Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep Coronamaatregelen

In de afgelopen weken is het aantal Coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. De RK-kerk, vertegenwoordigd door de bisschoppenconferentie, heeft meerdere keren overleg gevoerd met minister van justitie en veiligheid, de heer Grapperhaus. Dit naar aanleiding van zijn oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID 19 voor de volksgezondheid. De RK-kerk heeft parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen tot dertig aanwezigen. Dit aantal is exclusief bedienaren en medewerkers. Aan de gelovigen wordt gevraagd in de kerk een mondkapje te dragen.
Parochie Lumen Christi conformeert zich aan het beleid van de RK-kerk inzake de bestrijding van het COVID-19-virus.
Dit betekent het volgende:
1. Het aantal gelovigen tijdens vieringen wordt zo spoedig mogelijk terug gebracht naar dertig aanwezigen.
2. Gelovigen wordt dringend geadviseerd in de kerk een mondkapje te dragen.
3. Het heeft de voorkeur dat gelovigen zelf een mondkapje meenemen maar deze wordt desgewenst in de kerk verstrekt.
4. Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk.
5. Iedere kerk van parochie Lumen Christi heeft een Coronacoördinator, die er zorg voor draagt dat een viering met inachtneming van de Coronarichtlijnen verloopt.
6. Het beleid van de RK-kerk met betrekking tot de uitreiking van communie blijft gehandhaafd. Communie wordt uitgereikt in eucharistie- en communievieringen door leden van het pastorale team.

Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Verkiezing Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland

Donderdag 29 oktober 2020 om 19.30u

Stichting Welkom in de Kerk heeft afgelopen jaar de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland georganiseerd. A.s. donderdag zou de feestelijke Verkiezingsavond plaatsvinden in de in de Dorpskerk van Voorst. Met het oog op de corona-ontwikkelingen hebben we besloten alleen een digitale bijeenkomst te organiseren.

Vanuit de studio van Heartbeat Nederland zal presentator Bram Rebergen ons door de avond leiden. In de studio zijn o.a. Jorien Kranendijk (programmasecretaris Toekomst Religieus Erfgoed) en Wim den Braber (voorzitter stichting Welkom in de Kerk) te gast. Ook zullen dan de winnaars van de Aanmoedigingsprijs, Publieksprijs en Hoofdprijs bekend worden gemaakt.

We nodigen u van harte uit deze avond met ons mee te maken. Dat kan via deze link

Tot donderdag 29 oktober om 19.30 uur

Kinder/jeugdkerk St. Maarten wandeling

Het verhaal van de heilige Sint Maarten gaan we beleven tijdens een wandeling/ speurtocht. Tijdens de wandeling komen we meer te weten over wie Sint Maarten was en wat hij doet met de man op het plaatje. Vind je het leuk om mee te doen? Kijk dan hieronder.

We hebben ook nog een leuke kleurwedstrijd van St. Maarten georganiseerd. Je kan hiervoor de kleurplaat uit het Preaksteulke gebruiken. Er zijn ook nog losse kleurplaten op te halen achterin de kerk. Je mag ook zelf een St. Maarten tekening of knutselwerkje maken en insturen.

Wat: St. Maarten wandeling/speurtocht

Waar: startpunt is de pastorie tegenover de kerk

Wanneer: zaterdag 31 oktober

Tijd: 16.00-16.30 uur

Wie: kinderen (alle leeftijden) met minimaal 1 ouder/begeleider

Tip: -doe lekkere stevige schoenen aan een warme jas

-Bij storm en regen gaat de activiteit niet door.

KLEURWEDSTRIJD oktober 2020

GEZINSVIERING in OOTMARSUM: ‘’Eén met Jezus’’

Op 26 september is er een gezinsviering speciaal in het teken van het jaarthema in onze kerk: het Heilig Brood. Hierin kunnen kinderen leren over de betekenis van het Heilig Brood en hoe we daardoor één kunnen worden met Jezus. We horen ook een verhaal over hoe God voor Mozes en zijn volk zorgt voor een wonder in de woestijn. Ben jij ook zo benieuwd hoe God voor het wonder zorgt? Kom 26 september!
Omdat dit thema ook erg goed aansluit bij de eerste Heilige Communie willen we hiervoor speciaal ook de kinderen uitnodigen die de eerste Heilige Communie doen dit jaar.

Kom je ook?

wat: gezinsviering thema: Een met Jezus. Viering rond het H.Brood.
wanneer: zaterdag 26 september om 18.00 uur
voorganger: pastoor Munsterhuis
koor: kinder-en tienerkoor o.l.v. Karel Tijhuis
wie: gezinnen en allen welkom, speciaal aanbevolen voor de kinderen die dit jaar de 1ste Heilige Communie doen.

 

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Activiteiten Ouderensoos Ootmarsum

Helaas is het een tijdje geleden dat we de laatste soosmiddag hebben gehad. We hopen 10 september weer bij elkaar te komen en er een gezellige middag van te maken. Mocht het nog niet kunnen vanwege de corona dan geven we bericht daarover. Bij geen bericht dan gaat het door.
Vindt u het nog niet prettig om te komen dan is daar alle begrip voor, maar bel dan even af.
We houden de maatregelen in acht zoals afstand houden, geen handen schudden en bij klachten thuis blijven.

10 september bingo
24 september film uit 1995 over 50 jaar bevrijding Ootmarsum door Ben Raatgerink.
8 oktober sjoelen
22 oktober natuurfilm door Harry Wolbers
12 november rummikubmiddag
26 november Sinterklaas
10 december Kerstmiddag. De bijdrage voor deze middag is € 8 en is van 14.30 tot 17.30 uur .

Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag? Dan zou de soos iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen thuis zitten, maar met leeftijdgenoten samen koffie drinken, bijpraten, genieten van een film, gezelligheidsspelen of informatie over belangrijke dingen in het leven. Het sociale contact met elkaar staat voorop.
U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag in het parochiecentrum aan het kerkplein.
We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten.
We zien uw komst graag tegemoet.

Voor meer informatie kunt u Vera Voortman bellen tel. 0541291730.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Weer vieren in eigen kerk.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Zoals u in bijgaande informatie kunt lezen, vindt er vanaf 5 juli weer een viering plaats in onze eigen kerk.
Pastor Munsterhuis zal samen met pastor Kerkhof Jonkman voorgaan in deze eerste ‘feestelijke’ eucharistieviering, waarin ook de communie weer zal worden uitgereikt.
Helaas mogen er nog geen koren zingen en ook samenzang is nog niet mogelijk.
In verband met de geldende maatregelen moet u zich opgeven als u de viering wilt bijwonen, omdat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn. U kunt zich bij het parochie secretariaat aanmelden, persoonlijk of via de telefoon, tijdens de normale openingsuren.
In de kerk zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen wat betreft desinfectie en afstand.
Wij heten u van harte welkom.

Parochiesecretariaat weer open

Na een tijdlang als gevolg van de coronacrisis “gesloten” te zijn geweest is vanaf nu het parochiesecretariaat weer normaal geopend. Wel vragen we bezoekers de nodige voorzichtigheid te betrachten. Als u corona-achtige verschijnselen heeft verzoeken wij u niet te komen. Op het secretariaat staan looprichtingen aangegeven en neem een veilige afstand (1,5 meter) in acht.
Indien nodig kunt u ook telefonisch contact nemen met het secretariaat onder nummer 0541 29 29 91.
Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht op de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Ook is het mogelijk om buiten de openingstijden een briefje met uw verzoek voor een misintentie in de brievenbus van de pastorie te deponeren met insluiting van het verschuldigde bedrag. De kosten van een misintentie bedragen € 8,-. Verder is het mogelijk een misintentie via het mailadres ootmarsum@lumenchristi.nl door te geven. Het verschuldigde bedrag kunt u dan over maken op bankrekening NL 56 RABO 0140 1005 12
Voor zover mogelijk worden de misintenties voor Ootmarsum na 4 juli ook weer in Ootmarsum afgekondigd.
Vanaf 26 juli is er elk weekend een viering in Ootmarsum.
We hopen dat u begrip heeft voor de getroffen maatregelen.

Start Ouderensoos Ootmarsum 2020

We hebben 2019 goed afgesloten met een prachtige kerstviering en starten in 2020 op
9 januari met de Nieuwjaarsbingo.
23 januari komt Elise Koopmans van de STWD voor een infor-matiemiddag over het vervoer met “Automaatje “.
13 februari sjoelen
27 februari infomiddag wat is /doet een casemanager als speci-ale wijkverpleegster door zorggroep Maartje.
12 maart spellenmiddag
26 maart natuurfilm door Harry Wolbers
9 april paasmiddag
23 april bevrijdingsfilm Ootmarsum uit 1995 door Ben Raat-gerink.
14 mei bingo
28 mei Quizmiddag
11 juni sjoelen
25 juni afsluiting seizoen

Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag?
Dan zou de soos iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen thuis zitten. Maar met leeftijdgenoten samen koffie drinken , bijpraten, genieten van een film , gezelligheidsspelen of in-formatie over belangrijke dingen in het leven.
Het sociale contact met elkaar staat voorop.
U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag.
We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten.
We zien uw komst graag tegemoet .
Voor meer informatie kunt u
Vera Voortman bellen tel. 0541 291730

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.