Welkom op de nieuwspagina van de locatie Lattrop

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Collectanten gevraagd

Collectanten gevraagd voor de Nierstichting 19 t/m 25 september

Voor de collecte van de Nierstichting welke dit jaar plaats vindt vanaf maandag 19 september t/m vrijdag 25 september a.s. zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers om mee te helpen met deze collecte. Heb je deze week een paar uurtjes tijd voor een route om de nierpatiënten te helpen, dan kun je contact opnemen met Mariëlle Timmerhuis, tel. 06 – 135 72 695.

Gezelligheid kent geen tijd

Na een periode van stilte i.v.m. corona willen we de draad weer oppakken. Op dinsdagmiddag 21 september van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn jullie weer welkom in de Pastorie. We beginnen met koffie en bijpraten met elkaar. Als het weer toelaat wandelen we naar het Mariakapelletje, anders een spelletje of kaarten met een glaasje fris. 6 De onkosten zijn € 2.- We proberen zoveel mogelijk op gepaste afstand te blijven. Laat even weten als je van plan bent te komen, het is nog steeds een onzekere tijd. Opgave bij Suze Tel. 229215 of Ans 229345. Met deze middagen hopen we jullie terug te zien en de eenzaamheid een beetje te verlichten. Tot dan! Lucie, Ans en Suz

Nieuwe doopdata

Zondag 31 oktober 12.00 uur door Ingrid Schraven.
Voorbereiding dinsdag 12 oktober om 20.00 uur.
Zondag 12 december 12.00 uur door Ingrid Schraven.
Voorbereiding dinsdag 23 november om 20.00 uur

Open eettafel

Na een lange corona pauze zal vanaf juli eindelijk weer de open eettafel van start gaan. Deze zal plaatsvinden op elke 2e woensdag van de maand om 12.00 uur in de pastorie (1e keer op woensdag 14 juli a.s.)

Mededeling vieringen

Er is een beperkte verruiming voor het maximale aantal aanwezigen voor vieringen gekomen. Voor de vormselvieringen en vieringen 1e H. Communie betekent dit dat de kinderen hun broertjes en zusjes ook mee kunnen nemen.

Helaas mogen opa’s en oma’s en andere belangstelleden niet aanwezig zijn bij de vieringen. Zij kunnen de vieringen volgen via Kerk TV/radio op de computer De link voor het volgen van de vieringen is: https://www.parochielumenchristi.nl/kerk-tv/

God kent ons bij naam. Presentatie communicantjes

Er is een hele mooie Bijbeltekst: “Kan een moeder haar kind vergeten? En al zou zij het vergeten, Ik vergeet je nooit. Kijk, Ik heb je gegrift in de palm van mijn handen”. (Jesaja 49, 15-16).
Als een kind gedoopt wordt, spreken de ouders de naam van hun kind op plechtige wijze uit en zij schrijven de naam op in het doopboek van de Kerk. Zo wordt het welkom geheten in de geloofsgemeenschap waar
het voortaan deel van uit zal maken. De ouders hebben de naam met veel zorg uitgekozen. Soms is het de betekenis van een naam die hen daarvoor heeft doen kiezen, soms kiezen ze ervoor om hun zoon of
dochter te vernoemen naar een vader of moeder, opa of oma of naar iemand anders waarvoor ze bewondering hebben. Soms vinden de ouders een bepaalde naam gewoon heel mooi. In ieder geval is de naam van een kind is iets heel dierbaars.
Als de kinderen iets ouder zijn geworden en de Eerste Heilige Communie gaan doen, is het de gewoonte dat zij zichzelf voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Nu spreken zij zelf de naam uit die hun
ouders hun gegeven hebben. En in die tussentijd is het kind al steeds meer een eigen persoon(tje) geworden: het kind heeft weet van bij wie het hoort, waar het deel van uitmaakt en het heeft al veel geleerd en ontdekt van wat het kan en leuk vindt, van waar het goed in is, waar het blij van wordt (of juist niet!).
In deze flyer stellen de kinderen die over een tijdje in onze geloofsgemeenschap de Eerste Heilige Communie gaan doen, zich aan u voor. Ze noemen hun naam en ze vertellen wat ze leuk en belangrijk
vinden. Wij wensen hen toe dat zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving verder mogen ontwikkelen en dat zij omringd mogen zijn door mensen die hen daarbij met liefde helpen.
Onze naam staat geschreven in Gods hand. Onze naam en heel ons wezen, de mens zoals wij door God bedoeld zijn.
Wij wensen de kinderen en hun ouders en broertjes en zusjes een goede voorbereiding toe op het feest van de eerste Heilige Communie.

Pastoraal team en werkgroep Eerste Heilige Communie parochie Lumen Christi

Klik hier voor de Flyer

 

Ventilatie tijdens corona

Aandachtspunt
Aangezien we tijdens de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen, het kerkgebouw goed moeten ventileren , kan het in de komende tijd, nu het najaar is begonnen, wat frisser zijn in de kerk. We vragen U om begrip daarvoor en qua kleding daar rekening mee te houden.

