Welkom op de nieuwspagina van de locatie Tilligte

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

4YOUth

Hallo jongens en meisjes van 4YOUth en hun ouders,

Helaas kunnen wij de activiteiten van 4YOUth op dit moment nog niet door laten gaan i.v.m. de corona.

In januari komt de werkgroep weer bij elkaar om te kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Wij hopen op jullie begrip.

Groetjes, werkgroep 4YOUth,

Petra Rekers, Edwin Niehoff, Clemens Huusken, Anita Assink, Marcel Lansink, Marieke Welman, Carolien Niehof, Dianne Fox (famfox1@gmail.com)

DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN

Koningsdag gaat dit jaar niet door vanwege het Coronavirus.

Door het virus zijn evenementen op korte termijn afgelast, en op lange termijn in gevaar. Op dit moment is de situatie vanuit de overheid dusdanig dat alle samenkomsten van drie of meer personen tot 1 juni zijn verboden. Met deze nieuwe maatregelen gaat er automatisch een streep door Koningsdag Tilligte wat op 27 april zou zijn.
Namens het Oranje Comité wensen wij iedereen veel gezondheid toe en we hopen jullie volgend jaar weer te zien!!!

Tilligte 75 jaar vrij

Door de verscherpte maatregelen de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn veel evenementen geannuleerd. Ook wij hebben helaas de beslissing moeten nemen om onze geplande evenementen af te gelasten. Dit betekent dat op 4 april de film, expositie en aanbieding van het boek ‘Tilligte 50 jaar vrij’ niet door zijn gegaan. Daarnaast komen ook de wandeling/fietsroute op 5 april en het bevrijdingsconcert op 3 mei te vervallen.
Wij beraden ons op andere mogelijkheden om later dit jaar de bevrijding van Tilligte toch passende aandacht te geven.
Het gedenkwaardige boek “Verhalen om bij stil te staan” is ondertussen te koop. Mocht u geïnteresseerd zijn in het boek, dan kunt u het bestelformulier downloaden van de website www.tilligte.com, of contact opnemen met iemand van de werkgroep Tilligte 75 jaar vrij.
Moniek Arends, Jurgen Mollink, Gertruud Reinink-Ribberink, Anne Ribberink, Ellen Scholten-Tijink, Thijs Visser.

Informatie mbt coronavirus

Beste parochianen,

In verband met het coronavirus willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:
De parochiële vergadering die gepland was op 21 april zal tot nader orde worden opgeschoven.
Het secretariaat is tijdelijk gesloten indien nodig kunt u contact opnemen met Ans Huisken tel. 221403 of per mail secretariaattilligte@hotmail.com. De reeds bestelde intenties die vanaf het weekend 14/15 maart in Keerktied stonden, worden na het opheffen van de maatregelen rondom het Coronavirus gelezen in de reguliere vieringen.

Elke zondag om 9.00 uur kunt u via internet vieringen volgen, dit is voor alle parochianen (ook zonder abonnement) via deze website van de parochie.
De vieringen van de Goede Week, Palmpasen en Pasen zijn te ook te volgen via het kanaal KERK TV op de website.
Verder is het altijd mogelijk om met iemand van het pastoraal team contact op te nemen.

De locatieraad en pastoraatsgroep wenst u een goede gezondheid toe.

75 jaar vrijheid

Om te vieren, dat Tilligte op 4 april 1945 is bevrijd, verzoeken we u vriendelijk om in het weekend van zaterdag 4 april en zondag 5 april 2020 de Nederlandse vlag in top te hangen. Dit om samen 75 jaar vrijheid te vieren.
Daarnaast nodigen we u uit, om zoals gebruikelijk op 4 en 5 mei ook de Nederlandse vlag te hijsen. Op 4 mei halfstok, op 5 mei in top.

Vanwege de coronamaatregelen zullen alle verdere evenementen hieromtrent geannuleerd worden.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep 75 jaar bevrijding Tilligte

Doopdata 2020 Tilligte

za. 18 januari 18.00 uur door Th. Munsterhuis
voorbereiding 12 dec.
za. 25 april 18.00 uur door José v.d. Bosch
voorbereiding 19 mrt.
zo. 14 juni 10.30 uur door Ingrid Schraven
voorbereiding 14 mei.

Informatiebrief voor nabestaanden

Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die vrijwilligers van verschillende werkgroepen in Tilligte u kunnen bieden indien er sprake is van het overlijden van een dierbare.

