Welkom op de nieuwspagina van de locatie Tilligte

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Missietent Tilligte 2019

De Missietent Tilligte vindt dit jaar plaats in het weekend van zaterdag 14 december en zondag 15 december. Dit jaarlijks terugkerend gebeuren is alleen mogelijk met steun en veel enthousiaste mensen. We hopen wederom een beroep te mogen doen op jullie medewerking en vragen:
Zoals u inmiddels wel weet worden er veel kerststukjes en graftakken gemaakt en hiervoor hebben we nogal wat kerst- groen nodig.
1. Vrijwilligers voor het maken van kerststukjes, graftakken enz. in de periode van 9 t/m 13 december. Voor opgave en informatie kunt u terecht bij José ten Dam, tel. 221440.
2. Degene, die mooi blijvend groen in de tuin heeft, kan ons daar een groot plezier mee doen! We hebben nogal wat nodig. Dit kunt u doorgeven aan Giny Leeferink tel. 221434.
3. Graftakhouders, mandjes, schalen en bakjes kunnen we ook weer goed gebruiken.
Vanaf 5 december kunt u deze bezorgen bij Fam. Busscher, Gruttoweg 6 want hier vinden de werkzaamheden plaats. Bakjes e.d. kun je ook afgeven bij Ans Olde Dubbelink.
De verkoop is dit jaar zaterdag 14 dec. 12.00 uur – 15.00 uur.
Zondag 15 dec. na de viering van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Vrijwilligers Aktie Missietent Tilligte

Popkoor Viventi organiseert Zving Out MANAMANA…..NOE VEDAN!

Op zondag 29 december organiseert Popkoor Viventi om 14.30 uur een groots evenement in de MFA te Tilligte. Inloop vanaf 14.00 uur.
Het is een zogenaamde Zving out met als titel: MANAMANA…..NOE VEDAN!
De details zullen we niet prijsgeven, maar u kunt een middag vullend programma tot ca. 16.30 uur verwachten met zang, dans en cabaret.
We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn . De kaarten kosten € 10,00 per persoon en zijn incl. koffie/thee en een pauzedrankje.
De kaarten zijn op de volgende wijze te reserveren: Ga naar de site van Viventi (www.viventi.nl) en ga naar het tabblad “kaarten bestellen”. Vul de benodigde gegevens in en de kaarten worden voor u gereserveerd. Betaling geschied achteraf middels een link die u via uw mailadres zult ontvangen.
Na betaling worden de kaarten bezorgd om het door u opgegeven adres.
Het aantal kaarten is beperkt, dus wees er snel bij want VOL = VOL.
Wij hebben er zin in en hopen u in grote getale te mogen ontmoeten.
Vriendelijke groet,
De organisatie van ZVING OUT ….Manamana…noe vedan!
Jolanda Smellink
Hester Arends
Kitty Engelbertink
Susan Arendsen
Ben ter Brake

Missietent Tilligte 2019 & Kerstconcert 2019

De Missietent Tilligte vindt dit jaar plaats in het weekend van zaterdag 14 december en zondag 15 december.
Nadere informatie in het volgende parochieblad.

Kerstconcert 2019

Op vrijdag 20 december wordt het jaarlijkse kerstconcert gehouden door Viventi, Bel Canto en Amicitia. Van harte bij u aanbevolen.

Informatiebrief voor nabestaanden

Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die vrijwilligers van verschillende werkgroepen in Tilligte u kunnen bieden indien er sprake is van het overlijden van een dierbare.

Na het overlijden van uw dierbare kunt u contact op te nemen met contactpersonen van de werkgroep aula: Giny Leeferink telfnr. 221434 / 06-23376993 of met Mariët Kimman telfnr. 221298 / 06-26731655. Zij nemen contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze regelen dan verder alles met u.

Vrijwilligers van de werkgroep avondwake komen bij u thuis om samen invulling te geven aan de avondwake / afscheidsviering.
Ook is er een mogelijkheid ,wanneer er in de kerk te weinig plek is tijdens een avondwake /afscheidsviering, om gebruik te maken van de MFA , hier zijn wel kosten aan verbonden.

Een overledene kan thuis of in de aula worden opgebaard.
In beide gevallen kan de werkgroep aula voor u van betekenis zijn bij het volgende:
– U kunt gebruik maken van de aula inventaris en kistkoeling. Voor leden van de Mortuariumvereniging Tilligte is dit gratis, bent u geen lid dan is gebruik van de aula tegen betaling mogelijk.
– Vrijwilligers van de werkgroep aula staan elk moment van de dag tot uw beschikking als u vragen heeft of hulp nodig heeft.
– Tijdens de avondwake / afscheidsviering is het mogelijk dat bij thuisopbaring 2 vrijwilligers van de werkgroep aula achterblijven bij de overledene.
– Ook kunnen zij u terzijde staan tijdens de condoleance na de avondwake/ afscheidsviering en waar nodig de gang van zaken regelen.
– Op de dag van de uitvaart kan de werkgroep aula u begeleiden in de aula tijdens het laatste afscheid.

Op de dag van de uitvaart neemt de werkgroep uitvaartbegeleiders de taken over buiten de aula.
Zij begeleiden u vanaf de aula naar de kerk, in de kerk en op de gang naar de laatste rustplaats.
Indien gewenst verzorgen zij de afscheidsrede. Tevens kunnen zij voorgaan in gebed, zowel voor als na de koffietafel.
Wanneer u geheel of gedeeltelijk van de mogelijkheden gebruik wenst te maken dan kunt u dit overleggen met de contactpersonen, uiteraard kunt u dit ook nog bespreekbaar maken wanneer de werkgroep avondwake / afscheidsviering bij u thuis komt.
Indien u nog vragen heeft omtrent bovenstaande neem dan contact op met een van de vrijwilligers.

Er zijn geen onkosten verbonden aan de begeleiding door de vrijwilligers .

Meer informatie vind u hier
Zie reglement begraafplaatsen Lumen Christi locatie Tilligte
en op https://www.consumentenbond.nl/uitvaart
en https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/overlijden/

Met vriendelijke groet,
Vrijwilligers van:
Werkgroep aula
Werkgroep uitvaartbegeleiders
Werkgroep avondwake / afscheidsviering.
januari 2019

Kennismakingavonden 4Youth

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders,

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1-ste en 2-de klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 31 oktober, de uitnodiging hiervoor wordt via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres.
Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4YOUth,
Petra Rekers
Anita Groeneveld
Erik Brunninkhuis
Edwin Niehoff
Clemens Huusken
Anita Assink
Marcel Lansink
Marieke Welman
Carolien Niehof
Dianne Fox (famfox1@gmail.com)

Vrijdagmorgenviering; een wijziging

Een klein, maar vast groepje parochianen bezoekt de maandelijkse viering op de eerste vrijdag van de maand in Terra Nova.

De aanvangstijd van die viering wordt, met ingang van 6 januari gewijzigd. Voortaan begint deze viering 09.00 uur.

Het pastoraal team.

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1-ste en 2-de klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 12 oktober, de uitnodiging hiervoor is via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres.
Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4Youth,
Petra Rekers
Anita Groeneveld
Erik Brunninkhuis
Alfons Weenders
Ellen Scholte Lubberink
Edwin Niehoff
Clemens Huusken Monique Olde Olthuis (moldeolthuis@hotmail.nl)

De pastoraatsgroep

In onze zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi bestaan er overal een locatieraad en een pastoraatsgroep. We willen de taken en de verantwoordelijkheden van deze beide overlegvormen veranderen. De bedoeling is dat de pastoraatsgroep een groepje gaat worden van zo mogelijk vier personen. Zij zullen alles wat met de inhoud van het pastoraat te maken heeft (liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw) gaan behartigen. De locatieraad zal dan in de toekomst nog voornamelijk zorgen voor de materiële en financiële zaken, zeg maar voor het kerkgebouw en het geld. En beide groepen vallen, evenals nu, onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en het pastoraal team.

Dus ook in Tilligte zijn we op zoek naar enkele mensen die deel willen gaan uitmaken van de nieuwe pastoraatsgroep.

Misschien is dit iets voor u?! Als u belangstelling heeft maar toch ook met de nodige vragen zit, dan staan Edwin Kloese (tel. 221934) Gonny Kuipers (221328) , Kathy Groeneveld (221371) of Carla Koehorst (221627) u graag te woord.

Ook ondergetekende, pastor Leo Ros, die de nieuwe pastoraatsgroep zal ondersteunen is beschikbaar voor een toelichting. (06 22689867)

U kunt uiteraard vrijblijvend contact opnemen, om te ontdekken of deze pastoraatsgroep iets voor u is. We hopen ook op uw reactie!

Namens de huidige locatieraad en pastoraatsgroep,
pastor Leo Ros