Corona maatregelen

Zoals U allen weet hebben wij in onze locatie/kerk een aantal corona maatregelen. Graag willen wij deze even bij U onder de aandacht brengen.

  1. Bij binnenkomst de handen desinfecteren en plaats nemen bij het gekleurde papiertje. (U gaat zo zitten dat U tegen het papiertje aankijkt).
  2. U mag tijdens de gezangen niet meezingen.
  3. Als U ter communie gaat, de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen. Voor het ontvangen van de communie eerst de handen desinfecteren.

(Denk aan de 1,5 meter)

· Na afloop van de viering de kerk verlaten via de zijgangen (looproute, zie pijlen). Als eerste verlaten de mensen uit de achterst bank de kerk en zo gaat het bank voor bank naar voren. Let ook hierbij op de 1,5 meter.

Pastoraatsgroep

De Mariakapel is klaar

De bankjes zijn opgeknapt en weer teruggeplaatst; maar wel aan de zijkant, zodat er in het midden wat meer ruimte is ontstaan. De zitbankjes zijn met een rode kussenstof bekleed, zodat u comfortabel kunt zitten. En het nieuwe luidklokje kan bij activiteiten in de kapel of op het strooiveld en kerkhof geluid worden. Het is een mooi geheel geworden samen met de nieuw aangelegde parkomgeving met daarin het vernieuwde strooiveld. Een unieke plek waar Lattrop met recht trots op kan zijn.

Grote dank nogmaals aan de vele helpers en ondersteuners bij dit mooie project. En bijzondere dank aan de bedrijven B.T. Metaal en Zwiep Constructie voor het realiseren van de Twentse luidklok in het torentje van de kapel. En dank aan de Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed LattropBreklenkamp voor de aankoop en het beschikbaar stellen van deze luidklok,

Jubileumfeest 200 jaar Jongkind en 200 jaar Kerk

De feestweek ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons. En wat een fantastische week hebben we met ons allen beleefd. Van alle kanten beschouwd was het één grandioos succes!
Hoe enthousiast hebben we alle kinderen van de basisschool samen met de leerkrachten bezig gezien met hun schilderproject, onder begeleiding van Ine Heerink van Atelier ’t Alding.

Ook het geschiedenis- en cultuurproject met daarbij een eigen Jongkindlied was een feest om mee te maken; bij de kinderen was het naast plezier een en al oor en aandacht in die week. En wat kunnen ze er nu vol enthousiasme over vertellen. Niet alleen de kinderen hebben genoten, maar zeker ook alle andere dorpsgenoten. Voor ieder was er wel wat wils. Overweldigend was de opening op zondag 2 juni met de oecumenische viering in het dialect van drie kerkgenootschappen in onze H.H. Simon & Judaskerk. De Ned. Hervormde kerk Ootmarsum, de Evangelisch-Lutherse kerk Lage en Lumen Christi (locatie Lattrop-Breklenkamp en Ootmarsum) voor het eerst in 200 jaar weer samen in Goede Harmonie Verbonden! Groots was daarna het Groot Lattrop’s Ontbijtbuffet, dat mede door het mooie weer, buiten op straat kon worden gehouden. Een plaatje om te zien; hulde aan de bouwers, organisatoren en sponsoren!

Na het ontbijt werd de expositie over( Kerk)geschiedenis en Johan Barthold Jongkind met ode aan Johan Niehoff en Karl Sauvagerd in onze gerestaureerde oude pastorie geopend. Het is een ongekend succes geworden; zeer velen hebben intussen de expositie bezocht, zelfs een deel van diverse familiedagen werd er aan besteed om iets meer over de geschiedenis van Lattrop-Breklenkamp te weten te komen. Ook de noabers van over de grens bezochten in groten getale de tentoonstelling.

Zo zijn we de week verder ingegaan met tal van activiteiten, zoals op maandag de vlekkeloze skype-verbinding met onze Franse Jongkind-vrienden in La Côte- Saint André en omgeving, waar ze eveneens een feestweek hadden georganiseerd, het schilderen in het kader van “Gezelligheid in Lattrop”, “de speciale open eettafel” in de parabool, de ouderenviering, de spectaculaire cabaretavond op vrijdag en de prachtige open dag op het Huis te Breckelenkamp, de parochiespelen op zaterdag met de afsluitende drive-inmuziek avond. Stuk voor stuk geweldig mooie en goed georganiseerde feestmomenten.

