Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Vieringen

Via de KERK TV op deze website zijn LIVE te volgen:
De gebedsdienst zondagmorgen om 9.00 uur.
De eucharistie-viering op de woensdagmorgen om 10 uur.
Ook voor herhalingen van deze vieringen gaat u naar KERK TV

Vieringen in de Goede week en Pasen
Palmpasen zondag 5 april, 9.00u Gebedsviering met palmwijding, Intocht en bevrijding
Witte Donderdag 9 april, 19.00u Eucharistieviering
Goede Vrijdag 10 april, 15.00u Meditatieve kruiswegviering

Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00u Gebedsviering met zegening Paaskaarsen en wijwater

Pasen
zondag 12 april, 9.00u Eucharistieviering

In deze vieringen gaat het pastoraal team voor. De vieringen zullen muzikaal opgeluisterd worden met orgel- of pianospel, dan wel met een paar zangers.
Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.
Indien U graag een speciale intentie of voorbede uitgesproken wilt hebben, kunt U die inleveren via mail, telefoon of brievenbus van het parochiesecretariaat.
Alle opgegeven misintenties, zullen tijdens deze viering van heel Lumen Christi gelezen worden.

Alle vieringen kunt u via KERK TV nog eens terugkijken.

Vanaf maandag 23 maart zal elke dag een gebed of meditatie geplaatst worden onder DAGELIJKS GEBED op deze website

 

Kerken die open zijn

Voor stilte, gebed, het opsteken van een kaarsje, weet dat kerken open zijn.

In Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord Deurningen is de kerk dagelijks open.

De kerk in Lattrop is open op woensdag, zaterdag en zondag.

In Ootmarsum en Tilligte is de Mariakapel open.

Neem daarbij alstublieft de richtlijnen van RIVM in acht!

Palmtakjes

vanaf Palmzondag kunt u palmtakjes ophalen uit uw kerk. De meeste kerken zijn dagelijks open, de kerken van Ootmarsum en Tilligte die nu gesloten zijn zullen op Palmzondag, Paaszaterdag en Eerste Paasdag (Ootmarsum van 14.00 tot 16.00 uur) open zijn om u in de gelegenheid te stellen een palmtakje op te halen.

Om het afhalen zo goed mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat iedereen in de mand gaat rommelen, zullen de takjes los op een tafel of op de banken achter in de kerk liggen zodat u zo een takje kunt pakken.

Nominatie voor het predicaat “Meest Gastvrije Kerk van Oost Nederland” voor de Simon en Judaskerk in Ootmarsum

Gefeliciteerd!

Uw kerk is genomineerd als één van de tien kanshebbers voor het predicaat ‘Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland’.”

Met dit bericht zijn we in Ootmarsum natuurlijk zeer vereerd. Een eer die vooral ook de kerkgidsen toekomt want zij zijn het die mede die gastvrijheid creëren.
Zij laten zien dat het zeer de moeite waard om het voorbeeld van ruim 36.000 bezoekers te volgen, er is immers heel veel te zien en het geeft rust, tijd om een kaarsje op te steken.

Naast al deze bezoekers komen er toch ook veel gelovigen in onze kerk, zowel jong als oud om even tot rust te komen, even na te denken, kortom onze kerk vervult een zeer belangrijke rol in onze gemeenschap en dat moet ook zo blijven.

Wij zouden willen zeggen “Mooi da’j d’r bint en komt efkes noa bin’n”

Een vakkundige jury heeft de genomineerden geselecteerd en op donderdag 14 mei wordt de award uitgereikt aan dé voorbeeldkerk op gebied van gastvrijheid.
Uiteraard gaan wie met een (flinke) delegatie uit onze kerk naar Twello waar de uitslag wordt bekend gemaakt. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst kunnen we in ieder geval de promotievideo en 500 exemplaren van het speciale magazine waarin onze kerk geportretteerd wordt, in ontvangst nemen.
We hopen echter de 1e prijs in de wacht te kunnen slepen. Daar hebben we echter uw hulp wel bij nodig door op onze kerk te gaan stemmen. (Er is ook een Publieksprijs € 1.000).

Via de site www.gastvrijekerk.nl kunt u stemmen op uw favoriet. We vragen u vriendelijk uw voorkeur voor de Simon en Judaskerk in Ootmarsum kenbaar te maken. Hoe meer mensen op onze kerk stemmen, hoe groter de kans dat onze kerk de publieksprijs in de wacht sleept.
Er zal t.z.t ook nog een korte promotiefilm van onze kerk worden gemaakt.

Locatieraad en Pastoraatsgroep

De verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk is een initiatief van Stichting Welkom in de Kerk en is mede mogelijk gemaakt door het Programma Toekomst Religieus Erfgoed en Provincie Overijssel.

Start Ouderensoos Ootmarsum 2020

We hebben 2019 goed afgesloten met een prachtige kerstviering en starten in 2020 op
9 januari met de Nieuwjaarsbingo.
23 januari komt Elise Koopmans van de STWD voor een infor-matiemiddag over het vervoer met “Automaatje “.
13 februari sjoelen
27 februari infomiddag wat is /doet een casemanager als speci-ale wijkverpleegster door zorggroep Maartje.
12 maart spellenmiddag
26 maart natuurfilm door Harry Wolbers
9 april paasmiddag
23 april bevrijdingsfilm Ootmarsum uit 1995 door Ben Raat-gerink.
14 mei bingo
28 mei Quizmiddag
11 juni sjoelen
25 juni afsluiting seizoen

Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag?
Dan zou de soos iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen thuis zitten. Maar met leeftijdgenoten samen koffie drinken , bijpraten, genieten van een film , gezelligheidsspelen of in-formatie over belangrijke dingen in het leven.
Het sociale contact met elkaar staat voorop.
U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag.
We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten.
We zien uw komst graag tegemoet .
Voor meer informatie kunt u
Vera Voortman bellen tel. 0541 291730

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.