Welkom op de nieuwspagina van de locatie Lattrop

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Voedselinzameling 29 en 30 september 2018

Van sommige zaken in onze samenleving weten we vaak wel iets maar toch ook niet altijd het fijne. Dat geldt waarschijnlijk ook voor ons beeld van de Voedselbank. Daarom leek het ons goed om gewoon haar eigen informatie af te drukken, die te lezen valt op de website www.voedselbankoosttwente.nl . Daar wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen aan deze Voedselbank. Als parochie Lumen Christi zamelen we namelijk al tijden twee keer per jaar voedselproducten in via onze kerken. We doen dat voor de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal. Lees verderop over de komende inzameling!
Meest gestelde vragen over de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal wie krijgen een voedselpakket? Mensen die het ‘t hardst nodig hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca. Euro 5,80 of minder per dag. (na aftrek huur/hypotheek en verzekering) .
Hoe vraag ik een pakket aan? Iemand die in aanmerking wil komen, moet aangemeld worden door een (professionele) hulpverlener (hulpverlenende instantie). Het is voor u ook mogelijk om zich rechtstreeks aan te melden bij onze Voedselbank. Het is dus zaak om hierover contact op te nemen met de bij uw situatie betrokken hulpverlener. Hulpverleners zijn of worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheden van de Voedselbank.
Wat zit er in een voedselpakket? De Voedselbank is afhankelijk van donaties van voedselproducenten. Het is elke week weer afwachten wat er in de pakketten kan worden verpakt. Onze vrijwilligers stellen elke week een nieuw pakket samen. U moet het zien als een aanvulling op uw eigen boodschappen. We garanderen 1 of 2 warme maaltijden per week.
Waarom geven bedrijven voedsel aan de Voedselbank? Daar zijn tal van redenen voor. Bijvoorbeeld: een pallet met blikgroente valt om waardoor de blikken lichte beschadiging oplopen. Die blikken zijn in de winkel niet meer te verkopen maar het voedsel is kwalitatief nog uitstekend. Ander voorbeeld: de houdbaarheidsdatum ligt nog 10 dagen in de toekomst. Een winkel accepteert dit niet meer en de fabrikant moet zo’n partij anders vernietigen. Daarnaast vinden steeds meer bedrijven dat ze iets terug moeten geven aan de maatschappij. Voedselproducenten kunnen dat op deze manier heel gericht doen.
Kunnen alleen mensen met een uitkering een pakket aanvragen? Nee, bepalend is het bedrag dat mensen maandelijks tot hun beschikking hebben als leefgeld. Wie beneden een bepaalde grens komt, kan een pakket bij de Voedselbank aanvragen, via de hulpverlening. Pakken jullie ook de oorzaak, waarom mensen een pakket nodig hebben, aan? Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen en de taak om hier wat aan te doen ligt op het terrein van andere organisaties.

Onze kerk is zaterdag 29 september, van 09.00 uur tot 18.00 uur geopend om voedselwaren af te geven. Maar ook de zondag erna, vanaf de viering van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op verzoek van de Voedselbank vragen we U, om met name de volgende producten: blikken soep of groente, koffie, thee, rijst, pasta’s of wasmiddelen. Dank alvast!

Pastor Leo Ros en Yvonne Sanderink

Doopdata

Zondag 30 sept. 2018 om 10.30 uur door Pastor Ingrid Schraven(pw). Voorbereidingsbijeenkomst: Donderdag 16 aug.2018 om 20.00 uur in Ootmarsum.

Zondag 11 nov. 2018 om 10.30 uur door Pastor Ingrid Schraven(pw). Voorbereidingsbijeenkomst: Donderdag 18 okt. 2018 om 20.00 uur in Ootmarsum.

Gaarne opgave bij secretariaat te Lattrop.

Oproep nieuwe leden werkgroep Vormsel

Wij, werkgroep Vormsel ATOL zijn momenteel alweer begonnen met de voorbereidingen voor het Vormsel 2018-2019.