Met Pinksteren hebben we de in alle opzichten geslaagde feestweek middels een dankviering officieel afgesloten. We hebben met ons allen iets fantastisch neergezet, waar we nog jaren met veel genoegen en voldoening op terug kunnen zien. Het is een feest van één grote saamhorigheid en harmonie geworden.
Een groep van 25 dappere fietsers uit Lattrop en enkelen van over de grens deed er zaterdag 22 juni nog een schepje bovenop en fietste de Jongkindtour van Vlaardingen (woonplaats van Jongkind na Lattrop) naar Lattrop; een knappe sportieve prestatie!

Na zo’n feestweek , met zulke geweldig georganiseerde evenementen past natuurlijk een woord van grote dank! De organisatie Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp en de locatieraad van de H.H. Judaskerk willen hierbij iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar steentje aan het welslagen van dit groots evenement heeft bijgedragen van harte bedanken. En vanzelfsprekend ook de sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt. Iedereen en ook, niet te vergeten, de medewerkers van buiten ons dorp nogmaals bijzonder bedankt!

Bijzondere dank
Tijdens de feestfeest was onze kerk wel op een heel bijzondere en uitbundige manier versierd
met grote witgele banen vanuit de gewelven en prachtige bloemstukken en aanverwante versieringen; het was een waar plaatje, waarop veel positieve en lovende reactie is gekomen. De locatieraad/Buurtschapsraad wil iedereen, die hieraan heeft meegewerkt en ook de sponsoren tuincentrum Oosterik en kwekerij Timmerhuis heel hartelijk bedanken. Het maakte het 200-jarige jubileumfeest compleet.

Ook het Jongkindmonument aan de Frensdorferweg was fantastisch versierd door de buurtschap, een prachtig gekozen palet van gekleurde rozen met groene boog versierde het landschap.
Super mooi gedaan! Waarvoor onze bijzondere dank.
Tenslotte nog onze dank aan de versierders van de dorpsstraat en de ontbijttafels; het zag er fantastisch uit!

Lattrop-Breklenkamp 200 jaar Geloofsgemeenschap

Dit jaar viert de geloofsgemeenschap van Lattrop-Breklenkamp het feit dat 200 jaar geleden de eerste kerk werd gebouwd en de locatie een zelfstandige parochie werd, los van Ootmarsum. De nieuwe parochie kreeg als patroonheiligen de H.Simon & H.Judas mee.
Mede door grote inzet van Herman Otto Bentinck, de heer van het huis te Breckelenkamp en de inspanningen van de boeren van Lattrop en Breklenkamp was de nieuwe parochie tot stand gekomen. In 1819 werd de eerste pastoor ‘Johannes Vinke’ plechtig ingehaald om zijn nieuwe statie te betrekken. De gereformeerden schonken de pastoor een nieuwe luidklok voor in de toren. Een waar staaltje van vroege oecumene.
De klok droeg als opschrift: “In goeden Harmonie verbonden”
Op zondag 2 juni 2019 is de plechtigheid van toen nog eens dunnetjes overgedaan, maar nu gevolgd door een oecumenische viering met zowel de kerken van Ootmarsum, de Evangelisch gereformeerde kerkgemeente van Lage en de parochie Lumen Christi.
De prachtige sfeervolle viering, geheel in het Twents, met als voorgangers Ds. Anne-rie Sniers en pastor Jan Kerkhof Jonkman, was dan ook door iedereen , ook van over de grens, te verstaan. De koren van Lattrop en Lage zongen afwisselend , maar ook samen de met zorg uitgekozen liederen.
Het feest wordt samen gevierd met de 200e geboortedag van de in Lattrop geboren kunstschilder Johan Barthold Jongkind zodat het hele dorp bij alle activiteiten betrokken wordt en een ware saamhorigheid zichtbaar wordt. Het feest wordt gevierd tijdens de feestweek van 2 t/m 9 juni, met tal van activiteiten en gezelligheden. Zo kon iedereen, na de viering, meedoen met het grote Lattrop’s ontbijtbuffet door de dorpsstraat.
Een mega -gebeuren onder excellente weersomstandigheden.
De week wordt verder nog voortgezet met een gezamenlijke warme maaltijd voor de ouderen, schildersateliers voor jong en oud, de ouderenviering op vrijdagmorgen, de cabaretavond op vrijdagavond, fietstochten, parochiespelen op zaterdag met als afsluiting ’s avonds drive-in muziek voor jong en oud. Zondag 9 juni 1e pinksterdag wordt de feestweek afgesloten met een slotviering in de kerk met medewerking van het themakoor en de kinderen die hun ingestudeerde feestlied komen zingen.

Daarnaast kan nog enkele weken de tentoonstelling over 200-jaar kerk en Jongkind met ode aan Johan Nieuhoff ,de wereldreiziger uit Uelsen, drie belangrijke Twentse priesters,Schaepman, Engbers en Ariëns , en ook de dialect-dichter en schrijver Karl Sauvagerd , uit Neuenhaus, bezocht worden in het oude koetshuis achter de kerk.
In de feestweek doorlopend geopend!

Voor meer foto’s