Welkom op de nieuwspagina van de locatie Denekamp

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

JOIN US op zoek naar sporen…

Op zaterdagmiddag 2 februari kwamen 8 jongeren met hun mobiele telefoon naar het parochiecentrum.
We zouden gaan SPOORZOEKEN. We begonnen natuurlijk met warme chocolademelk en een stroopwafel en toen vertelde Ans over ‘Voetstappen in het zand.’ Een heel mooi gedicht met een bijzondere betekenis. Eén van de jongeren kende het al.
Wij de mensen en de dieren, laten ook onze sporen na. Ons dorp Denekamp zit vol met sporen van Denekampers. Daarom heeft Amber zes hele leuke opdrachten geschreven waar we in groepjes naar gingen zoeken.
Daarvan of daarbij moest een mooie foto gemaakt worden. De foto’s werden om kwart over vier ingeleverd en toen hebben de juryleden Martin en Coen Morsink de foto’s beoordeeld. Onder het genot van een patatje hebben ze verteld wat ze zo goed vonden aan de foto’s. Elke groepje had in een categorie wel een winnende foto. Maar de uiteindelijke winnaressen waren Tess en Aniek. Dames van harte gefeliciteerd!
Het was een zeer geslaagde activiteit.

 

Bezoekersgroep 85-plus

Alle parochianen krijgen in het jaar waarin ze 85 jaar worden een brief van de Bezoekersgroep 85-plus. Daarin wordt de vraag gesteld of zij wellicht prijs stellen op af en toe een bezoekje van één van de leden van de werkgroep. Wanneer aangegeven wordt daar (nog) geen behoefte aan te hebben verliest de Bezoekersgroep het contact met deze parochianen. Omdat situaties soms snel kunnen veranderen (verminderde gezondheid, verlies partner etc.) attendeert de Bezoekersgroep u erop, dat u zich ook daarna altijd kunt aanmelden voor één of meerdere bezoekjes per jaar. Neemt u dan s.v.p. contact op met de coördinator van de Bezoekersgroep Mia Wolkotte tel. nr. 0541-355883.

Het aanvragen van intenties

Het aantal mensen dat op de administratie komt om een intentie op te geven is sterk terug gelopen.
Daarom zal de administratie vanaf 17 juli alleen op de dinsdagmorgen geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd per e-mail een intentie aanvragen, een briefje in de bus deponeren, of tussen 09.30 – 11.30 uur bellen met de administratie 351332.

We hopen op uw begrip!

JOIN US – LEEF JE UIT!

De openingsbijeenkomst van JOIN US Denekamp, JP Losser-New Spirit en JP4you2 Glanerbrug SAMEN op 22 september j.l. mag met 37 jongeren en 8 begeleiders uit de verschillende plaatsen een succes genoemd worden. Iedereen verzamelde zich bij de eigen kerk en vertrok op de fiets of in auto’s naar BOUNZ in Enschede. We werden ontvangen door Quinten en Tara, de Bounzmasters. Nadat we het jaarthema 2017 – 2018 hadden gehoord werden de BOUNZregels uitgelegd en konden de jongeren gaan springen. Ze konden zich helemaal UITLEVEN ! Ze speelden Dodgeball met z’n allen en dat was heel gaaf. Er zijn foto’s gemaakt
“Wanneer is de volgende keer?”, werd mij gevraagd. Mijn antwoord: “Het wordt vervolgd, als we TIJD VAN LEVEN krijgen !”

Namens allen,
Ans te Lintelo

JOIN US 2017-2018: LEEF..?!

We beginnen op 22 september met een spring evenement bij BOUNZ in Enschede. Een zaal vol met trampolines. Een Bounz-master legt uit, doet voor en begeleidt een spel genaamd Dodgeball. De uitnodiging hiervoor volgt in de tweede week van september.
Ook gaan we weer als een legertje hulp Zwarte Pieten naar de ouderen in Gerardus Majella. We bezorgen hen op 22 november een gezellige sinterklaasavond.
In december ( datum nog niet bekend) kijken we naar een theaterstuk van ‘sTOF, genaamd ‘STILLE NACHT’.
Op 20 januari 2018 staat een reisje naar het Gevangenismuseum op het programma. De inhoud van die dag genaamd “Breek er eens uit! ’wordt later bekend gemaakt. Het zal je verrassen!
In de vastentijd gaan we iets doen rondom ‘eten’. Dit moet nog uitgewerkt worden. We gaan ook nog een film kijken en als klap op de vuurpijl gaan we ook nog overnachten in de kerk. Als slotfeest staat een waterspektakel in de planning.
Jullie merken het al, de voorbereidingen voor een Levendig JOIN US jaar zijn in volle gang!
Voor nu een fijne vakantie voor iedereen!

Namens alle begeleiders, Ans te Lintelo.

 

Nieuws van JOIN US

Op zaterdag 17 juni kwam de jongerengroep JOIN US weer bij elkaar voor een gezellige en ook leerzame avond.

Drie groepen van vier jongeren streden in de PUBQUIZ voor de prijzen en de eer. Elke groep bedacht zelf een groepsnaam. Rick was de perfecte quizmaster, hij zette er flink vaart achter! Amber, Jorien en Coen begeleidden de drie groepen. Frank en Bert verzorgden ondertussen de BBQ-hapjes en Ans had de schone taak om jury te zijn.

