Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Zomerconcert Kinder- en Tienerkoor Ootmarsum

Op zondagmiddag 3 juli geeft het kinder- en tienerkoor uit Ootmarsum een heel gezellig concert. Wij, het kinder- en tienerkoor, zullen ons uiterste best doen. Kom genieten van de beeldschone klanken in onze prachtige Simon en Judaskerk van Ootmarsum!
Dirigent: Karel Tijhuis Pianist: Herman Koops

Het concert begint om 15.00 uur. De entree is gratis.
Jij komt toch ook? Want wij willen ook voor jou zingen!

Groetjes van het kinder- en tienerkoor!

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Harrie Munsterhuis neemt afscheid van de locatieraad Harrie neemt afscheid als lid van de locatieraad maar eigenlijk kan dat niet, hij weet zo veel, zeker als je bijna 50 jaar al het wel en wee van de kerk in Ootmarsum hebt meegemaakt. Het begon met de grote verbouwing van de kerk in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Vanwege zijn technische kennis en inzichten werd hij gevraagd mee te denken en dat was bij Harrie niet tegen dovemans oren gezegd. Hij maakte deel uit van de werkgroep Technische Commissie en nam zo gedurende een kleine 50 jaar de technische kanten van kerk en pastorie voor zijn rekening en nog steeds is hij zeer nauw bij betrokken bij genoemde werkgroep. Hij heeft aangegeven daar nog wel in de zijlijn bij betrokken te willen blijven maar heeft inmiddels Herman Bossink wel als opvolger geïntroduceerd. In 2010 na de fusie, trad hij ook toe als lid van de locatieraad van waaruit hij heel veel zaken coördineerde met de overige leden van de technische commissie. Nooit wordt er tevergeefs een beroep op hem gedaan en met zijn technische inzichten en kennis hield hij ook de overige leden van de locatieraad op de hoogte van onderhoudssituaties van kerk en pastorie.

Zoals gezegd heeft hij gedurende vele jaren binnen de geloofsgemeenschap met grote inzet zijn functies bekleed. Hij was nauw betrokken bij meerder restauraties van de kerk alsmede het orgel en maakte zelf de nodige ontwerpen met bijbehorende tekeningen en kostencalculaties. Namens de locatieraad was hij nauw betrokken bij de realisatie van de Mariakapel bij de begraafplaats. Zijn laatste kunststukje is het vervangen van banken door stoelen. We weten het allemaal, Harrie denkt snel en wil nog sneller tot actie over gaan. soms kan dat en moet dat zelfs maar m.b.t. de vervanging van de 6 banken door stoelen wist Harrie ook wel dat zoiets vooral draagvlak nodig heeft. Draagvlak is er gekomen en hoe, we hebben louter en allen positieve reacties gehad. Ook met betrekking tot het meervoudig gebruik van de kerk loopt hij duidelijk voorop, maar wel alles gebaseerd op een eveneens duidelijk toekomstvisie, een visie waarin ook zijn vrouw Annie een mening niet onder stoelen of banken steekt. Dat gezamenlijk denken heeft duidelijk meerwaarde. Na zoveel jaren heeft Harrie aangegeven te willen stoppen, nou ja stoppen ?!!!. Zijn kennis en inzicht kunnen we in principe niet missen en eigenlijk houdt zijn vrouw hier ook al een beetje rekening mee zo liet ze onlangs blijken en aangaf dat Harrie nog steeds aangeeft: “efkes noar de kark”. En hopelijk zal dat nog lang zo blijven.

Harrie heeft meermaals aangegeven niet van teveel poespas te houden maar na zoveel jaren vrijwilligerswerk mag je zo’n afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan en als het dan toch moest dan uitsluiten in kleine kring. Als blijk van waardering werd hem de onderscheiding voor de vrijwilligers, “De Willibrordplaquette” uitgereikt alsmede een cadeaubon. Voor zijn vrouw was er een mooi boeket bloemen. Harrie, nogmaals heel erg bedankt voor je inzet in al die jaren.

Seniorenpastoraat bedankt

Op woensdag 11 mei heeft het seniorenpastoraat een middag georganiseerd voor de alle parochianen die tachtig jaar of ouder waren. Na twee jaar het dwangbuis van de pandemie te hebben ondergaan mochten we weer bijeen komen. Dat de voorbereiding en de organisatie van zo een evenement bij hen in goede handen verkeerde was te zien aan de grote opkomst. Dank hiervoor.

Om 14.30 uur begon deze bijeenkomst met een viering in onze H.H Simon en Judaskerk. Tijdens de viering ging de diaken Kerkhof-Jonkman voor daarbij werd hij muzikaal ondersteund door het koor Stem en Klank met Clemens Loves als dirigent. Dat de pianiste ons verraste met het solo zingen van het lied Ave Maria viel zo in de smaak dat dit leidde tot een spontaan applaus. Jan Kerkhof-Jonkman werd bijgestaan door twee acolieten, die natuurlijk in overeenstemming met de aanwezige doelgroep ook op leeftijd waren. Lidy Jansen ging in op de binding die zij en haar man tijdens de restauratie van onze kerk met Ootmarsum kregen en de oorzaak was dat zij zich in ons stadje gingen vestigen. Na afloop van deze viering was er een gezellig samenzijn bij restaurant Van der Maas, waar we verrast werden met koffie, iets lekkers en een paar hapjes. Jan Kerkhof-Jonkman deed nog even het woord en memoreerde onder andere dat er ook gelegenheid was om onder genot van een kopje koffie gezellig bij elkaar te zijn na iedere eerste vrijdag viering, die om half tien plaats vindt.

