Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Vieringen

Via de KERK TV op deze website zijn LIVE te volgen:
De gebedsdienst zondagmorgen om 9.00 uur.
De eucharistie-viering op de woensdagmorgen om 10 uur.
Ook voor herhalingen van deze vieringen gaat u naar KERK TV

Vieringen in de Goede week en Pasen
Palmpasen zondag 5 april, 9.00u Gebedsviering met palmwijding, Intocht en bevrijding
Witte Donderdag 9 april, 19.00u Eucharistieviering
Goede Vrijdag 10 april, 15.00u Meditatieve kruiswegviering

Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00u Gebedsviering met zegening Paaskaarsen en wijwater

Pasen
zondag 12 april, 9.00u Eucharistieviering

In deze vieringen gaat het pastoraal team voor. De vieringen zullen muzikaal opgeluisterd worden met orgel- of pianospel, dan wel met een paar zangers.
Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.
Indien U graag een speciale intentie of voorbede uitgesproken wilt hebben, kunt U die inleveren via mail, telefoon of brievenbus van het parochiesecretariaat.
Alle opgegeven misintenties, zullen tijdens deze viering van heel Lumen Christi gelezen worden.

Alle vieringen kunt u via KERK TV nog eens terugkijken.

Vanaf maandag 23 maart zal elke dag een gebed of meditatie geplaatst worden onder DAGELIJKS GEBED op deze website

 

Kerken die open zijn

Voor stilte, gebed, het opsteken van een kaarsje, weet dat kerken open zijn.

In Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord Deurningen is de kerk dagelijks open.

De kerk in Lattrop is open op woensdag, zaterdag en zondag.

In Ootmarsum en Tilligte is de Mariakapel open.

Neem daarbij alstublieft de richtlijnen van RIVM in acht!

Palmtakjes

vanaf Palmzondag kunt u palmtakjes ophalen uit uw kerk. De meeste kerken zijn dagelijks open, de kerken van Ootmarsum en Tilligte die nu gesloten zijn zullen op Palmzondag, Paaszaterdag en Eerste Paasdag (Ootmarsum van 14.00 tot 16.00 uur) open zijn om u in de gelegenheid te stellen een palmtakje op te halen.

Om het afhalen zo goed mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat iedereen in de mand gaat rommelen, zullen de takjes los op een tafel of op de banken achter in de kerk liggen zodat u zo een takje kunt pakken.

Open lucht viering in het Twents groot succes

De open lucht viering bij Erve Kuiper was een groot succes. Het weer werkte mee, het was een prachtige locatie, er stonden fantastische bloemstukken, het koor zong mooi, de voorgangers praten echt Twents en natuurlijk de koffie was lekker! De werkgroep ziet dan ook met grote voldoening terug op deze viering. Na afloop van de viering werd dan ook gevraagd of dit voor herhaling vatbaar was. Daarop werd volmondig ja gezegd. Dus zijn er agrariërs die voor volgend jaar hun erf beschikbaar willen stellen?? We houden ons aanbevolen.

Oogst-dankfeest 2019. Thema: Vroeger en nu

Evenals in vorige jaren is onze kerk weer prachtig versierd vanwege het oogstdankfeest. Ook buiten, rondom de kerk, is het een lust voor het oog.
De werkgroep, o.l.v. Lucy Wilbers, Hermine Hulsbeek en Gerda van ’t Oever, is er een hele week druk mee geweest.
Zaterdag 21 september is de H.Mis op dit feest afgestemd m.m.v. het Jozefkoor en het Themakoor.
Deze week en de volgende week is het resultaat te bewonderen.
Dankzij menig sponsor en vrijwilliger kon dit gerealiseerd worden.
Ook is er een bus achter in de kerk geplaatst voor uw vrijwillige bijdrage.
We wensen u veel kijkplezier.

De werkgroep Oogstdank

Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep