligers. Onder andere zijn er dames voor het verzorgen van de bloemen. Voor de eerste zondag van de maandag wordt er altijd een extra bloemetje ( boeketje/stukje ) gemaakt voor iemand uit onze geloofsgemeenschap. Dit bloemetje is bedoeld voor mensen, die niet meer in staat zijn om de kerk te bezoeken door ouderdom of ziekte. Ook komen hiervoor mensen in aanmerking, die met een diepte- of hoogtepunt te maken hebben of onlangs hebben gehad. Het is dus bedoeld om een soort medeleven uit te spreken.

Onze geloofsgemeenschap is verdeeld in 8 wijken. Elke wijk heeft een wijkkontaktpersoon.
Bij de groep van kontaktpersonen is bijna altijd bekend, welke parochianen hiervoor in aanmerking komen. Daar komt dan iemand uit naar voren, wie dit bloemetje gaat krijgen. De betreffende kontaktpersoon bezorgt dan op de eerste zondag van de maand na de zondagsviering het bewuste bloemetje bij die parochiaan thuis.

De acht wijkkontaktpersonen zijn:
Annemarie Siemerink
Ans Zwijnenberg
Bernadette Alberink
Annie Schasfoort
Elly Eertman
Thea Olde Riekerink
Tiny Volker.
Ans Koop.

Communie thuis ontvangen

Parochianen, die niet meer de vieringen in onze kerk kunnen bezoeken en wel graag de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan het Parochiesecretariaat. U kunt ook bellen met Ria Bekke; tel. 0541-551538