Welkom op de nieuwspagina van de locatie Lattrop

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Kerstconcert Lattrop

Op zaterdag 14 december om 18.00 uur zal het jaarlijkse Kerstconcert plaatsvinden. Dit wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor, het Themakoor en een gelegenheidskinderkoor van kinderen van de basisschool. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en de gelegenheid om kerststukjes, kniepertjes etc. te kopen.
Wij hopen op een mooi Kerstconcert en nodigen u van harte uit.

Tevens wijzen wij u op de gezinsviering op dinsdag 24 december 2019 om 17.00 uur. Deze wordt verzorgd door het themakoor in samen-werking met het kinderkoortje. Als er nog kinderen zijn die het leuk vinden om hieraan mee te doen dan kunnen ze zich aanmelden bij Engelien Pikkemaat 06 20637435. Je bent van harte welkom!

Onderhoudswerkzaamheden

Geachte medeparochianen,

Nu de brug over de gele beek gereed is starten we binnenkort met de nodige aanpassingen rond en aan ons strooiveld bij de Mariakapel.
Naast een afscherming van het strooiveld van het wandelpad “ ’n Weel” zal ook het binnengedeelte van het strooiveld onderhanden genomen worden. Er komen enkele nieuwe wandelpaden vanaf de kapel in de richting van het monument en ook zal het veldje worden verfraaid met de aanplant van wat grotere bomen.

De sparrenbomen langs de beekzijde zullen verwijderd worden, omdat ze er niet meer zo fraai uitzien en minder in het landschap passen. Achter het monument zal een stenen muurtje gemaakt worden, zodat de grote steen met de naamplaatjes wat beter uitkomt. Het geheel zal er daardoor strakker en mooier uit komen te zien. Maar voor het zover is zal er enig noodzakelijk grondwerk verricht moeten worden .Omdat op het strooiveld de as van meerdere dierbare medeparochianen is uitgestrooid, willen we u via het Kerk’nbleadke over deze plannen informeren. De direct betrokken families zijn al eerder over deze plannen op de hoogte gesteld.

De as van de overledenen is hoofdzakelijk uitgestrooid op het op de tekening gearceerde gedeelte. Met de grond van dit gedeelte zullen we met gepaste piëteit omgaan. Er zal dan ook geen spade grond van het strooiveld verwijderd of verplaatst worden. Alle grond blijft op de plek; alleen zullen we, om de aansluiting met paden en perken goed te krijgen het geheel enigszins moeten egaliseren en opnieuw inzaaien.

Mocht u vragen hebben over deze geplande onderhoudswerkzaamheden dan kunt te allen tijde contact opnemen met de voorzitter van de Locatieraad H.H. Simon& Judas Lattrop (parochie Lumen Christi) Harry Smienk. Tel: 0541-229735.

Nieuwe doopdata

1 maart 2020 om 10.30 uur;
voorbereiding 20 februari 2020 om 20.00 uur te Ootmarsum.

13 juni 2020 om 16.30 uur;
Voorbereiding 14 mei 2020 om 20.00 uur te Ootmarsum.

Actie Kerkbalans 2019

Wij houden u graag op de hoogte van de opbrengst van de actie Kerkbalans 2019. Tot en met september van dit jaar hebben wij een bedrag van € 19.000,00 mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank!
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk binnen de locatie onze activiteiten én het kerkgebouw in stand te houden. En daarmee ook de leefbaarheid in onze dorpskern verder te ontwikkelen en te behouden, in samenwerking met de Buurtschapsraad. Denk bijvoorbeeld aan het Dorpsontbijt in juni van dit jaar naar aanleiding van 200 jaar kerk in Lattrop-Breklenkamp, dat een enorm succes was. De Dorpsbieb is ook een prachtig initiatief gebleken. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom de dorpskern waarbij de locatiekerk wordt betrokken. Wij zullen het uiteindelijk samen moeten doen en daar is geld voor nodig.
Ons streven voor 2019 is, zoals u in onze actiebrief hebt kunnen lezen,
opnieuw op een bijdrage van minimaal € 22.000,00 uit te komen.
Wij nodigen u uit: mocht u nog niet hebben bijgedragen maar dat nog wel willen doen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer (IBAN) NL18 RABO 0127203494 t.n.v. H.H. Simon & Judas Lattrop, o.v.v. ‘Kerkbalans 2019’ en uw adres.

Locatieraad Lattrop

Nieuwe doopdata voor Lattrop

Zaterdag 7 september om 16.30 uur door pastoor Munsterhuis,
voorbereiding 15 augustus om 20.00 uur in de pastorie te Ootmarsum.

Zondag 8 december om 10.30 uur door Diaken J. Kerkhof Jonkman,
voorbereiding 21 november om 20.00 uur in de pastorie te Ootmarsum.

Nieuwe doopdata voor Lattrop

Zaterdag 7 september om 17.30 uur door pastoor Munsterhuis,
voorbereiding 15 augustus om 20.00 uur in de pastorie te Ootmarsum.
Zondag 8 december om 10.30 uur door Diaken J. Kerkhof Jonkman,
voorbereiding 21 november om 20.00 uur in de pastorie te Ootmarsum.