Dit jaar beëindigen enkele leden hun werkzaamheden bij onze werkgroep Vormsel. En daardoor zijn wij op zoek naar nieuwe leden, ook om het voortbestaan van deze werkgroep te garanderen. Daarom zijn we op zoek naar 1 of 2 ouder(s) die namens Ootmarsum en 1 of 2 ouder(s) die namens Lattrop in de werkgroep komen. De werkzaamheden zullen bestaan uit: communicatie met de Vormelingen, ouders en de gastouders, materialen verzamelen en verdelen, regelen van vervoer, aanwezig zijn tijdens informatie-avonden, kerkbezoeken, oefenen en natuurlijk tijdens de Vormselviering. Overig zaken worden door Lumen Christie geregeld.

Mocht u belangstelling hiervoor hebben of hier meer over willen weten, neem dan gerust contact op met Susan Broekhuis -06-57328723 (susanbroekhuis@gmail.com).

Werkgroep Vormsel ATOL

HUBERTUSVIERING IN LATTROP-BREKLENKAMP

Zondag 5 november om 10.00 uur heeft in de HH Simon en Judas kerk van Lattrop-Breklenkamp een HUBERTUSVIERING plaats gevonden. Het Thema van deze viering was: Zorg voor heel de schepping . Het was een bijzondere viering met een goed gevulde en mooi versierde kerk. Zelfs de honden waren aanwezig. De Jaghornbläsergruppe uit Nordhorn heeft er samen met het Themakoor een bijzondere viering van gemaakt. Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn met een kopje koffie met krentenwegge. We willen iedereen die om welke reden dan ook heeft bijgedragen aan deze viering heel erg bedanken. Voor volgend jaar willen we deze viering zeker weer organiseren.

WERKGROEP HUBERTUSVIERING

 

Mededeling

Er kan tijdens de viering een rondzingende toon rondgaan in de kerk. Dit geluid ontstaat als een gehoorapparaat niet goed is afgesteld. Wil een ieder die een gehoorapparaat draagt erop letten dat deze op de juiste manier is afgesteld. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1e en 2e klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 12 oktober, de uitnodiging hiervoor is via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres van Monique Olde Olthuis: moldeolthuis@hotmail.nl

Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4Youth,
Petra Rekers / Anita Groeneveld / Erik Brunninkhuis / Alfons Weenders / Ellen Scholte Lubberink / Edwin Niehoff / Clemens Huusken / Monique Olde Olthuis

Pastorie Lattrop

Sinds enige tijd is het rechtergedeelte van de pastorie weer bedrijfsmatig verhuurd aan de dames Braakhuis; wij heten hen van harte welkom in onze dorpsgemeenschap.
I.v.m. het gebruik van hoofdingang en doorgang via het tuinhek door de huurders wordt iedereen vriendelijk verzocht om hier geen fietsen of andere vervoersmiddelen te plaatsen.

Bij voorbaat dank.

Vacatures pastoraatsgroep

Binnen onze pastoraatsgroep (nieuwe stijl) hebben we op korte termijn behoefte aan twee nieuwe enthousiaste medewerkers, die samen met de andere vrijwilligers in een groep van drie à vier personen bepaalde taken op locatieniveau gaan uitvoeren.

De pastoraatsgroep is binnen onze geloofsgemeenschap het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor mensen binnen en buiten de locatie. De leden coördineren het pastorale werk in onze plaatselijke geloofsgemeenschap van Lattrop-Breklenkamp, stemmen pastorale activiteiten op elkaar af en spreken mensen waar nodig aan op hun talenten. Zij werken nauw samen met het pastoraal team van ”Lumen Christi” en de eigen locatieraad.

Wie komt ons team versterken ???

Informatie bij Ria Niehof tel: 0541-229372 of Harry Smienk 0541-229735.

De Locatieraad