Welkom op de nieuwspagina van de locatie Denekamp

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Kerkbalans informatie

Kerkbalans 2020
De opbrengst bedroeg € 91.843,14.
We danken alle parochianen die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd aan onze actie.
Het geeft een goed gevoel van saamhorigheid.

Thema Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

In de week van 17 januari gaat opnieuw Actie Kerkbalans weer van start.
Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden die een toezegging willen doen en dit zelf zullen verzorgen, een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Er komt een vrijwilliger het formulier weer bij u ophalen. Het zou fijn zijn als de bekende bruine enveloppe met daarin het gele inschrijfformulier al klaar ligt.
U die ons vorig jaar hebt gemachtigd om jaarlijks via incasso te innen, kunnen dit in de maand mei verwachten. Wilt u dit wijzigen, dan graag contact op nemen met de administratie, (’s maandags- en donderdagsmorgens tussen 9.30-12.00 uur, tel. 351332). Zij krijgen dus geen bezoek meer van een collectant!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Aan de collectanten van de kerkbalans het verzoek om op zaterdag 16 januari tussen 18.00-19.00 uur of op zondag 17 januari tussen 10.30 uur en 12.00 uur de enveloppen van hun wijk in het parochiecentrum af te halen.

Jubilerende collectanten

In januari 1981 werd het collectantencollege door het toenmalige parochie-bestuur uitgebreid met de heren Ludowicus Kienhuis en Harry Pikkemaat.
Veertig jaar collectant, een feit om even bij stil te staan.
Voor deze functie word je niet zomaar gevraagd, je moet iemand zijn die vertrouwen uitstraalt en zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap, toen nog parochie.
Het is vrijwilligerswerk, dat betekent, vrije tijd inleveren en volgens rooster werken en dat is wel eens lastig.
Bijna een halve eeuw trouw je functie als collectant inhoud geven dwingt respect af en mag een voorbeeld zijn voor de collega-collectanten.
Ludowicus en Harry bedankt voor het werk dat voor de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas is verricht.

Knieperkes van Join Us

Omdat dit jaar de kerstmarkt niet door kan gaan, heeft Join Us wat anders verzonnen om jullie allemaal toch van onze lekkere Knieperkes te voorzien. Ze kunnen dit jaar namelijk besteld worden. De jongeren van Join Us gaan dan Knieperkes bakken waarna ze in Denekamp bezorgd zullen worden, tussen Kerst en Oud & Nieuw (27 tm 31 december). Bestellen kan door een mail te sturen naar joinus.denekamp@gmail.com, onder vernoeming van naam, adres, aantal en wanneer u ze wilt ontvangen. Ze kosten €3 per 10 stuks, er kan contant worden betaald bij bezorging. In de kerk liggen ook strookjes die ingevuld kunnen worden en ingeleverd bij het parochiecentrum te Denekamp.

Mededeling Corona

Het bisdom heeft de parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen. Parochie Lumen Christi heeft dit advies overgenomen. Dit betekent het volgende:
Het aantal gelovigen tijdens reguliere vieringen wordt teruggebracht naar dertig, bij begrafenissen honderd aanwezigen. Dit aantal is exclusief pastores en medewerkers.

Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk. U kunt zich voor Denekamp aanmelden via mail lumenchristi@denekamp.nl of ✆ 351332. Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Gevraagd: Hulp bij invoeren computerdata

Beste medeparochianen,

Dankzij uw gaven is de actie Kerkbalans (2019-2020) toch nog een succes geworden. Echter, ondertussen moeten alle parochiaan-gegevens overgezet worden naar een nieuw computersysteem (Doc-base). De administratie van de kerkbijdrage is een onderdeel hiervan.
Dit overzetten is een hele klus en neemt erg veel tijd in beslag.
Nu zijn we dus op zoek naar een aantal (computervaardige) mensen, die hieraan hun bijdrage willen leveren. Mensen die alle gegevens willen invoeren en beheren (kan vanuit huis!).
Erg graag zien wij uw aanmelding tegemoet middels een mailtje naar denekamp@lumenchristi.nl .

