Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Zaterdagavondvieringen Denekamp en Ootmarsum tijdens de vakantie

In overleg met de locatieraden van Ootmarsum en Denekamp, als ook met de beide pastoraatsgroepen heeft het pastoresteam besloten de zaterdagavondvieringen van 18.00 uur tijdens de schoolvakantieperiode 21 juli tot en met 25 augustus te laten vervallen. Dit i.v.m. het matige bezoek in die periode, en ook door het minder beschikbaar zijn van de pastores en vrijwilligers in die tijd.

Pastoresteam Parochie Lumen Christi

Maandagavondvieringen

Gedurende de maanden juni, juli en augustus zullen er geen maandagavond vieringen plaatsvinden. Wij heten u weer van harte welkom vanaf maandag 3 september 2018. Zoals altijd zullen dit Woord- en communievieringen zijn. De vieringen zijn ook dan weer om 19.00 uur. We hopen u te kunnen begroeten.

De Werkgroep Maandagavondvieringen

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Mogelijkheid voor plaatsing van urnen met as in het columbarium in de kerk

Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om de urn met as van uw dierbare overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoen- de ruimte oor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nog eens een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 240 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens) Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de heer B. van Benthem. (tel. 0541-29 29 91 van het parochiesecretariaat)

De locatieraad

Rond de Bijbel: een gespreksgroep

Soms is er dit wonder, dat de Schriften opengaan tot op Gods eigen Woord. En ik hoor een stem, ik hoor berichten, die ik nog niet eerder heb gehoord. En ik zie. Ik zie weer vergezichten. En er zijn weer wegen. Ik kan voort. Een gespreksgroep waar een bijbelgedeelte centraal staat, o.l.v. ds. Annerie Snier. Op donderdag 24 mei, 21 juni, 19 juli van 10:30 – 11:30 in “Ons Gebouw” of aan de overkant in de consistorie naast de kerk aan de Ganzenmarkt. De koffie staat klaar en de deur is open! U bent van harte welkom om met elkaar van gedachten te wisselen.

Mocht u geïnteresseerd zijn, maar alleen op een avond beschikbaar zijn. Laat het me dan even weten. Voor meer informatie: Ds. A. Snier, tel. 06-343 61 680

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.