Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Project ”levende stenen”

In de kerk lagen op de trappen naar het altaar mooi versierde stenen. Stenen daar neergelegd door volwassenen met woorden erop geschreven.

Veel mensen vinden dit een moeilijke onzekere tijd. Door de moeilijkheden op te schrijven en bij het kruis neer te leggen hopen we op een verandering ten goede en dat het probleem gezien wordt.

Je legt als het ware je zorgen bij God neer.

Ook lagen er mooi gekleurde stenen, gemaakt door de kinderen van de basisschool. Zij hebben zich in de Goede Week bezig gehouden met:

“verandering laten zien van een donkere steen (die symbool staat voor de steen van het graf waar Jezus in werd gelegd, de stenen op het pad in de veertigdagentijd) naar een vrolijke steen”. De verandering van de donkere steen door het versieren staat symbool voor de verandering van het donker naar het licht, de opstanding van Jezus uit de dood, de blijdschap van de vrouwen die Jezus weer zien na zijn dood.

Misschien heeft de steen voor jou een mooie betekenis?

Al die stenen worden natuurlijk niet weggegooid. De stenen van de kinderen worden bij de waterpartij van De Mare neergelegd.

De stenen van de volwassenen worden bij het grote kruis op de Calvarieberg van het kerkhof neergelegd.

De pastoraatgroep

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep