Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

ADVENT gezinsviering -Zondag 8 december 9.00 uur

GOED NIEUWS
‘Goed nieuws’ is het thema van de viering van de 2e advent. We vieren op 8 december om 9.00 uur
samen met pastor Schraven in een gezinsviering de tweede advent. De tweede kaars mag branden…

We horen het wonderlijke verhaal van een eenvoudig meisje dat in Nazareth woont. Ze krijgt onverwachts bezoek van een engel. De engel brengt Maria: GOED NIEUWS…… Ben jij ook zo benieuwd hoe het verhaal verder gaat? Wat de engel haar vertelt mag je komen horen in de gezinsviering. Neem je papa, mama, oma, opa mee? Iedereen is welkom.

Werkgroep gezinsviering/kinderkerk

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Viering op zaterdag 30 november 2019

Zoals u weet is er elke 2e zaterdag van de maand een viering om 18.00u in onze kerk.
Wij maken u er op attent dat er echter ook op zaterdag 30 november een woord- en communieviering plaats vindt. Elders kunt u lezen dat op zondag 1 december de opening van ‘Het jaar van de Eucharistie’ plaatsvindt met een gezamenlijke viering in Denekamp.
Omdat niet ieder in de gelegenheid is om naar deze plechtige Eucharistie-viering te gaan, wordt de mogelijkheid geboden om in eigen kerk een woord- en communieviering te volgen op zaterdag 30 november om 18.00u. Voorganger is Clemens Loves en het Herenkoor zal de zang verzorgen.

Uitreiken Gregoriuspenning aan Clemens Loves en Lidy Jansen – Rosmuller

Zowel Clemens Loves als Lidy Jansen hebben zich gedurende meer dan 50 jaar ingezet voor het Dameskoor Stem en Klank.
Clemens was voordat hij naar Ootmarsum kwam al in Borne actief en Lidy in Wehl in de Achterhoek. Terwijl Lidy al die jaren gezongen heeft was Clemens actief als dirigent.
“Je moet het wel willen en kunnen om gedurende 50 jaar gemotiveerd te zijn en te blijven. Telkens moet er weer iets nieuws worden ingestudeerd, moet er geoefend en opnieuw gerepeteerd worden, ook als het moeilijke kost is. En niet te vergeten al die keren dat er daadwerkelijk gezongen moet worden, niet alleen in Ootmarsum tijdens vieringen, avondwaken, begrafenissen, huwelijksvieringen, ja noem maar op, maar ook werd er gezongen in Denekamp en Oldenzaal.
Soms wordt er plotsklaps een beroep op het koor gedaan en ook dan geeft men zonder moeite acte de présance. Het is een geweldige prestatie als je je gedurende 50 jaar volledig inzet.
Het bestuur van het Dameskoor heeft jullie daarom bij de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het aartsbisdom Utrecht voorgedragen voor een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied.”
Pastoor Munsterhuis spelde de aan hen toegekende eremedaille in goud en de overhandigde de daarbij behorende oorkonde.
Vanuit de pastoraatsgroep en locatieraad waren er bloemen voor de jubilarissen en werden zij hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet.

GEZOCHT: vrijwilliger voor de werkgroep gezinsviering / kinderkerk

Voor de werkgroep gezinsviering en kinderkerk zijn we op zoek naar ie-mand die onze werkgroep zou willen versterken. De werkzaamheden zijn onder andere; het bedenken,-samenstellen,- uitwerken,-typen,-lay-outen van een liturgieboekje geïnspireerd op een bepaald thema/ Bijbeltekst en het contact hierover met pastores en dirigent van het kinderkoor. Het verzorgen van de PR, schrijven van artikelen en de aankondiging van de gezinsvieringen. Het uitwerken en laten drukken van de kerkboekjes. Het vormgeven en bedenken van een kinderkerk-viering en het regelen van alle benodigdheden daarvoor. Dit alles om kinderen met als doel de kinderen te vertellen over Jezus en ze vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel en daarbij contact te hebben tussen gezinnen, ouders en kinderen die hun kind graag gelovig willen opvoeden.
We hopen in jou een actieve en handige aanvulling te vinden die goed in ons team past.
Mocht je interesse hebben en wat meer willen weten dan mag je bellen met contactpersoon werkgroep Olga ter Haar (tel: 0541-297652)

Adventsactie 2019

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt de Adventsactie projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen. Dit jaar zijn dat (aanstaande) moeders en jonge kin-deren in vier verschillende landen: El Salvador, Somalië, Peru en Niger. Veel inwoners van deze landen hebben te maken met werkloosheid, bestaansonzekerheid, armoede en gebrek aan voedsel.
Vaak ontbreken goede gezondheids- en geboortezorg. Dit leidt onder meer tot moeder- en babysterfte op grote schaal. Ook lijden veel jonge kinderen aan ondervoeding, waardoor ze een ontwikkelingsachterstand oplopen.
In dit Preaksteulke zal een adventszakje bijgevoegd zijn, waar u uw bijdrage in kunt doen.
In de adventstijd staat er achter in de kerk een daarvoor bestemde bus, waar u deze kunt deponeren of buiten de kerkdiensten in de brievenbus van de pastorie. Bij voorbaat dank.
M.O.V. Ootmarsum

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.