Welkom op de nieuwspagina van de locatie Lattrop

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Een vooruitblik: Vastenactie 2022

Je land is je leven Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten regelmatig met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 (2 maart t/m 17 april) staat daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mens, natuur en milieu, aldus Vastenactie. De wereldvoedselmarkt en de energiebehoefte eisen veel ruimte en grondstoffen op. Die worden vaak gevonden in nog – min of meer – ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen de economische belangen van overheden en grote bedrijven meestal zwaarder dan de rechten van de mensen die er wonen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud. Wie opstaat tegen de macht van de overheid of een multinational begeeft zich op een levensgevaarlijke weg. In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor de rechten van inheemse volken en voor het milieu. Honderden anderen worden dagelijks bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd. Mensenrechten, natuur en milieu worden opgeofferd ten gunste van economisch gewin. Vaak gaat het om mijnbouw of ontbossing. Vastenactie steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden in 2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen worden gesteund bij hun strijd voor landrechten.

Dit jaar staan tijdens de Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers: Maya’s in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales, Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te bouwen. Klik voor meer informatie

Nieuwe doopdata

Zondag 31 oktober 12.00 uur door Ingrid Schraven.
Voorbereiding dinsdag 12 oktober om 20.00 uur.
Zondag 12 december 12.00 uur door Ingrid Schraven.
Voorbereiding dinsdag 23 november om 20.00 uur

Ventilatie tijdens corona

Aandachtspunt
Aangezien we tijdens de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen, het kerkgebouw goed moeten ventileren , kan het in de komende tijd, nu het najaar is begonnen, wat frisser zijn in de kerk. We vragen U om begrip daarvoor en qua kleding daar rekening mee te houden.

Lattrop-Breklenkamp 200 jaar Geloofsgemeenschap

Dit jaar viert de geloofsgemeenschap van Lattrop-Breklenkamp het feit dat 200 jaar geleden de eerste kerk werd gebouwd en de locatie een zelfstandige parochie werd, los van Ootmarsum. De nieuwe parochie kreeg als patroonheiligen de H.Simon & H.Judas mee.
Mede door grote inzet van Herman Otto Bentinck, de heer van het huis te Breckelenkamp en de inspanningen van de boeren van Lattrop en Breklenkamp was de nieuwe parochie tot stand gekomen. In 1819 werd de eerste pastoor ‘Johannes Vinke’ plechtig ingehaald om zijn nieuwe statie te betrekken. De gereformeerden schonken de pastoor een nieuwe luidklok voor in de toren. Een waar staaltje van vroege oecumene.
De klok droeg als opschrift: “In goeden Harmonie verbonden”
Op zondag 2 juni 2019 is de plechtigheid van toen nog eens dunnetjes overgedaan, maar nu gevolgd door een oecumenische viering met zowel de kerken van Ootmarsum, de Evangelisch gereformeerde kerkgemeente van Lage en de parochie Lumen Christi.
De prachtige sfeervolle viering, geheel in het Twents, met als voorgangers Ds. Anne-rie Sniers en pastor Jan Kerkhof Jonkman, was dan ook door iedereen , ook van over de grens, te verstaan. De koren van Lattrop en Lage zongen afwisselend , maar ook samen de met zorg uitgekozen liederen.
Het feest wordt samen gevierd met de 200e geboortedag van de in Lattrop geboren kunstschilder Johan Barthold Jongkind zodat het hele dorp bij alle activiteiten betrokken wordt en een ware saamhorigheid zichtbaar wordt. Het feest wordt gevierd tijdens de feestweek van 2 t/m 9 juni, met tal van activiteiten en gezelligheden. Zo kon iedereen, na de viering, meedoen met het grote Lattrop’s ontbijtbuffet door de dorpsstraat.
Een mega -gebeuren onder excellente weersomstandigheden.
De week wordt verder nog voortgezet met een gezamenlijke warme maaltijd voor de ouderen, schildersateliers voor jong en oud, de ouderenviering op vrijdagmorgen, de cabaretavond op vrijdagavond, fietstochten, parochiespelen op zaterdag met als afsluiting ’s avonds drive-in muziek voor jong en oud. Zondag 9 juni 1e pinksterdag wordt de feestweek afgesloten met een slotviering in de kerk met medewerking van het themakoor en de kinderen die hun ingestudeerde feestlied komen zingen.

Daarnaast kan nog enkele weken de tentoonstelling over 200-jaar kerk en Jongkind met ode aan Johan Nieuhoff ,de wereldreiziger uit Uelsen, drie belangrijke Twentse priesters,Schaepman, Engbers en Ariëns , en ook de dialect-dichter en schrijver Karl Sauvagerd , uit Neuenhaus, bezocht worden in het oude koetshuis achter de kerk.
In de feestweek doorlopend geopend!

Voor meer foto’s