Welkom op de nieuwspagina van de locatie Tilligte

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Terugblik Passievieringen Popkoor Viventi

Indrukwekkend, inspirerend en vernieuwend. Dat is een korte samenvatting van de De Tilligter Passie uitgevoerd door Popkoor Viventi. Drie keer een staande ovatie. En terecht. Want de uitvoering was van hoog niveau. De liederen waren afwisselend, van Nederlands tot Engels en van ballads tot pop. En het Popkoor Viventi lijkt er geen enkele moeite mee te hebben om van talen of muziekstijl te wisselen, want de kwaliteit van de zang en solo’s waren enorm goed.
Naast de zang, was de tekst van het oude testament bij velen bekend, maar de tekst naar het heden zó enorm pakkend en zette de mensen aan het denken. Het verhaal van licht en kracht. Dat het verhaal niet eindig is, maar dat het zich voortzet in hoop. Dat werd ook duidelijk in het goede doel, het verhaal van Joep Rikhof met de oogziekte retinitis pigmentosa. En ook dat verhaal liet een enorme indruk achter. Het bedrag dat Popkoor Viventi heeft opgehaald met deze drie uitvoeringen van De Tilligter Passie is dan ook € 2.250,-. Op 10 mei hebben de ouders van Joep de cheque met het prachtige bedrag in ontvangst mogen nemen. Hopelijk is dit voor Joep, maar ook andere patiënten nog op tijd om een behandeling tegen deze oogziekte te ontwikkelen, zodat zij allen een zichtbare toekomst kunnen hebben. We willen allen die hier aan bijgedragen hebben, ontzettend bedanken voor de gave.
En bent u dit keer niet bij één van de concerten geweest? Het Popkoor Viventi zit niet stil en zal in december een soortgelijk concert ten gehore brengen, maar dan geïnspireerd op het kerstverhaal. Houd daarom de website: www.viventi.nl in de gaten. We hopen u dan (opnieuw) te ontmoeten!

Zaterdagavond viering

Een tijdje geleden zijn we bezig geweest om zoveel mogelijk vrijwilligers te vragen naar het tijdstip van de viering op zaterdag.
We zijn in Tilligte tot de conclusie gekomen dat de viering om 19.30 uur het beste is, dus voor Tilligte blijft de viering op 19.30 uur staan.
Volgend jaar gaan we wederom evalueren met Lattrop.

Pastoraatsgroep Tilligte

150 jaar bedevaart Kevelaer

In het jaar 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Door de corona pandemie kon de viering van dit jubileum toen niet doorgaan. De viering van deze bijzondere mijlpaal zal daarom tijdens de jaarlijkse bedevaart van dit jaar plaatsvinden. Deze bedevaart is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. In het kader van de viering van ons 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij onze bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan onder ander mee: pastoor Munsterhuis en pastoraal medewerkster Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden uit het koor van Noord Deurningen zullen meezingen.

De intentie van de bedevaart is: ”HEMEL EN AARDE AANRAKEN”. We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Dit wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

Eén of twee dagen met de bus
Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vierde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 23 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 26e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur is er lof en vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus is er onder meer ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Opgave bij de locaties

De Lutte
Informatie en opgave: 2 daagse Ria Vloothuis telefoon 06 22 04 48 22
1 dag: Ans van Langen telefoon 06 20 47 73 33

Denekamp
Voor specifieke informatie over deze fietsbedevaart of de wandelbedevaart kunt u zich vervoegen bij Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Noord Deurningen
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Noord Deurningen: mevrouw A. Brunink. telefoon 0541 – 35 39 10 Of met één van de overige bestuursleden (voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart): Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op vrijdag 12 augustus a.s.

Tilligte
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58/06-13888148