Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Zing je mee met het kerstkoor?

Zing je graag? Zing dan mee!
Wij zijn op zoek naar kinderen, die willen meezingen in ons kerstkoor. Na de herfstvakantie beginnen we met repeteren voor de kerstviering op 24 december. Zing jij ook mee? Kom dan naar de repetitie!

We repeteren op donderdag van 18.15 tot 19.00 uur in de r.k. pastorie aan het kerkplein. De tieners oefenen tot 19.30 uur. Het is super gezellig. Als je kunt lezen is dat fijn, maar nodig is het niet. We zingen alles uit het hoofd.

Er zijn geen kosten aan verbonden. We zien je graag op de repetitie.

Groetjes van het kinder- en tienerkoor

“Het paard van Sinterklaas” en “Adventskalender”

Wanneer: Zaterdag 23 november
Waar: in de pastorie
Programma:
• 14.00 uur start film “Het paard van Sinterklaas”
• 15.45 uur Pauze met koffie, thee en ranja en pepernoten.
• 16.00 uur “Aftellen naar kerstmis” –
Adventskalender maken
• 16.30/16.45 uur Einde

Kom je ook kijken?
We maken samen een adventskalender, zodat we vanaf 1 december kunnen aftellen naar kerstmis!
24 nachtjes slapen, totdat het Christuskind geboren wordt.
Maak jij ook zo’n prachtige kalender

Je mag ook alleen naar de film komen, of alleen de adventskalender maken. Natuurlijk mag je ook beide activiteiten doen.
De werkgroep gezinsvieringen/kinderkerk nodigt jou van harte uit hier aan mee te doen. Neem papa, mama, opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes mee. Allen van harte welkom!
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.

Werkgroep gezinsvieringen en kinderkerk

Heilig Vormsel

Dit schooljaar wordt het Heilig Vormsel gevierd op zaterdag 7 maart 2020.
Zit uw kind niet op scholengemeenschap De Meander of ’n Boaken en wil hij/zij graag deelnemen aan het Heilig Vormsel, dan kan dat. Wij vragen u uw kind hiervoor aan te melden bij het parochiecentrum van Ootmarsum, email ootmarsum@lumenchristi.nl
De informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 10 september 2019 om 19.30 uur in de Simon en Judas kerk te Ootmarsum.
Werkgroep Vormsel ATOL
———————————————————————————-

Oproep nieuwe leden werkgroep Vormsel
Wij, werkgroep Vormsel ATOL zijn momenteel alweer begonnen met de voorbereidingen voor het Vormsel 2019-2020.
Dit jaar beëindigen enkele leden hun werkzaamheden bij onze werkgroep Vormsel. En daardoor zijn wij op zoek naar nieuwe leden, ook om het voortbestaan van deze werkgroep te garanderen.
Daarom zijn we op zoek naar 1 of 2 ouder(s) die namens Ootmarsum en 1 of 2 ouder(s) die namens Lattrop in de werkgroep komen.
De werkzaamheden zullen bestaan uit: communicatie met de Vormelingen, ouders en de gastouders, materialen verzamelen en verdelen, aanwezig zijn tijdens informatie-avonden, kerkbezoeken, oefenen en natuurlijk tijdens de Vormselviering. Overig zaken worden door Lumen Christie geregeld.
Mocht u belangstelling hiervoor hebben of hier meer over willen weten, neem dan gerust contact op met Susan Broekhuis – 06-57328723 (susanbroekhuis@gmail.com).

Werkgroep Vormsel ATOL

Openingsbijeenkomst Huis van Spiritualiteit met Lenny Kuhr, 22 september PKN kerk

Het lied gaat door

Lenny Kuhr is een begenadigde zangeres, die haar sporen in de kunst verdiend heeft. Haar stem is in de loop der jaren warmer geworden. De liederen zijn gedichten op zich, waarin levenservaring, waarneming, gevoel of herinnering doorklinkt.
Zelf zegt ze; “In dit concert sta ik stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor. De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven, dus ook geen muziek. Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te vinden. De duizenden dingen vergaan. Maar het lied zal alle harten doordringen. Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen. Iets mooiers is er niet”.
Meer info op www.lennykuhr.com

Deze prachtige avond is zeer de moeite waard: kortom genieten!
Wanneer: zondag 22 september, 19.30 uur, € 12,50
Waar: PKN-Kerk te Ootmarsum, Ganzenmarkt 31Ootmarsum
Aanmelden wordt aanbevolen: secretariaat@lumenchristi.nl
0541-353551 (tussen 9.00 en 11.30 uur)

Maandagavondvieringen

Op maandag 3 juni 2019 zal de allerlaatste viering op de maandagavond plaatsvinden. Na een goed onderling overleg met de betrokken voorgangers en kosters is besloten om deze viering na de vakantie geen doorgang te laten vinden. Dat betekent dat op de laatste maandag vóór Pinsteren, 3 juni, de laatste viering zal zijn. Wij sluiten daarmee een periode af waarin we bezinnend en vierend in onze parochiekerk samen kwamen en waarin ook gelovigen via de kerktelevisie zich met ons ver-bonden. Het afnemend aantal aanwezige parochianen heeft echter de doorslag gegeven tot dit besluit. Zeer dankbaar zijn wij de vaste bezoekers, die ook door weer en wind naar de kerk kwamen en waarmee als vanzelfsprekend een band werd opgebouwd.
Wij zijn blij u te kunnen zeggen dat op donderdagmorgen de mogelijkheid blijft om een woord- en communiedienst bij te wonen in het zorgcentrum Franciscus, om 10.00u. En op de Eerste vrijdag van de maand bent u van harte welkom in onze parochiekerk waar om 9.30u een woord- en communieviering plaatsvindt.

De Werkgroep Maandagavondvieringen

Bidden voor het gewas en de vruchten der aarde.

Drie avonden in het jaar komt de bevolking van Agelo en Ootmarsum tijdens de kruisdagen bijeen om te bidden voor een voorspoedige oogst. Traditiegetrouw vindt dit plaats op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond vóór Hemelvaartsdag bij het Landkruis aan de Zonnenbergweg in de Ageler Es.

Dit jaar wordt er op 27 en 28 mei om 19.30u gebeden voor een goede oogst, met medewerking van Lianne Geerdink en pastor
I. Schraven.
Op 29 mei om 19.00u wordt er een Woord en Communieviering ge-houden bij het Landkruis i.p.v. in de kerk.
Hier zal pastor L. Ros voorgaan.
Mocht de weersgesteldheid een openluchtviering niet toelaten dan zal de viering alsnog in de kerk plaatsvinden.
We hopen velen van u dit jaar op 27, 28 en 29 mei te mogen begroeten.
Marianne van de Rakt

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.