Jubileumfeest 200 jaar Jongkind en 200 jaar Kerk

De feestweek ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons. En wat een fantastische week hebben we met ons allen beleefd. Van alle kanten beschouwd was het één grandioos succes!
Hoe enthousiast hebben we alle kinderen van de basisschool samen met de leerkrachten bezig gezien met hun schilderproject, onder begeleiding van Ine Heerink van Atelier ’t Alding.

Ook het geschiedenis- en cultuurproject met daarbij een eigen Jongkindlied was een feest om mee te maken; bij de kinderen was het naast plezier een en al oor en aandacht in die week. En wat kunnen ze er nu vol enthousiasme over vertellen. Niet alleen de kinderen hebben genoten, maar zeker ook alle andere dorpsgenoten. Voor ieder was er wel wat wils. Overweldigend was de opening op zondag 2 juni met de oecumenische viering in het dialect van drie kerkgenootschappen in onze H.H. Simon & Judaskerk. De Ned. Hervormde kerk Ootmarsum, de Evangelisch-Lutherse kerk Lage en Lumen Christi (locatie Lattrop-Breklenkamp en Ootmarsum) voor het eerst in 200 jaar weer samen in Goede Harmonie Verbonden! Groots was daarna het Groot Lattrop’s Ontbijtbuffet, dat mede door het mooie weer, buiten op straat kon worden gehouden. Een plaatje om te zien; hulde aan de bouwers, organisatoren en sponsoren!

Na het ontbijt werd de expositie over( Kerk)geschiedenis en Johan Barthold Jongkind met ode aan Johan Niehoff en Karl Sauvagerd in onze gerestaureerde oude pastorie geopend. Het is een ongekend succes geworden; zeer velen hebben intussen de expositie bezocht, zelfs een deel van diverse familiedagen werd er aan besteed om iets meer over de geschiedenis van Lattrop-Breklenkamp te weten te komen. Ook de noabers van over de grens bezochten in groten getale de tentoonstelling.

Zo zijn we de week verder ingegaan met tal van activiteiten, zoals op maandag de vlekkeloze skype-verbinding met onze Franse Jongkind-vrienden in La Côte- Saint André en omgeving, waar ze eveneens een feestweek hadden georganiseerd, het schilderen in het kader van “Gezelligheid in Lattrop”, “de speciale open eettafel” in de parabool, de ouderenviering, de spectaculaire cabaretavond op vrijdag en de prachtige open dag op het Huis te Breckelenkamp, de parochiespelen op zaterdag met de afsluitende drive-inmuziek avond. Stuk voor stuk geweldig mooie en goed georganiseerde feestmomenten.

Met Pinksteren hebben we de in alle opzichten geslaagde feestweek middels een dankviering officieel afgesloten. We hebben met ons allen iets fantastisch neergezet, waar we nog jaren met veel genoegen en voldoening op terug kunnen zien. Het is een feest van één grote saamhorigheid en harmonie geworden.
Een groep van 25 dappere fietsers uit Lattrop en enkelen van over de grens deed er zaterdag 22 juni nog een schepje bovenop en fietste de Jongkindtour van Vlaardingen (woonplaats van Jongkind na Lattrop) naar Lattrop; een knappe sportieve prestatie!

Na zo’n feestweek , met zulke geweldig georganiseerde evenementen past natuurlijk een woord van grote dank! De organisatie Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp en de locatieraad van de H.H. Judaskerk willen hierbij iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar steentje aan het welslagen van dit groots evenement heeft bijgedragen van harte bedanken. En vanzelfsprekend ook de sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt. Iedereen en ook, niet te vergeten, de medewerkers van buiten ons dorp nogmaals bijzonder bedankt!

Bijzondere dank
Tijdens de feestfeest was onze kerk wel op een heel bijzondere en uitbundige manier versierd
met grote witgele banen vanuit de gewelven en prachtige bloemstukken en aanverwante versieringen; het was een waar plaatje, waarop veel positieve en lovende reactie is gekomen. De locatieraad/Buurtschapsraad wil iedereen, die hieraan heeft meegewerkt en ook de sponsoren tuincentrum Oosterik en kwekerij Timmerhuis heel hartelijk bedanken. Het maakte het 200-jarige jubileumfeest compleet.

Ook het Jongkindmonument aan de Frensdorferweg was fantastisch versierd door de buurtschap, een prachtig gekozen palet van gekleurde rozen met groene boog versierde het landschap.
Super mooi gedaan! Waarvoor onze bijzondere dank.
Tenslotte nog onze dank aan de versierders van de dorpsstraat en de ontbijttafels; het zag er fantastisch uit!