We speelden 7 rondes met elk een verschillend thema. Tussen de rondes door werd er gesmikkeld en stond er een heuse ‘Verstappen-springkussen-auto’ klaar om je op uit te leven.

Fa. Begri, Bert en Ingrid Beimer, dat was echt een verrassing! En wat vonden die grote jongeren dat leuk!Elke ronde werd afgesloten met een gekke opdracht, waarmee dan de gescoorde punten door de winnaar konden worden verdubbeld. Tot en met ronde drie ging de ‘Hawai’-groep ruim aan de kop. Een groep van vier jongens bood dapper weerstand! In ronde vier werd de ‘PUBQIZE’- groep zo goed dat ze aankop bleven en uiteindelijk ook wonnen.

Laura, Sarie, Kaylee en Britt, o.l.v. Jorien , GEFELICITEERD!

Kijk hier naar de foto’s

 

 

Pastoraatsgroep

In een eerdere “Rond de St. Nicolaas” is bericht over de pastoraatsgroep. Het lijkt ons zinnig om u te informeren wat de pastoraatsgroep ( p.g) beoogt en hoe die doelstelling te verwezenlijken.
De p.g. wil het contact zijn tussen alle werkgroepen in onze geloofs-gemeenschap en de beleidmakers, pastorale team en locatieraad, en dit contact zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit is essentieel!
De p.g. kent vier werkgebieden:
Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw.

Voor elk werkgebied is er 1 persoon die het contact wil zijn naar de beleidmakers.
Om u een indruk te geven, onderstaand een summier overzicht wat elk werkgebied omvat.
Catechese: Doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, jongeren-pastoraat en -catechese alsmede volwassencatechese.
Diaconie: alle werkgroepen die zich bezighouden met de zorg, in de breedste zin van dit woord, om de mens. Denk aan ziekenbezoek, zonnebloem, missietent, bezoekersgroepen etc. etc.
Liturgie: alle werkgroepen die verzorgend bezig zijn met alle liturgische vieringen in onze kerk. We noemen enkele, avondwake, uitvaarten, vieringen van woord en gebed etc. etc.
Gemeenschapsopbouw: hier kunnen we noemen Huis van spiritualiteit, Lourdeswerk, welkomstgroep, koffiedrinken en beierclub.
In het gesprek dat de redactie met twee leden, Gerdi Beuvink en Ben Kuipers van de p.g. had, viel vooral de motivatie op die deze mensen hebben om van hun werk een succes te maken. Het is dankbaar werk en geeft grote voldoening als contacten tussen werkgroepen en beleids-makers een duidelijke structuur krijgen en soepel gaan verlopen.
Positief, praktisch en soms ook pragmatisch gaan ze te werk met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het geloofsleven in de gemeenschap van de H. Nicolaas.
U begrijpt een hele klus en met de huidige bezetting bijna niet te doen.
Er wordt daarom gezocht naar mensen die voeling hebben met onze geloofsgemeenschap en daaraan een communicatieve bijdrage willen leveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Gerdi Beuvink tel. 06-43898929 e-mail: gerdibeuvink@gmail.com
Ben Kuipers tel.0541-351755 e-mail: ben.kuipers@ziggo.nl

Kerkbijdrage aan onze locatie

Beste Parochianen,

Bij enkele leden van onze geloofsgemeenschap bestaat een misverstand over de afdracht van de kerkbijdrage aan onze locatie. Deelnemen aan de “Actie kerkbalans” is vrijwillig. Door naar draagkracht bij te dragen geeft u aan, dat u het van belang vindt, dat onze geloofgemeenschap en de parochie hun pastorale werk kunnen doen en dat de gebouwen op een verantwoorde manier worden onderhouden.
Parochianen die niet aan de jaarlijkse “Aktie kerkbalans” deelnemen en ook zij die van elders komen en van onze diensten gebruik wensen te maken wordt een hoger tarief in rekening gebracht. Dit lijkt ons alleszins redelijk en hierin worden wij gesteund door meerdere parochianen en het kerkbestuur. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en zal het nooit zo zijn dat om financiële redenen diensten geweigerd worden.
Caritas is bij uitstek een orgaan dat mensen in financiële en materiële nood de helpende hand kan toesteken. In ons contactorgaan “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” vindt u steeds het telefoonnummer en e-mailadres.

Locatieraad H. Nicolaas Denekamp

Kerk-TV vanuit de H. Nicolaas te Denekamp

Voor mensen in de parochie Lumen-Christi die geen vieringen in de kerk kunnen meemaken heeft Niehoff High Tech Sound & Light te Denekamp in samenwerking met de locatieraad Denekamp kerk-tv opgezet. Iedereen die wil kan de liturgische vieringen volgen op een computer, iPad en ook op sommige TV’s met internet. De kosten bedragen € 5,– per maand.

Voor mensen die de vieringen op hun eigen TV willen volgen is een simpele ontvanger beschikbaar die op de betreffende TV aangesloten kan worden en heel eenvoudig te bedienen is. De kosten hiervan zijn € 249,–.

De levering en het aansluiten wordt door Elektrovakman Oude Lashof en P. Molendijk, beiden uit Denekamp, verzorgd.

Voor mensen die slechtziend zijn is een simpele kerkradio-ontvanger beschikbaar. Opgave kan bij Niehoff High Tech Sound & Light tel. 0541-351451 0541-351451 .

Voor meer informatie zie: www.niehoff.nl/nicolaas