Welkom op de nieuwspagina van de locatie Lattrop

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Ventilatie tijdens corona

Aandachtspunt
Aangezien we tijdens de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen, het kerkgebouw goed moeten ventileren , kan het in de komende tijd, nu het najaar is begonnen, wat frisser zijn in de kerk. We vragen U om begrip daarvoor en qua kleding daar rekening mee te houden.

Corona maatregelen

Zoals U allen weet hebben wij in onze locatie/kerk een aantal corona maatregelen. Graag willen wij deze even bij U onder de aandacht brengen.

  1. Bij binnenkomst de handen desinfecteren en plaats nemen bij het gekleurde papiertje. (U gaat zo zitten dat U tegen het papiertje aankijkt).
  2. U mag tijdens de gezangen niet meezingen.
  3. Als U ter communie gaat, de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen. Voor het ontvangen van de communie eerst de handen desinfecteren.

(Denk aan de 1,5 meter)

· Na afloop van de viering de kerk verlaten via de zijgangen (looproute, zie pijlen). Als eerste verlaten de mensen uit de achterst bank de kerk en zo gaat het bank voor bank naar voren. Let ook hierbij op de 1,5 meter.

Pastoraatsgroep

4YOUth

Hallo jongens en meisjes van 4YOUth en hun ouders,

Helaas kunnen wij de activiteiten van 4YOUth op dit moment nog niet door laten gaan i.v.m. de corona.

In januari komt de werkgroep weer bij elkaar om te kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Wij hopen op jullie begrip.

Groetjes, werkgroep 4YOUth,

Petra Rekers, Edwin Niehoff, Clemens Huusken, Anita Assink, Marcel Lansink, Marieke Welman, Carolien Niehof, Dianne Fox (famfox1@gmail.com)

Heilig Vormsel

Dit schooljaar wordt het Heilig Vormsel gevierd op zondag 14 maart 2021. Zit uw kind niet op scholengemeenschap ATOL en wil hij/zij graag deelnemen aan het Heilig Vormsel, dan kan dat. Wij vragen uw kind hiervoor aan te melden bij het parochiecentrum van Ootmarsum, email: ootmarsum@lumenchristi.nl

De informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 20 oktober 2020 om 19.30 uur in de Simon en Judas kerk te Ootmarsum.

Werkgroep Vormsel ATOL

De Mariakapel is klaar

De bankjes zijn opgeknapt en weer teruggeplaatst; maar wel aan de zijkant, zodat er in het midden wat meer ruimte is ontstaan. De zitbankjes zijn met een rode kussenstof bekleed, zodat u comfortabel kunt zitten. En het nieuwe luidklokje kan bij activiteiten in de kapel of op het strooiveld en kerkhof geluid worden. Het is een mooi geheel geworden samen met de nieuw aangelegde parkomgeving met daarin het vernieuwde strooiveld. Een unieke plek waar Lattrop met recht trots op kan zijn.

Grote dank nogmaals aan de vele helpers en ondersteuners bij dit mooie project. En bijzondere dank aan de bedrijven B.T. Metaal en Zwiep Constructie voor het realiseren van de Twentse luidklok in het torentje van de kapel. En dank aan de Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed LattropBreklenkamp voor de aankoop en het beschikbaar stellen van deze luidklok,

Mededeling m.b.t. de Vieringen

Alle vieringen, ook al zijn ze in het Kerk’nbleadke als zodanig aangegeven, zijn tot en met Pinksteren afgelast. Er zijn dus geen vieringen in de kerk en er is ook geen ouderenviering.
Mochten er tussentijds veranderde maatregelen komen dan wordt u via deze website van Lumen Christi hierover geïnformeerd.

Misintenties
Alle opgegeven misintenties (ook voor Pasen) worden opgestuurd naar het pastoresteam van Lumen Christi en samen met de intenties van de andere locaties in de komende eucharistievieringen in het eucharistisch centrum aan God opgedragen. De zondagse gebedsdienst ( om 9.00 uur, via de link op de website te volgen) mag hooguit 20 minuten duren; het oplezen van alle intenties vanuit de verschillende locaties zou daar dan te veel tijd in beslag nemen.

Van de Locatieraad

We leven momenteel in een moeilijke tijd; velen van u ervaren het als een periode van vertwijfeling en grote onzekerheid. Niets is vandaag nog zeker, het publieke leven ligt plat en we blijven zoveel mogelijk thuis om deze crisis te kunnen beteugelen. Vooral voor onze ouderen, die zo gewend waren om de wekelijkse vieringen in onze kerk bij te wonen en nu gedwongen thuis zitten, is het allemaal extra moeilijk. Wij, als geloofsgemeenschap, leven met u mee en proberen waar mogelijk u te ondersteunen. Ter bemoediging luiden we op woensdagavond om 19.00 uur de kerkklokken en is de kerk op woensdag en in het weekend open van 9.00 uur tot 18.00 uur om te bidden en een kaarsje op te steken. Ook de pas gerestaureerde Mariakapel bij het kerkhof is weer open voor bezoek. Houd U wel de gepaste afstandsregeling in acht. Nu alle activiteiten binnen onze gemeenschap tot en met Pinksteren afgelast zijn en directe informatie verstrekken wat moeilijker gaat, houden we U via de website van Lumen Christi op de hoogte van de lopende zaken; kijk, zo mogelijk, regelmatig op deze site. Laten we ons, met ons allen, er voor inzetten dat we naar elkaar omzien en deze ramp te boven komen.

En vergeten we niet te bidden? God te danken om het leven en te vragen om zijn bijstand. Laten we het zeker niet opgeven gelovige christenen te zijn. Laten we ook niet vergeten ’s zondags de heilige eucharistie bij te wonen. We kunnen dat niet in de kerk, want die is gesloten, maar we kunnen zondags de heilige mis wel volgen op de TV. KRO/NCRV op NPO2 om 10.00 uur en tevens kunt U op zondag om 9.00 uur via de website een online gestreamde gebedsdienst volgen (gratis beschikbaar). Elke dag staat er ook een gebed of meditatie, verzorgd door ons pastoraal team op de site. Zo kunnen we blijvend luisteren naar het woord van God, bidden in zijn heilige Naam, en streven naar zijn liefde en vrede, ook in deze bewogen tijden. Wij wensen u alle goeds en een zalig Pasen, blijf gezond!

De kerken van Ootmarsum, Reutum, Tilligte en Lattrop hebben bijzondere schutspatronen n.l. de H.H. Simon en Judas, ooit gekozen door de moederkerk van Ootmarsum in een zeer moeilijke tijd, toen de eerste kerk met de grond gelijk gemaakt was. Zij stonden voor “getrouwe helpers in hopeloze zaken”.

Kerkopenstelling Lattrop

Vanaf heden is de kerk in Lattrop op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 09.00 tot 18.00 uur.
Dit om iedereen de gelegenheid te geven een kaars op te steken en/of te bidden.
Neem daarbij alstublieft de richtlijnen van de RIVM in acht ! Anderhalve meter afstand is minimaal 2 x de armlengte.
De openstelling zal in ieder geval tot en met Pasen van kracht zijn.

Locatieraad Lattrop

Jubileumfeest 200 jaar Jongkind en 200 jaar Kerk

De feestweek ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons. En wat een fantastische week hebben we met ons allen beleefd. Van alle kanten beschouwd was het één grandioos succes!
Hoe enthousiast hebben we alle kinderen van de basisschool samen met de leerkrachten bezig gezien met hun schilderproject, onder begeleiding van Ine Heerink van Atelier ’t Alding.

Ook het geschiedenis- en cultuurproject met daarbij een eigen Jongkindlied was een feest om mee te maken; bij de kinderen was het naast plezier een en al oor en aandacht in die week. En wat kunnen ze er nu vol enthousiasme over vertellen. Niet alleen de kinderen hebben genoten, maar zeker ook alle andere dorpsgenoten. Voor ieder was er wel wat wils. Overweldigend was de opening op zondag 2 juni met de oecumenische viering in het dialect van drie kerkgenootschappen in onze H.H. Simon & Judaskerk. De Ned. Hervormde kerk Ootmarsum, de Evangelisch-Lutherse kerk Lage en Lumen Christi (locatie Lattrop-Breklenkamp en Ootmarsum) voor het eerst in 200 jaar weer samen in Goede Harmonie Verbonden! Groots was daarna het Groot Lattrop’s Ontbijtbuffet, dat mede door het mooie weer, buiten op straat kon worden gehouden. Een plaatje om te zien; hulde aan de bouwers, organisatoren en sponsoren!

Na het ontbijt werd de expositie over( Kerk)geschiedenis en Johan Barthold Jongkind met ode aan Johan Niehoff en Karl Sauvagerd in onze gerestaureerde oude pastorie geopend. Het is een ongekend succes geworden; zeer velen hebben intussen de expositie bezocht, zelfs een deel van diverse familiedagen werd er aan besteed om iets meer over de geschiedenis van Lattrop-Breklenkamp te weten te komen. Ook de noabers van over de grens bezochten in groten getale de tentoonstelling.

Zo zijn we de week verder ingegaan met tal van activiteiten, zoals op maandag de vlekkeloze skype-verbinding met onze Franse Jongkind-vrienden in La Côte- Saint André en omgeving, waar ze eveneens een feestweek hadden georganiseerd, het schilderen in het kader van “Gezelligheid in Lattrop”, “de speciale open eettafel” in de parabool, de ouderenviering, de spectaculaire cabaretavond op vrijdag en de prachtige open dag op het Huis te Breckelenkamp, de parochiespelen op zaterdag met de afsluitende drive-inmuziek avond. Stuk voor stuk geweldig mooie en goed georganiseerde feestmomenten.

Met Pinksteren hebben we de in alle opzichten geslaagde feestweek middels een dankviering officieel afgesloten. We hebben met ons allen iets fantastisch neergezet, waar we nog jaren met veel genoegen en voldoening op terug kunnen zien. Het is een feest van één grote saamhorigheid en harmonie geworden.
Een groep van 25 dappere fietsers uit Lattrop en enkelen van over de grens deed er zaterdag 22 juni nog een schepje bovenop en fietste de Jongkindtour van Vlaardingen (woonplaats van Jongkind na Lattrop) naar Lattrop; een knappe sportieve prestatie!