Lattrop-Breklenkamp 200 jaar Geloofsgemeenschap

Dit jaar viert de geloofsgemeenschap van Lattrop-Breklenkamp het feit dat 200 jaar geleden de eerste kerk werd gebouwd en de locatie een zelfstandige parochie werd, los van Ootmarsum. De nieuwe parochie kreeg als patroonheiligen de H.Simon & H.Judas mee.
Mede door grote inzet van Herman Otto Bentinck, de heer van het huis te Breckelenkamp en de inspanningen van de boeren van Lattrop en Breklenkamp was de nieuwe parochie tot stand gekomen. In 1819 werd de eerste pastoor ‘Johannes Vinke’ plechtig ingehaald om zijn nieuwe statie te betrekken. De gereformeerden schonken de pastoor een nieuwe luidklok voor in de toren. Een waar staaltje van vroege oecumene.
De klok droeg als opschrift: “In goeden Harmonie verbonden”
Op zondag 2 juni 2019 is de plechtigheid van toen nog eens dunnetjes overgedaan, maar nu gevolgd door een oecumenische viering met zowel de kerken van Ootmarsum, de Evangelisch gereformeerde kerkgemeente van Lage en de parochie Lumen Christi.
De prachtige sfeervolle viering, geheel in het Twents, met als voorgangers Ds. Anne-rie Sniers en pastor Jan Kerkhof Jonkman, was dan ook door iedereen , ook van over de grens, te verstaan. De koren van Lattrop en Lage zongen afwisselend , maar ook samen de met zorg uitgekozen liederen.
Het feest wordt samen gevierd met de 200e geboortedag van de in Lattrop geboren kunstschilder Johan Barthold Jongkind zodat het hele dorp bij alle activiteiten betrokken wordt en een ware saamhorigheid zichtbaar wordt. Het feest wordt gevierd tijdens de feestweek van 2 t/m 9 juni, met tal van activiteiten en gezelligheden. Zo kon iedereen, na de viering, meedoen met het grote Lattrop’s ontbijtbuffet door de dorpsstraat.
Een mega -gebeuren onder excellente weersomstandigheden.
De week wordt verder nog voortgezet met een gezamenlijke warme maaltijd voor de ouderen, schildersateliers voor jong en oud, de ouderenviering op vrijdagmorgen, de cabaretavond op vrijdagavond, fietstochten, parochiespelen op zaterdag met als afsluiting ’s avonds drive-in muziek voor jong en oud. Zondag 9 juni 1e pinksterdag wordt de feestweek afgesloten met een slotviering in de kerk met medewerking van het themakoor en de kinderen die hun ingestudeerde feestlied komen zingen.

Daarnaast kan nog enkele weken de tentoonstelling over 200-jaar kerk en Jongkind met ode aan Johan Nieuhoff ,de wereldreiziger uit Uelsen, drie belangrijke Twentse priesters,Schaepman, Engbers en Ariëns , en ook de dialect-dichter en schrijver Karl Sauvagerd , uit Neuenhaus, bezocht worden in het oude koetshuis achter de kerk.
In de feestweek doorlopend geopend!

Voor meer foto’s

Gezelligheid in Lattrop

Gezelligheid in Lattrop iedere derde dinsdag van de maand. 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, (2 juni), 18 juni 2019 Na de vakantie 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. Iedereen is welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Parabool voor een kopje koffie en een spelletje rummikuppen, kaarten, sjoelen, koersbal, jeu de boules of een kleine wandeling.

Tot ziens in de Parabool. Ans, Lucie en Suze

4YOUth

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders, Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1-ste en 2-de klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 31 oktober, de uitnodiging hiervoor wordt via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres. Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4YOUth,
Petra Rekers, Anita Groeneveld, Erik Brunninkhuis, Edwin Niehoff, Clemens Huusken Anita Assink Marcel Lansink, Marieke Welman, Carolien Niehof, Dianne Fox (famfox1@gmail.com)

HUBERTUSVIERING IN LATTROP-BREKLENKAMP

Zondag 5 november om 10.00 uur heeft in de HH Simon en Judas kerk van Lattrop-Breklenkamp een HUBERTUSVIERING plaats gevonden. Het Thema van deze viering was: Zorg voor heel de schepping . Het was een bijzondere viering met een goed gevulde en mooi versierde kerk. Zelfs de honden waren aanwezig. De Jaghornbläsergruppe uit Nordhorn heeft er samen met het Themakoor een bijzondere viering van gemaakt. Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn met een kopje koffie met krentenwegge. We willen iedereen die om welke reden dan ook heeft bijgedragen aan deze viering heel erg bedanken. Voor volgend jaar willen we deze viering zeker weer organiseren.

WERKGROEP HUBERTUSVIERING

 

Mededeling

Er kan tijdens de viering een rondzingende toon rondgaan in de kerk. Dit geluid ontstaat als een gehoorapparaat niet goed is afgesteld. Wil een ieder die een gehoorapparaat draagt erop letten dat deze op de juiste manier is afgesteld. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1e en 2e klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 12 oktober, de uitnodiging hiervoor is via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres van Monique Olde Olthuis: moldeolthuis@hotmail.nl

Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4Youth,
Petra Rekers / Anita Groeneveld / Erik Brunninkhuis / Alfons Weenders / Ellen Scholte Lubberink / Edwin Niehoff / Clemens Huusken / Monique Olde Olthuis