Na het overlijden van uw dierbare kunt u contact op te nemen met contactpersonen van de werkgroep aula: Giny Leeferink telfnr. 221434 / 06-23376993 of met Mariët Kimman telfnr. 221298 / 06-26731655. Zij nemen contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze regelen dan verder alles met u.

Vrijwilligers van de werkgroep avondwake komen bij u thuis om samen invulling te geven aan de avondwake / afscheidsviering.
Ook is er een mogelijkheid ,wanneer er in de kerk te weinig plek is tijdens een avondwake /afscheidsviering, om gebruik te maken van de MFA , hier zijn wel kosten aan verbonden.

Een overledene kan thuis of in de aula worden opgebaard.
In beide gevallen kan de werkgroep aula voor u van betekenis zijn bij het volgende:
– U kunt gebruik maken van de aula inventaris en kistkoeling. Voor leden van de Mortuariumvereniging Tilligte is dit gratis, bent u geen lid dan is gebruik van de aula tegen betaling mogelijk.
– Vrijwilligers van de werkgroep aula staan elk moment van de dag tot uw beschikking als u vragen heeft of hulp nodig heeft.
– Tijdens de avondwake / afscheidsviering is het mogelijk dat bij thuisopbaring 2 vrijwilligers van de werkgroep aula achterblijven bij de overledene.
– Ook kunnen zij u terzijde staan tijdens de condoleance na de avondwake/ afscheidsviering en waar nodig de gang van zaken regelen.
– Op de dag van de uitvaart kan de werkgroep aula u begeleiden in de aula tijdens het laatste afscheid.

Op de dag van de uitvaart neemt de werkgroep uitvaartbegeleiders de taken over buiten de aula.
Zij begeleiden u vanaf de aula naar de kerk, in de kerk en op de gang naar de laatste rustplaats.
Indien gewenst verzorgen zij de afscheidsrede. Tevens kunnen zij voorgaan in gebed, zowel voor als na de koffietafel.
Wanneer u geheel of gedeeltelijk van de mogelijkheden gebruik wenst te maken dan kunt u dit overleggen met de contactpersonen, uiteraard kunt u dit ook nog bespreekbaar maken wanneer de werkgroep avondwake / afscheidsviering bij u thuis komt.
Indien u nog vragen heeft omtrent bovenstaande neem dan contact op met een van de vrijwilligers.

Er zijn geen onkosten verbonden aan de begeleiding door de vrijwilligers .

Meer informatie vind u hier
Zie reglement begraafplaatsen Lumen Christi locatie Tilligte
en op https://www.consumentenbond.nl/uitvaart
en https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/overlijden/

Met vriendelijke groet,
Vrijwilligers van:
Werkgroep aula
Werkgroep uitvaartbegeleiders
Werkgroep avondwake / afscheidsviering.
januari 2019

De pastoraatsgroep

In onze zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi bestaan er overal een locatieraad en een pastoraatsgroep. We willen de taken en de verantwoordelijkheden van deze beide overlegvormen veranderen. De bedoeling is dat de pastoraatsgroep een groepje gaat worden van zo mogelijk vier personen. Zij zullen alles wat met de inhoud van het pastoraat te maken heeft (liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw) gaan behartigen. De locatieraad zal dan in de toekomst nog voornamelijk zorgen voor de materiële en financiële zaken, zeg maar voor het kerkgebouw en het geld. En beide groepen vallen, evenals nu, onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en het pastoraal team.

Dus ook in Tilligte zijn we op zoek naar enkele mensen die deel willen gaan uitmaken van de nieuwe pastoraatsgroep.

Misschien is dit iets voor u?! Als u belangstelling heeft maar toch ook met de nodige vragen zit, dan staan Edwin Kloese (tel. 221934) Gonny Kuipers (221328) , Kathy Groeneveld (221371) of Carla Koehorst (221627) u graag te woord.

Ook ondergetekende, pastor Leo Ros, die de nieuwe pastoraatsgroep zal ondersteunen is beschikbaar voor een toelichting. (06 22689867)

U kunt uiteraard vrijblijvend contact opnemen, om te ontdekken of deze pastoraatsgroep iets voor u is. We hopen ook op uw reactie!

Namens de huidige locatieraad en pastoraatsgroep,
pastor Leo Ros