Namens de locatieraad,
Walter Ottenhof

Bezoekersgroep 85-plus

Alle parochianen krijgen in het jaar waarin ze 85 jaar worden een brief van de Bezoekersgroep 85-plus. Daarin wordt de vraag gesteld of zij wellicht prijs stellen op af en toe een bezoekje van één van de leden van de werkgroep. Wanneer aangegeven wordt daar (nog) geen behoefte aan te hebben verliest de Bezoekersgroep het contact met deze parochianen. Omdat situaties soms snel kunnen veranderen (verminderde gezondheid, verlies partner etc.) attendeert de Bezoekersgroep u erop, dat u zich ook daarna altijd kunt aanmelden voor één of meerdere bezoekjes per jaar. Neemt u dan s.v.p. contact op met de coördinator van de Bezoekersgroep Mia Wolkotte tel. nr. 0541-355883.

Het aanvragen van intenties

Het aantal mensen dat op de administratie komt om een intentie op te geven is sterk terug gelopen.
Daarom zal de administratie vanaf 17 juli alleen op de dinsdagmorgen geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd per e-mail een intentie aanvragen, een briefje in de bus deponeren, of tussen 09.30 – 11.30 uur bellen met de administratie 351332.

We hopen op uw begrip!

Pastoraatsgroep

In een eerdere “Rond de St. Nicolaas” is bericht over de pastoraatsgroep. Het lijkt ons zinnig om u te informeren wat de pastoraatsgroep ( p.g) beoogt en hoe die doelstelling te verwezenlijken.
De p.g. wil het contact zijn tussen alle werkgroepen in onze geloofs-gemeenschap en de beleidmakers, pastorale team en locatieraad, en dit contact zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit is essentieel!
De p.g. kent vier werkgebieden:
Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw.

Voor elk werkgebied is er 1 persoon die het contact wil zijn naar de beleidmakers.
Om u een indruk te geven, onderstaand een summier overzicht wat elk werkgebied omvat.
Catechese: Doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, jongeren-pastoraat en -catechese alsmede volwassencatechese.
Diaconie: alle werkgroepen die zich bezighouden met de zorg, in de breedste zin van dit woord, om de mens. Denk aan ziekenbezoek, zonnebloem, missietent, bezoekersgroepen etc. etc.
Liturgie: alle werkgroepen die verzorgend bezig zijn met alle liturgische vieringen in onze kerk. We noemen enkele, avondwake, uitvaarten, vieringen van woord en gebed etc. etc.
Gemeenschapsopbouw: hier kunnen we noemen Huis van spiritualiteit, Lourdeswerk, welkomstgroep, koffiedrinken en beierclub.
In het gesprek dat de redactie met twee leden, Gerdi Beuvink en Ben Kuipers van de p.g. had, viel vooral de motivatie op die deze mensen hebben om van hun werk een succes te maken. Het is dankbaar werk en geeft grote voldoening als contacten tussen werkgroepen en beleids-makers een duidelijke structuur krijgen en soepel gaan verlopen.
Positief, praktisch en soms ook pragmatisch gaan ze te werk met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het geloofsleven in de gemeenschap van de H. Nicolaas.
U begrijpt een hele klus en met de huidige bezetting bijna niet te doen.
Er wordt daarom gezocht naar mensen die voeling hebben met onze geloofsgemeenschap en daaraan een communicatieve bijdrage willen leveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Gerdi Beuvink tel. 06-43898929 e-mail: gerdibeuvink@gmail.com
Ben Kuipers tel.0541-351755 e-mail: ben.kuipers@ziggo.nl

Kerkbijdrage aan onze locatie

Beste Parochianen,

Bij enkele leden van onze geloofsgemeenschap bestaat een misverstand over de afdracht van de kerkbijdrage aan onze locatie. Deelnemen aan de “Actie kerkbalans” is vrijwillig. Door naar draagkracht bij te dragen geeft u aan, dat u het van belang vindt, dat onze geloofgemeenschap en de parochie hun pastorale werk kunnen doen en dat de gebouwen op een verantwoorde manier worden onderhouden.
Parochianen die niet aan de jaarlijkse “Aktie kerkbalans” deelnemen en ook zij die van elders komen en van onze diensten gebruik wensen te maken wordt een hoger tarief in rekening gebracht. Dit lijkt ons alleszins redelijk en hierin worden wij gesteund door meerdere parochianen en het kerkbestuur. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en zal het nooit zo zijn dat om financiële redenen diensten geweigerd worden.
Caritas is bij uitstek een orgaan dat mensen in financiële en materiële nood de helpende hand kan toesteken. In ons contactorgaan “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” vindt u steeds het telefoonnummer en e-mailadres.

Locatieraad H. Nicolaas Denekamp