Als oud-organisator kan ik het niet laten om er u op te wijzen dat hij, samen met Lies Luft en zijn vrouw de koffie verzorgde iedere tweede zondag van de maand ook na de viering. Ik hoop dat deze traditie weer opgepakt wordt. Terug naar het doel van de middag: Ik weet bijna zeker dat ik namens alle aanwezigen van deze middag spreekt als ik zeg, seniorenpastoraat bedankt voor het werk dat dit soort bijeenkomsten met zich meebrengt en tot volgend jaar.

Frans Tillemans

150 jaar bedevaart Kevelaer

In het jaar 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Door de corona pandemie kon de viering van dit jubileum toen niet doorgaan. De viering van deze bijzondere mijlpaal zal daarom tijdens de jaarlijkse bedevaart van dit jaar plaatsvinden. Deze bedevaart is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. In het kader van de viering van ons 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij onze bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan onder ander mee: pastoor Munsterhuis en pastoraal medewerkster Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden uit het koor van Noord Deurningen zullen meezingen.

De intentie van de bedevaart is: ”HEMEL EN AARDE AANRAKEN”. We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Dit wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

Eén of twee dagen met de bus
Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vierde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 23 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 26e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur is er lof en vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus is er onder meer ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Opgave bij de locaties

De Lutte
Informatie en opgave: 2 daagse Ria Vloothuis telefoon 06 22 04 48 22
1 dag: Ans van Langen telefoon 06 20 47 73 33

Denekamp
Voor specifieke informatie over deze fietsbedevaart of de wandelbedevaart kunt u zich vervoegen bij Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Noord Deurningen
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Noord Deurningen: mevrouw A. Brunink. telefoon 0541 – 35 39 10 Of met één van de overige bestuursleden (voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart): Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op vrijdag 12 augustus a.s.

Tilligte
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58/06-13888148

 

 

Inwijding Landkruis Springendal

Op zaterdag 7 mei heeft de inwijding van het Landkruis Springendal plaatsgevonden. De stoelen, die voor de bezoekers waren klaargezet door het kostersteam, waren allemaal bezet. Vanaf Hoeve Springendal zijn met paard en wagen Pastor Kerkhof Jonkman en medebelangstellenden naar de kruising gebracht. Vanaf daar zijn ze onder begeleiding van het Basiliekkoor van Oldenzaal naar de kruising Schabosweg gelopen. Hier werd in een mooie plechtigheid het landkruis ingewijd met lezingen, zang en gebeden. De familie Brunninkhuis heeft uitleg gegeven waarom het landkruis hier is geplaatst. Marieke Brunninkhuis-Stoolhuis heeft daarnaast een mooi Maria gedicht voorgedragen.

‘Maria Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten, vind je Haar overal terug in kerken en kapellen, op hoeken van straten verkleurd door regen en wind. In huiskamers, oud of modern van vorm: Maria, de vrouw zo menselijk nabij. Een jonge vrouw uit Galilea met een leven, getekend door het lijden van Haar Zoon. Moeder van een kind, anders dan andere, dat van kleins af Zijn eigen weg ging. Ze leerde het aanvaarden met het zwaard in Haar hart. Maria een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. Zij stond onder het kruis van Haar eigen Zoon. Op dat moment was er van mannen en leerlingen geen sprake meer; ze waren er allemaal vandoor. Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist. God had naar Haar omgezien. Nu durft men nauwelijks nog over Haar spreken. Ze past in Haar eenvoud niet meer in onze tijd. Haar beeld is uit vele kamers verdwenen. En toch blijft Haar leven van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.’

Laten veel mensen inspiratie en blijheid uit dit bijzondere landkruis halen op deze mooie locatie.

De Pastoraatsgroep

Vervanging banken door stoelen is gerealiseerd

U heeft het inmiddels kunnen zien, de banken zijn met toestemming van het bisdom en parochiebestuur vervangen door stoelen. Het geheel straalt nu weer een eenheid uit. De eerste reacties zijn positief. Er zijn zowel links als rechts vóór in de kerk stoelen met armleuningen beschikbaar. We hopen dat u ook deze stoelen gaat uitproberen. Het geheel van de nieuwe opstelling geeft een veel ruimtelijker aanblik en bied het nodige extra zitcomfort.
Voor de liefhebbers, er zijn nog banken voor de verkoop beschikbaar. Meld uw belangstelling even op het parochiesecretariaat: tel 292991 of ootmarsum@lumenchristi.nl

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede oogst.

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten.
Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.