Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Kaarttoernooi pater Fons Eppink

Dit kaarttoernooi stopt na ruim 40 jaar. De organisatie van het kaarttoernooi ten bate van de missiewerken van pater Eppink heeft in samenspraak met Fons Eppink besloten om met het kaarttoernooi te stoppen. De laatste twee jaren was het door corona al niet mogelijk om te kaarten en omdat het virus momenteel nog steeds niet weg is, is het nog steeds een onzekere tijd om iets te organiseren. Ook speelt mee dat we tot dit besluit zijn gekomen, dat het aantal deelnemers de laatste jaren sterk terug liep. Wij willen als organisatie iedereen bedanken die ook maar op een of andere manier dit toernooi in al die jaren tot zo’n groot succes hebben gemaakt. In het bijzonder de adverteerders, sponsoren, mensen die prijzen beschikbaar 9 stelden, organisatoren van vroeger tot nu, gulle gevers en natuurlijk de vele kaarters door de jaren heen en hen die even langs kwamen om loten te kopen. We hebben Pater Fons Eppink bereid gevonden om hieronder nog een paar woorden te schrijven, onze dank hiervoor.
“Weemoed, trots, dankbaarheid: een tsunami van gevoelens tuimelt bij me over elkaar heen bij de gedachte aan het aangekondigde einde van het jaarlijkse kaarttoernooi t.b.v. Fons Eppink. Weemoed, omdat aan al ons menselijk ondernemen eens een einde komt. In 1977 is het allemaal begonnen op initiatief van Gerard Veldscholten en Bernard Kamphuis. Ik was toen nog jong missionaris in wat toentertijd Zaïre (nu Congo) heette. De financiële en morele steun, het bewustzijn van ‘ik sta hier niet alleen voor; de mensen thuis staan achter mij’, is een geweldige opsteker geweest door de jaren heen. Steun voor projecten ginds, steun ook voor mijn dagelijks onderhoud, het is te veel om allemaal op te noemen. Als ik een optelsom maak van de opbrengst van de toernooien door de jaren heen dan kom ik op het onwaarschijnlijke bedrag van ruim 256.000 guldens en een kleine 50.000 euros! Trots, dat een relatief kleine gemeenschap dit allemaal voor elkaar heeft gespeeld. Bewondering voor de inzet en het doorzettingsvermogen van de organisatoren door de jaren heen, en niet te vergeten de liefde voor het kaartspel van de deelnemers, en de gulle ondersteuning van de sponsoren. Dankbaarheid voor zoveel grensoverschrijdende vrijgevigheid en betrokkenheid bij mensen ginds – in Congo vooral – die altijd anoniem zullen blijven. Wat een voorrecht voor mij om daarbij als tussenpersoon te hebben mogen fungeren, een soort nietje dat Noord Deurningen vastklemt aan Basankusu in Congo. Namens hen zeg ik, in hun eigen taal – heel hartelijke dank!
losimo (Congo), webale nyo (Oeganda), asante sana (Kenia).

Fons Eppink

Financieel resultaat 2021 locatie Noord Deurningen

Beste parochianen van de H. Jozef kerk in Noord Deurningen,
Bijgaand ontvangt u het financiële resultaat over 2021. Als locatieraad van de geloofsgemeenschap Noord Deurningen van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een toelichting op geven. Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar voor een ieder. Door corona werd het gehele openbaar leven ontwricht. Door allerlei beperkende maatregelen konden diverse kerkelijke activiteiten geen doorgang vinden, of in zeer beperkte mate worden gevierd. De inkomsten bleven redelijk op peil. Wel waren de opbrengsten van de collectes beduidend minder dan voorgaande jaren. Dit had natuurlijk te maken met corona. Enkele financiële meevallers waren: lagere energiekosten, herberekening bijdrage geloofsgemeenschap, eenmalige subsidie gemeente Dinkelland i.v.m. opmaken rapport kerkenvisie.
Uit het financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Noord Deurningen in 2021 een positief saldo van € 5.393,= heeft gerealiseerd op een totale exploitatie van € 61.170, =.
Wij, parochianen van de locatie H. Jozef in Noord Deurningen, moeten ons er terdege van bewust zijn dat wij alleen samen in staat zijn om de kerk voor Noord Deurningen te behouden door persoonlijke inzet en een jaarlijkse kerkbijdrage van een ieder.
GEEF VOOR HET BEHOUD VAN UW KERK.
Wij rekenen op uw medewerking.

Locatieraad H. Jozef kerk Noord Deurningen,
Voorzitter H. Jozef, Jos ter Duis Penningmeester H. Jozef, René Wessels

150 jaar bedevaart Kevelaer

In het jaar 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Door de corona pandemie kon de viering van dit jubileum toen niet doorgaan. De viering van deze bijzondere mijlpaal zal daarom tijdens de jaarlijkse bedevaart van dit jaar plaatsvinden. Deze bedevaart is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. In het kader van de viering van ons 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij onze bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan onder ander mee: pastoor Munsterhuis en pastoraal medewerkster Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden uit het koor van Noord Deurningen zullen meezingen.

De intentie van de bedevaart is: ”HEMEL EN AARDE AANRAKEN”. We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Dit wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

Eén of twee dagen met de bus
Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vierde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 23 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 26e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur is er lof en vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus is er onder meer ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Opgave bij de locaties

De Lutte
Informatie en opgave: 2 daagse Ria Vloothuis telefoon 06 22 04 48 22
1 dag: Ans van Langen telefoon 06 20 47 73 33

Denekamp
Voor specifieke informatie over deze fietsbedevaart of de wandelbedevaart kunt u zich vervoegen bij Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Noord Deurningen
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Noord Deurningen: mevrouw A. Brunink. telefoon 0541 – 35 39 10 Of met één van de overige bestuursleden (voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart): Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op vrijdag 12 augustus a.s.

Tilligte
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58/06-13888148

 

 

Zaterdagvieringen

Beste mensen, zoals u weet beginnen de zaterdagvieringen om 16.00 uur i.v.m. de coronamaatregelen. Als alles weer “normaal” is, dan beginnen deze zaterdagvieringen om 19.30 uur. U kunt het beste het kerkblaadje, de Dinkellandvisie en ook deze website
goed in de gaten houden. Vorig jaar is er ook een afspraak gemaakt over het weer.
Als er als weersverwachting een code rood wordt afgegeven, zullen de kerken gesloten blijven. Het is dan te gevaarlijk voor de gelovigen en de pastores om naar de kerk te komen.

De pastoraatgroep

Gevraagd

Vrijwillig(st)ers bij de Open Eettafel om ons te helpen bij het tafel dekken, serveren en opruimen. De Open Eettafel vindt elke eerste vrijdag en derde dinsdag van de maand plaats. Het is tevens mogelijk dat u of op de dinsdag of op de vrijdag komt helpen. Tijd: van 11.00 uur tot ongeveer 13.30/14.00 uur. Hebt u interesse, neem dan contact met ons op.

Vriendelijke groet, Annie Monnikhof tel.nr. 352782 of Ria Huisken tel.nr. 353759

 

Financieel overzicht 2020 H. Jozefkerk Noord Deurningen

Beste parochianen van de H. Jozef kerk in Noord Deurningen,

Bijgevoegd is het financiële resultaat over 2020. Als locatieraad van de geloofsgemeenschap Noord Deurningen van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een toelichting op geven.
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden voor een ieder. Door corona werd het gehele openbaar leven ontwricht. Zelfs de kerken werden voor een periode gesloten. Dit is zelfs in de oorlog nog nooit gebeurd.
Door allerlei beperkende maatregelen konden diverse kerkelijke activiteiten geen doorgang vinden, of in zeer beperkte mate worden gevierd. De inkomsten bleven redelijk op peil. Wel was de opbrengst van de collectes beduidend minder dan andere jaren. Dit had natuurlijk te maken met corona.
Uit het financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Noord Deurningen in 2020 een positief saldo van € 7.383,= heeft gerealiseerd op een totale exploitatie van € 59.263, =.
In 2022 willen wij beginnen om jaarlijks de kerkbijdrage via automatisch incasso te innen, en dan voor een periode van 5 jaar. Deze automatische incasso kan op elk moment worden stopgezet / gewijzigd. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw penningmeester. Nadere informatie volgt hierover. Wij hopen op uw medewerking.
Wij, parochianen van de locatie H. Jozef in Noord Deurningen, moeten ons er terdege van bewust zijn dat wij alleen samen in staat zijn om de kerk voor Noord Deurningen te behouden door persoonlijke inzet en een jaarlijkse kerkbijdrage van een ieder.
GEEF VOOR HET BEHOUD VAN UW KERK.
Wij rekenen op uw medewerking.

Locatieraad H. Jozef kerk Noord Deurningen
Voorzitter H. Jozef, Penningmeester H. Jozef
Jos ter Duis, René Wessels

Financieel overzicht 2020 H. Jozef kerk Noord Deurningen

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep