Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Soos & Open Eettafel

Soos
Op woensdag 13 en 27 februari is er soos, zoals gewoonlijk van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Open eettafel februari/mrt 2019
Op dinsdag 19 februari en vrijdag 1 maart is in de Mare de open eettafel. Aanvang 12.00 uur.
Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70

High Tea in Kulturhus De Mare

De Stichting Samen Welzijn Noord-Deurningen organiseert een High Tea in Kulturhus De Mare op 17 maart 2019 in samenwerking met de werkgroep open eettafel.
Wij hopen wederom op een grote opkomst!
De High Tea zal zijn van 14.00 Tot 17.00 uur

Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep