Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Weer vieren in eigen kerk.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Zoals u in bijgaande informatie kunt lezen, vindt er vanaf 5 juli weer een viering plaats in onze eigen kerk.
Pastor Munsterhuis zal samen met pastor Kerkhof Jonkman voorgaan in deze eerste ‘feestelijke’ eucharistieviering, waarin ook de communie weer zal worden uitgereikt.
Helaas mogen er nog geen koren zingen en ook samenzang is nog niet mogelijk.
In verband met de geldende maatregelen moet u zich opgeven als u de viering wilt bijwonen, omdat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn. U kunt zich bij het parochie secretariaat aanmelden, persoonlijk of via de telefoon, tijdens de normale openingsuren.
In de kerk zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen wat betreft desinfectie en afstand.
Wij heten u van harte welkom.

Parochiesecretariaat weer open

Na een tijdlang als gevolg van de coronacrisis “gesloten” te zijn geweest is vanaf nu het parochiesecretariaat weer normaal geopend. Wel vragen we bezoekers de nodige voorzichtigheid te betrachten. Als u corona-achtige verschijnselen heeft verzoeken wij u niet te komen. Op het secretariaat staan looprichtingen aangegeven en neem een veilige afstand (1,5 meter) in acht.
Indien nodig kunt u ook telefonisch contact nemen met het secretariaat onder nummer 0541 29 29 91.
Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht op de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Ook is het mogelijk om buiten de openingstijden een briefje met uw verzoek voor een misintentie in de brievenbus van de pastorie te deponeren met insluiting van het verschuldigde bedrag. De kosten van een misintentie bedragen € 8,-. Verder is het mogelijk een misintentie via het mailadres ootmarsum@lumenchristi.nl door te geven. Het verschuldigde bedrag kunt u dan over maken op bankrekening NL 56 RABO 0140 1005 12
Voor zover mogelijk worden de misintenties voor Ootmarsum na 4 juli ook weer in Ootmarsum afgekondigd.
Vanaf 26 juli is er elk weekend een viering in Ootmarsum.
We hopen dat u begrip heeft voor de getroffen maatregelen.

Voortgang verkiezing meest gasvrije kerk

Het tijdpad voor de verkiezing [ Meest Gastvrije Kerk ] is als gevolg van de crisis wat langer geworden. Wat betekent dat voor de verkiezingsbijeenkomst en voor het stemmen?

Verkiezingsbijeenkomst
De verkiezingsbijeenkomst zal op een later moment plaatsvinden.
Wanneer dat zal zijn, is nu nog moeilijk te zeggen. Wellicht een datum in het najaar. We ontvangen daarover zo spoedig mogelijk bericht, als de organisatie ook weet wat mogelijk is.

Stemmen
Het stemmen gaat dus ook na 1 mei door. Geef dat ook door via uw eigen kanalen. Hoe meer mensen stemmen, hoe meer ze betrokken raken bij Gastvrije Kerken. En daar gaat het toch om?! De organisatie is van plan dit te laten doorlopen tot 1 à 2 weken voor de verkiezing.
Er is dus nog even tijd om stemmen te winnen.
Mocht u derhalve nog niet hebben gestemd, ga dan naar de site www.gastvrijekerk.nl en breng uw stem uit op de Simon en Judaskerk te Ootmarsum. We gaan nog steeds voor een 1e plaats.

Kerken die open zijn

Voor stilte, gebed, het opsteken van een kaarsje, weet dat kerken open zijn.

In Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord Deurningen is de kerk dagelijks open.

De kerk in Lattrop is open op woensdag, zaterdag en zondag.

In Ootmarsum en Tilligte is de Mariakapel open.

Neem daarbij alstublieft de richtlijnen van RIVM in acht!

UPDATE: VANAF 1 JULI ZIJN VIERINGEN OOK WEER BIJ TE WONEN IN DE KERK VOLGENS DIT PROTOCOL. HET ACTUELE VIERINGOVERZICHT VINDT U HIER.

Start Ouderensoos Ootmarsum 2020

We hebben 2019 goed afgesloten met een prachtige kerstviering en starten in 2020 op
9 januari met de Nieuwjaarsbingo.
23 januari komt Elise Koopmans van de STWD voor een infor-matiemiddag over het vervoer met “Automaatje “.
13 februari sjoelen
27 februari infomiddag wat is /doet een casemanager als speci-ale wijkverpleegster door zorggroep Maartje.
12 maart spellenmiddag
26 maart natuurfilm door Harry Wolbers
9 april paasmiddag
23 april bevrijdingsfilm Ootmarsum uit 1995 door Ben Raat-gerink.
14 mei bingo
28 mei Quizmiddag
11 juni sjoelen
25 juni afsluiting seizoen

Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag?
Dan zou de soos iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen thuis zitten. Maar met leeftijdgenoten samen koffie drinken , bijpraten, genieten van een film , gezelligheidsspelen of in-formatie over belangrijke dingen in het leven.
Het sociale contact met elkaar staat voorop.
U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag.
We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten.
We zien uw komst graag tegemoet .
Voor meer informatie kunt u
Vera Voortman bellen tel. 0541 291730

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.