Na zo’n feestweek , met zulke geweldig georganiseerde evenementen past natuurlijk een woord van grote dank! De organisatie Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp en de locatieraad van de H.H. Judaskerk willen hierbij iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar steentje aan het welslagen van dit groots evenement heeft bijgedragen van harte bedanken. En vanzelfsprekend ook de sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt. Iedereen en ook, niet te vergeten, de medewerkers van buiten ons dorp nogmaals bijzonder bedankt!

Bijzondere dank
Tijdens de feestfeest was onze kerk wel op een heel bijzondere en uitbundige manier versierd
met grote witgele banen vanuit de gewelven en prachtige bloemstukken en aanverwante versieringen; het was een waar plaatje, waarop veel positieve en lovende reactie is gekomen. De locatieraad/Buurtschapsraad wil iedereen, die hieraan heeft meegewerkt en ook de sponsoren tuincentrum Oosterik en kwekerij Timmerhuis heel hartelijk bedanken. Het maakte het 200-jarige jubileumfeest compleet.

Ook het Jongkindmonument aan de Frensdorferweg was fantastisch versierd door de buurtschap, een prachtig gekozen palet van gekleurde rozen met groene boog versierde het landschap.
Super mooi gedaan! Waarvoor onze bijzondere dank.
Tenslotte nog onze dank aan de versierders van de dorpsstraat en de ontbijttafels; het zag er fantastisch uit!

Lattrop-Breklenkamp 200 jaar Geloofsgemeenschap

Dit jaar viert de geloofsgemeenschap van Lattrop-Breklenkamp het feit dat 200 jaar geleden de eerste kerk werd gebouwd en de locatie een zelfstandige parochie werd, los van Ootmarsum. De nieuwe parochie kreeg als patroonheiligen de H.Simon & H.Judas mee.
Mede door grote inzet van Herman Otto Bentinck, de heer van het huis te Breckelenkamp en de inspanningen van de boeren van Lattrop en Breklenkamp was de nieuwe parochie tot stand gekomen. In 1819 werd de eerste pastoor ‘Johannes Vinke’ plechtig ingehaald om zijn nieuwe statie te betrekken. De gereformeerden schonken de pastoor een nieuwe luidklok voor in de toren. Een waar staaltje van vroege oecumene.
De klok droeg als opschrift: “In goeden Harmonie verbonden”
Op zondag 2 juni 2019 is de plechtigheid van toen nog eens dunnetjes overgedaan, maar nu gevolgd door een oecumenische viering met zowel de kerken van Ootmarsum, de Evangelisch gereformeerde kerkgemeente van Lage en de parochie Lumen Christi.
De prachtige sfeervolle viering, geheel in het Twents, met als voorgangers Ds. Anne-rie Sniers en pastor Jan Kerkhof Jonkman, was dan ook door iedereen , ook van over de grens, te verstaan. De koren van Lattrop en Lage zongen afwisselend , maar ook samen de met zorg uitgekozen liederen.
Het feest wordt samen gevierd met de 200e geboortedag van de in Lattrop geboren kunstschilder Johan Barthold Jongkind zodat het hele dorp bij alle activiteiten betrokken wordt en een ware saamhorigheid zichtbaar wordt. Het feest wordt gevierd tijdens de feestweek van 2 t/m 9 juni, met tal van activiteiten en gezelligheden. Zo kon iedereen, na de viering, meedoen met het grote Lattrop’s ontbijtbuffet door de dorpsstraat.
Een mega -gebeuren onder excellente weersomstandigheden.
De week wordt verder nog voortgezet met een gezamenlijke warme maaltijd voor de ouderen, schildersateliers voor jong en oud, de ouderenviering op vrijdagmorgen, de cabaretavond op vrijdagavond, fietstochten, parochiespelen op zaterdag met als afsluiting ’s avonds drive-in muziek voor jong en oud. Zondag 9 juni 1e pinksterdag wordt de feestweek afgesloten met een slotviering in de kerk met medewerking van het themakoor en de kinderen die hun ingestudeerde feestlied komen zingen.

Daarnaast kan nog enkele weken de tentoonstelling over 200-jaar kerk en Jongkind met ode aan Johan Nieuhoff ,de wereldreiziger uit Uelsen, drie belangrijke Twentse priesters,Schaepman, Engbers en Ariëns , en ook de dialect-dichter en schrijver Karl Sauvagerd , uit Neuenhaus, bezocht worden in het oude koetshuis achter de kerk.
In de feestweek doorlopend geopend!

Voor meer foto’s

4YOUth

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders, Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1-ste en 2-de klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 31 oktober, de uitnodiging hiervoor wordt via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres. Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4YOUth,
Petra Rekers, Anita Groeneveld, Erik Brunninkhuis, Edwin Niehoff, Clemens Huusken Anita Assink Marcel Lansink, Marieke Welman, Carolien Niehof, Dianne Fox (famfox1@gmail.com)