Welkom op de nieuwspagina van de locatie Denekamp

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Nieuws van JOIN US

“Aandacht maakt alles mooi..!?”

Onder deze paraplu vinden de activiteiten van de jongerenpastoraatsgroep JOIN US plaats.

Aandacht geven aan wie, aan wat en vooral wanneer? Er is zoveel dat onze aandacht vraagt, niet waar?

JOIN US hoopt als groep, en individueel, de aandacht goed kunnen verdelen.

We willen weer mooie ontmoetingen regelen met en voor onze jongeren. Het zal gezellig zijn en bv. sportief of lekker. Maar dat kleine beetje extra aandacht voor dat wat anderen en ons mooier maakt, daar gaat het dit jaar speciaal om!

In september gaan we op reis naar Amsterdam. Dit is een drukke, volle dag, waar iedereen nog lang over zal napraten. In november gaan we uiteraard Sinterklaas weer een handje helpen. In december presenteren we ons op de Kerstmarkt in Denekamp. In januari- februari zijn we sportief bezig en in maart vragen we aandacht voor de duurzaamheid met een leuk en creatief programma. Vervolgens gaan we nog een keer op reis. En tot slot staat er weer een feestje op de rol. Voor elke activiteit worden per e-mail en per app uitnodigingen verstuurd..

O ja, we kunnen nog nieuwe leden 12 + sers en nieuwe begeleiders opnemen. Interesse?

Informatie kun je vinden op de website www.lumenchristi.nl en we zijn te bereiken via joinus.denekamp@gmail.com

Namens JOIN US begeleiders,
Ans te Lintelo

WERKZAAMHEDEN BINNEN ONS KERKGEBOUW

Naar aanleiding van een discussiestuk in 2016, van het parochiebestuur Lumen Christi, inzake het gebruik van de ruimte in onze kerk, zijn er vanuit de locatieraad, meerdere mogelijkheden bekeken en besproken.
Uiteindelijk is de beslissing genomen om niet de koepelkerk te gaan verkleinen, maar een glazen schuifwand aan te brengen tussen de koepelkerk en de oude kerk.
Dit plan is bouwkundig uitgewerkt en besproken met het parochiebestuur, het pastoresteam en alle werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap.
Van het Bisdom is goedkeuring voor de aanpassing ontvangen,

Naast de glazen wand als afscheiding, betekent dit ook dat er in de oude kerk een separate verwarming dient te worden aangebracht.
Verder zal er een doorbraak komen van de koepelkerk naar het parochie-centrum, achter in de koepelkerk bij de gedenkwand met kruisjes.
Zonder verder op dit moment in te gaan, op de lange en soms toch wel moeilijke weg, deze operatie daadwerkelijk ten uitvoer te mogen en te kunnen brengen, kunnen wij u mededelen dat hier nu, om in de spreek-woordelijke toepasselijke uitspraak te blijven: “de kogel door de kerk is”; we kunnen beginnen.

De werkzaamheden m.b.t. de doorbraak en de verwarming oude kerk, zullen in week 34, direct na de bouwvakvakantie, beginnen.
U zult kunnen begrijpen dat dit, zo links en rechts, enige ongemakken achter in de kerk met zich meebrengt. Hiervoor willen wij uw begrip vragen. Tijdelijk zullen ook nog enkele banken achter in de koepelkerk worden verwijderd. Verder zal er t.z.t. achter in de kerk nog een bord komen te hangen, waarop e.e.a. gedetailleerd zal worden weergegeven en toegelicht.

De locatieraad H. Nicolaas

Kerkbalans

Van de parochianen die zelf hun toezegging van de kerk-bijdrage verzorgen zijn nog niet alle bedragen binnengekomen.
Bij deze vragen we u vriendelijk de toegezegde kerkbijdrage voor 2019 over te boeken zodat we onze afsluiting kunnen maken. U kunt uw bedrag overmaken op bankrekening NL80 RABO 0110 705297

Met vriendelijke groeten,
commissie kerkbalans H. Nicolaas

Zero55

De jongeren van JOIN US Denekamp en Jeugdhonk De Mare uit N. Deurningen, 13 in totaal, hebben op hun manier geprobeerd om in de voetsporen van Max Verstappen te treden. Want op 28 juni vertrokken ze onder begeleiding van vier JOIN US begeleiders richting Enschede, naar ZERO 55. Voor velen ging een lang gekoesterde wens in vervulling: karten. Sinds 2014 is het al het meest gewenste programma voor een bijeenkomst.

In de pitstraat kregen de jongeren in twee groepen de juiste helm en nekbrace aangemeten. Ze namen plaats in een kart en konden in één ronde op het indoorcircuit uitproberen hoe de e-kart werkte. Vanaf de zijlijn hield één van de medewerkers de karts nauwkeurig in de gaten. Als een coureur te veel risico nam werd vanuit zijn i-pad het vermogen van die kart teruggebracht tot een veilige snelheid. Na het oefenrondje ging de groep voor de wedstrijd. 8 minuten over de baan racen, en je moed, je snelheid en je adrenaline kon stijgen tot grote hoogte. Iedereen zette een prachtige tijd neer!

Na de pauze was het tijd om te gaan lasertaggen. Dat was volgens de jongeren ook heel gaaf. Sommigen hadden het al eens eerder gedaan en dat was ook wel te merken. De ontvangst bij Zero55 was vriendelijk en gastvrij.

We zijn terug gereden naar Denekamp en hebben op het grasveld naast de kerk nog nagepraat en genoten van een heerlijke bak patat.

Namens de begeleiders wens ik iedereen een goede afsluiting van dit schooljaar en een fijne vakantie toe. JOIN US meldt zich weer in september!

