Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Soos

Op woensdag 23 september en 7 oktober is er weer soos.
Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur. U bent weer hartelijk welkom.

Open eettafel
Op vrijdag 2 oktober en dinsdag 20 oktober kunt u in de Mare weer deelnemen aan de open eettafel. Aanvang 12.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82.

Bericht over het Vormsel

We gaan in oktober weer starten met het vormselproject. Met een aantal verrassende activiteiten, informatieve groepsbijeenkomsten en mooie gesprekken tussen ouders en kind bereiden wij ons voor op het ontvangen van het vormsel in maart 2021. Ouders/verzorgers van kinderen die aan dit project mee willen doen zijn van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst van 19 oktober as. om 19.30 uur in de St.Nicolaaskerk in Denekamp.

Via de Willibrordschool volgt een uitnodiging voor deze avond. In deze uitnodiging vindt u informatie voor het aanmelden van deze avond.
Bezoekt uw kind een andere school, dan kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond middels een mail naar astridbodde@gmail.com
De uitgestelde vormselviering, ivm corona, van afgelopen 14 maart vindt plaats op 31 oktober. Over hoe deze vieringen eruit gaan zien en met hoeveel bezoekers u hierbij aanwezig mag zijn, volgt een nader bericht via de contactpersoon van school.

Wijziging werkwijze inning jaarlijkse kerkbijdrage H. Jozef Noord Deurningen 2021

Jaarlijks geven bijna alle parochianen van onze parochie een financiële bijdrage (Aktie Kerkbalans). Met deze financiële steun kunnen wij onze kerk en het kerkhof behouden voor onze geloofsgemeenschap. Maar ook wordt met dit geld de parochiegemeenschap in stand gehouden, waar onze (voor) ouders veel voor hebben gedaan om deze op te bouwen. En dit alles is belangrijk voor de leefbaarheid van jong en oud in ons dorp. Jaarlijks komen de vrijwilligers van onze parochiegemeenschap bij u langs om de envelop voor Aktie Kerkbalans af te geven om deze op een later moment weer op te halen. Deze werkwijze kost veel tijd en energie. Denk hierbij aan het drukken van de formulieren, het klaarmaken van de enveloppen, adresseren, het rondbrengen en ophalen van de formulieren en het invoeren van al die betalingsgegevens in het administratieve systeem van onze kerk. Daarom wijzigen wij met ingang van 2021 de inning van de kerkbijdragen. In 2021 ontvangt u wederom dezelfde envelop met een betalingsformulier voor uw kerkbijdrage. Middels dit formulier kunt u op 2 manieren uw kerkbijdrage overmaken: – automatische incasso tot wederopzegging – zelf het bedrag overmaken

A. Automatische incasso tot wederopzegging (nieuw) In 2021 wordt de automatische incasso verleend voor meerdere jaren (tot wederopzegging). Dit houdt in: u tekent in 2021 een automatische incasso met het door u gegeven bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks (medio mei) van uw bankrekening geïncasseerd door de penningmeester van de locatie. Wilt u het bedrag in de toekomst aanpassen/wijzigen/stopzetten, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw penningmeester. De penningmeester zal de automatische incasso dan aanpassen. Wanneer u vanaf 2021 via automatische incasso betaalt, ontvangt u daarna geen jaarlijkse envelop kerkbijdrage meer van ons.

B. Zelf over maken van uw kerkbijdrage:

Wanneer u de kerkbijdrage zelf wenst over te maken, blijft u dit ook doen in 2021. U ontvangt dan na 2021 WEL jaarlijks de envelop voor de kerkbijdrage.

Jaarlijkse begroting / financieel overzicht: De jaarlijkse begroting / financieel overzicht wordt bekend gemaakt via ons parochieblad. Heeft u nog vragen of opmerkingen over bovenstaand, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de locatie.

Namens de locatieraad van de H. Jozefkerk te Noord Deurningen,

René Wessels, Penningmeester

T: 06-23222993 M: renewessels21@gmail.com

Kerken die open zijn

Voor stilte, gebed, het opsteken van een kaarsje, weet dat kerken open zijn.

In Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord Deurningen is de kerk dagelijks open.

De kerk in Lattrop is open op woensdag, zaterdag en zondag.

In Ootmarsum en Tilligte is de Mariakapel open.

Neem daarbij alstublieft de richtlijnen van RIVM in acht!

UPDATE: VANAF 1 JULI ZIJN VIERINGEN OOK WEER BIJ TE WONEN IN DE KERK VOLGENS DIT PROTOCOL. HET ACTUELE VIERINGOVERZICHT VINDT U HIER.

Oogst-dankfeest 2019. Thema: Vroeger en nu

Evenals in vorige jaren is onze kerk weer prachtig versierd vanwege het oogstdankfeest. Ook buiten, rondom de kerk, is het een lust voor het oog.
De werkgroep, o.l.v. Lucy Wilbers, Hermine Hulsbeek en Gerda van ’t Oever, is er een hele week druk mee geweest.
Zaterdag 21 september is de H.Mis op dit feest afgestemd m.m.v. het Jozefkoor en het Themakoor.
Deze week en de volgende week is het resultaat te bewonderen.
Dankzij menig sponsor en vrijwilliger kon dit gerealiseerd worden.
Ook is er een bus achter in de kerk geplaatst voor uw vrijwillige bijdrage.
We wensen u veel kijkplezier.

De werkgroep Oogstdank

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep