Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Actie kerkbalans 2020

Deze week beginnen wij weer met actie kerkbalans 2020 .
Samen met dit parochieblad ontvangt u de envelop met informatie over de actie kerkbalans 2020. Hierin zit ook het gele inschrijfformulier voorzien van uw naamsticker.
Het verzoek is het gele formulier met de naamsticker in te vullen en deze klaar te leggen in de envelop van aktie kerkbalans (naamsticker).
Door vrijwilligers van onze locatie wordt deze envelop in de week, na het verschijnen van dit parochieblad, bij u persoonlijk, opgehaald.
Mocht door omstandigheden deze envelop niet worden opgehaald, dan kunt U deze envelop ook deponeren in de brievenbus van het parochiesecretariaat/kerk.
Automatisch incasso geniet onze voorkeur. Scheelt ons heel veel werk.

Namens de locatieraad,
René Wessels
Penningmeester H. Jozef
Tel. 06-23222993 renewessels21@gmail.com

Open lucht viering in het Twents groot succes

De open lucht viering bij Erve Kuiper was een groot succes. Het weer werkte mee, het was een prachtige locatie, er stonden fantastische bloemstukken, het koor zong mooi, de voorgangers praten echt Twents en natuurlijk de koffie was lekker! De werkgroep ziet dan ook met grote voldoening terug op deze viering. Na afloop van de viering werd dan ook gevraagd of dit voor herhaling vatbaar was. Daarop werd volmondig ja gezegd. Dus zijn er agrariërs die voor volgend jaar hun erf beschikbaar willen stellen?? We houden ons aanbevolen.

Oogst-dankfeest 2019. Thema: Vroeger en nu

Evenals in vorige jaren is onze kerk weer prachtig versierd vanwege het oogstdankfeest. Ook buiten, rondom de kerk, is het een lust voor het oog.
De werkgroep, o.l.v. Lucy Wilbers, Hermine Hulsbeek en Gerda van ’t Oever, is er een hele week druk mee geweest.
Zaterdag 21 september is de H.Mis op dit feest afgestemd m.m.v. het Jozefkoor en het Themakoor.
Deze week en de volgende week is het resultaat te bewonderen.
Dankzij menig sponsor en vrijwilliger kon dit gerealiseerd worden.
Ook is er een bus achter in de kerk geplaatst voor uw vrijwillige bijdrage.
We wensen u veel kijkplezier.

De werkgroep Oogstdank

Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep