Welkom op de nieuwspagina van de locatie Lattrop

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Actie Kerkbalans 2018

Wij houden u graag op de hoogte van de opbrengst van de actie Kerkbalans 2018. Tot en met september van dit jaar hebben wij een bedrag van € 19.700,00 mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! Uw bijdrage maakt het mede mogelijk binnen de locatie onze activiteiten én het kerkgebouw in stand te houden. Ons streven voor 2018 is, zoals u in onze actiebrief hebt kunnen lezen, opnieuw op een bijdrage van minimaal € 22.000,00 uit te komen. Wij nodigen u uit: mocht u nog niet hebben bijgedragen maar dat nog wel willen doen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening-nummer (IBAN) NL18 RABO 0127203494 t.n.v. H.H. Simon & Judas Lattrop, o.v.v. ‘Kerkbalans 2018’ en uw adres.

Locatieraad Lattrop

4YOUth

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders, Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1-ste en 2-de klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 31 oktober, de uitnodiging hiervoor wordt via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres. Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4YOUth,
Petra Rekers, Anita Groeneveld, Erik Brunninkhuis, Edwin Niehoff, Clemens Huusken Anita Assink Marcel Lansink, Marieke Welman, Carolien Niehof, Dianne Fox (famfox1@gmail.com)

HUBERTUSVIERING IN LATTROP-BREKLENKAMP

Zondag 5 november om 10.00 uur heeft in de HH Simon en Judas kerk van Lattrop-Breklenkamp een HUBERTUSVIERING plaats gevonden. Het Thema van deze viering was: Zorg voor heel de schepping . Het was een bijzondere viering met een goed gevulde en mooi versierde kerk. Zelfs de honden waren aanwezig. De Jaghornbläsergruppe uit Nordhorn heeft er samen met het Themakoor een bijzondere viering van gemaakt. Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn met een kopje koffie met krentenwegge. We willen iedereen die om welke reden dan ook heeft bijgedragen aan deze viering heel erg bedanken. Voor volgend jaar willen we deze viering zeker weer organiseren.

WERKGROEP HUBERTUSVIERING

 

Mededeling

Er kan tijdens de viering een rondzingende toon rondgaan in de kerk. Dit geluid ontstaat als een gehoorapparaat niet goed is afgesteld. Wil een ieder die een gehoorapparaat draagt erop letten dat deze op de juiste manier is afgesteld. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1e en 2e klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 12 oktober, de uitnodiging hiervoor is via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres van Monique Olde Olthuis: moldeolthuis@hotmail.nl

Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4Youth,
Petra Rekers / Anita Groeneveld / Erik Brunninkhuis / Alfons Weenders / Ellen Scholte Lubberink / Edwin Niehoff / Clemens Huusken / Monique Olde Olthuis

Pastorie Lattrop

Sinds enige tijd is het rechtergedeelte van de pastorie weer bedrijfsmatig verhuurd aan de dames Braakhuis; wij heten hen van harte welkom in onze dorpsgemeenschap.
I.v.m. het gebruik van hoofdingang en doorgang via het tuinhek door de huurders wordt iedereen vriendelijk verzocht om hier geen fietsen of andere vervoersmiddelen te plaatsen.

Bij voorbaat dank.

Vacatures pastoraatsgroep

Binnen onze pastoraatsgroep (nieuwe stijl) hebben we op korte termijn behoefte aan twee nieuwe enthousiaste medewerkers, die samen met de andere vrijwilligers in een groep van drie à vier personen bepaalde taken op locatieniveau gaan uitvoeren.

De pastoraatsgroep is binnen onze geloofsgemeenschap het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor mensen binnen en buiten de locatie. De leden coördineren het pastorale werk in onze plaatselijke geloofsgemeenschap van Lattrop-Breklenkamp, stemmen pastorale activiteiten op elkaar af en spreken mensen waar nodig aan op hun talenten. Zij werken nauw samen met het pastoraal team van ”Lumen Christi” en de eigen locatieraad.

Wie komt ons team versterken ???

Informatie bij Ria Niehof tel: 0541-229372 of Harry Smienk 0541-229735.

De Locatieraad