Ans te Lintelo

Bezoekersgroep 85-plus

Alle parochianen krijgen in het jaar waarin ze 85 jaar worden een brief van de Bezoekersgroep 85-plus. Daarin wordt de vraag gesteld of zij wellicht prijs stellen op af en toe een bezoekje van één van de leden van de werkgroep. Wanneer aangegeven wordt daar (nog) geen behoefte aan te hebben verliest de Bezoekersgroep het contact met deze parochianen. Omdat situaties soms snel kunnen veranderen (verminderde gezondheid, verlies partner etc.) attendeert de Bezoekersgroep u erop, dat u zich ook daarna altijd kunt aanmelden voor één of meerdere bezoekjes per jaar. Neemt u dan s.v.p. contact op met de coördinator van de Bezoekersgroep Mia Wolkotte tel. nr. 0541-355883.

Het aanvragen van intenties

Het aantal mensen dat op de administratie komt om een intentie op te geven is sterk terug gelopen.
Daarom zal de administratie vanaf 17 juli alleen op de dinsdagmorgen geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd per e-mail een intentie aanvragen, een briefje in de bus deponeren, of tussen 09.30 – 11.30 uur bellen met de administratie 351332.

We hopen op uw begrip!

Pastoraatsgroep

In een eerdere “Rond de St. Nicolaas” is bericht over de pastoraatsgroep. Het lijkt ons zinnig om u te informeren wat de pastoraatsgroep ( p.g) beoogt en hoe die doelstelling te verwezenlijken.
De p.g. wil het contact zijn tussen alle werkgroepen in onze geloofs-gemeenschap en de beleidmakers, pastorale team en locatieraad, en dit contact zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit is essentieel!
De p.g. kent vier werkgebieden:
Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw.

Voor elk werkgebied is er 1 persoon die het contact wil zijn naar de beleidmakers.
Om u een indruk te geven, onderstaand een summier overzicht wat elk werkgebied omvat.
Catechese: Doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, jongeren-pastoraat en -catechese alsmede volwassencatechese.
Diaconie: alle werkgroepen die zich bezighouden met de zorg, in de breedste zin van dit woord, om de mens. Denk aan ziekenbezoek, zonnebloem, missietent, bezoekersgroepen etc. etc.
Liturgie: alle werkgroepen die verzorgend bezig zijn met alle liturgische vieringen in onze kerk. We noemen enkele, avondwake, uitvaarten, vieringen van woord en gebed etc. etc.
Gemeenschapsopbouw: hier kunnen we noemen Huis van spiritualiteit, Lourdeswerk, welkomstgroep, koffiedrinken en beierclub.
In het gesprek dat de redactie met twee leden, Gerdi Beuvink en Ben Kuipers van de p.g. had, viel vooral de motivatie op die deze mensen hebben om van hun werk een succes te maken. Het is dankbaar werk en geeft grote voldoening als contacten tussen werkgroepen en beleids-makers een duidelijke structuur krijgen en soepel gaan verlopen.
Positief, praktisch en soms ook pragmatisch gaan ze te werk met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het geloofsleven in de gemeenschap van de H. Nicolaas.
U begrijpt een hele klus en met de huidige bezetting bijna niet te doen.
Er wordt daarom gezocht naar mensen die voeling hebben met onze geloofsgemeenschap en daaraan een communicatieve bijdrage willen leveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Gerdi Beuvink tel. 06-43898929 e-mail: gerdibeuvink@gmail.com
Ben Kuipers tel.0541-351755 e-mail: ben.kuipers@ziggo.nl

Kerkbijdrage aan onze locatie

Beste Parochianen,

Bij enkele leden van onze geloofsgemeenschap bestaat een misverstand over de afdracht van de kerkbijdrage aan onze locatie. Deelnemen aan de “Actie kerkbalans” is vrijwillig. Door naar draagkracht bij te dragen geeft u aan, dat u het van belang vindt, dat onze geloofgemeenschap en de parochie hun pastorale werk kunnen doen en dat de gebouwen op een verantwoorde manier worden onderhouden.
Parochianen die niet aan de jaarlijkse “Aktie kerkbalans” deelnemen en ook zij die van elders komen en van onze diensten gebruik wensen te maken wordt een hoger tarief in rekening gebracht. Dit lijkt ons alleszins redelijk en hierin worden wij gesteund door meerdere parochianen en het kerkbestuur. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en zal het nooit zo zijn dat om financiële redenen diensten geweigerd worden.
Caritas is bij uitstek een orgaan dat mensen in financiële en materiële nood de helpende hand kan toesteken. In ons contactorgaan “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” vindt u steeds het telefoonnummer en e-mailadres.

Locatieraad H. Nicolaas Denekamp

Kerk-TV vanuit de H. Nicolaas te Denekamp

Voor mensen in de parochie Lumen-Christi die geen vieringen in de kerk kunnen meemaken heeft Niehoff High Tech Sound & Light te Denekamp in samenwerking met de locatieraad Denekamp kerk-tv opgezet. Iedereen die wil kan de liturgische vieringen volgen op een computer, iPad en ook op sommige TV’s met internet. De kosten bedragen € 5,– per maand.

Voor mensen die de vieringen op hun eigen TV willen volgen is een simpele ontvanger beschikbaar die op de betreffende TV aangesloten kan worden en heel eenvoudig te bedienen is. De kosten hiervan zijn € 249,–.

De levering en het aansluiten wordt door Elektrovakman Oude Lashof en P. Molendijk, beiden uit Denekamp, verzorgd.

Voor mensen die slechtziend zijn is een simpele kerkradio-ontvanger beschikbaar. Opgave kan bij Niehoff High Tech Sound & Light tel. 0541-351451 0541-351451 .

Voor meer informatie zie: www.niehoff.nl/nicolaas