Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

De vormelingen worden gevormd!

De vormelingen van Denekamp, Beuningen en Noord Deurningen waren er klaar voor op donderdag 12 maart jl. Die middag hadden ze in de kerk geoefend voor de vormselviering die twee dagen later, zaterdag 14 maart, zou plaatsvinden. Maar………..’s avonds kwam het bericht dat de viering vanwege het grote aantal te verwachten mensen, niet door zou gaan. Een grote teleurstelling, die nog versterkt werd door alle veranderingen en onzekerheden die ons leven in de maanden daarna zouden gaan bepalen. Dan nu, het goede nieuws: deze vormelingen worden binnenkort alsnog gevormd! Omdat we elkaar al lange tijd niet gezien hebben, zijn de vormelingen begin oktober uitgenodigd voor de “magische vormdag” in het klooster van de Zusters Franciscanessen in Denekamp. Na die dag zijn de kinderen – opnieuw – helemaal voorbereid om gevormd te worden door monseigneur Woorts op zaterdag 31 oktober as. Omdat een beperkt aantal mensen toegelaten mag worden, zijn de vormselvieringen alleen voor de vormelingen en hun gezinnen. Dat is heel jammer, maar we hopen dat dit niet af zal doen aan het bijzondere en feestelijke karakter van de viering. We wensen de vormelingen alvast een hele mooie viering toe.

Pastoraal team Lumen Christi

Bericht over het Vormsel

We gaan in oktober weer starten met het vormselproject. Met een aantal verrassende activiteiten, informatieve groepsbijeenkomsten en mooie gesprekken tussen ouders en kind bereiden wij ons voor op het ontvangen van het vormsel in maart 2021. Ouders/verzorgers van kinderen die aan dit project mee willen doen zijn van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst van 19 oktober as. om 19.30 uur in de St.Nicolaaskerk in Denekamp.

Via de Willibrordschool volgt een uitnodiging voor deze avond. In deze uitnodiging vindt u informatie voor het aanmelden van deze avond.
Bezoekt uw kind een andere school, dan kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond middels een mail naar astridbodde@gmail.com
De uitgestelde vormselviering, ivm corona, van afgelopen 14 maart vindt plaats op 31 oktober. Over hoe deze vieringen eruit gaan zien en met hoeveel bezoekers u hierbij aanwezig mag zijn, volgt een nader bericht via de contactpersoon van school.

Oogst-dankfeest 2019. Thema: Vroeger en nu

Evenals in vorige jaren is onze kerk weer prachtig versierd vanwege het oogstdankfeest. Ook buiten, rondom de kerk, is het een lust voor het oog.
De werkgroep, o.l.v. Lucy Wilbers, Hermine Hulsbeek en Gerda van ’t Oever, is er een hele week druk mee geweest.
Zaterdag 21 september is de H.Mis op dit feest afgestemd m.m.v. het Jozefkoor en het Themakoor.
Deze week en de volgende week is het resultaat te bewonderen.
Dankzij menig sponsor en vrijwilliger kon dit gerealiseerd worden.
Ook is er een bus achter in de kerk geplaatst voor uw vrijwillige bijdrage.
We wensen u veel kijkplezier.

De werkgroep Oogstdank

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep