Welkom op de nieuwspagina van de locatie Tilligte

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Voedselinzameling Parochie Lumen Christi

U kunt voedselwaren neerleggen, achter in de kerk, zaterdag 29 september van 10.00 uur tot de viering van 19.30 uur. Het kan ook de zondag erna, vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur. Tenslotte, afgifte kan tevens bij het parochiecentrum, als dit de voorafgaande maandagavond en donderdagmorgen een uur geopend is. Dank!

Pastor Leo Ros en Frans Peters

Ouderensoos

Ouderensoos

26 september
Uitwisseling met Lattrop.
Lattrop komt in Tilligte om 14.00 uur in het MFA gebouw. Daar gaan we weer koersbal spelen. Spannend, gezellig en gezond.
Dus gaan we weer strijden om de eerste plaats!!

 

Wandeltocht Harseveld

Op verschillende woensdagmiddagen wordt er een wandeltocht van ongeveer 6 km. georganiseerd in de omgeving van Tilligte, onder begeleiding van een gids.
Als je zin hebt om een keer mee te lopen dan kan dat altijd.
Start bij MFA Tilligte om 14.00 uur, kosten zijn € 3,-.
Opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 11 juli
De volgende wandelingen zijn op : 25 juli, 8 aug, 22 aug, 12 sept, 26 sept.

Vrijdagmorgenviering; een wijziging

Een klein, maar vast groepje parochianen bezoekt de maandelijkse viering op de eerste vrijdag van de maand in Terra Nova.

De aanvangstijd van die viering wordt, met ingang van 6 januari gewijzigd. Voortaan begint deze viering 09.00 uur.

Het pastoraal team.

Hallo jongens en meisjes van 4Youth en hun ouders

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep 12-13 jarigen weer een vijftal avonden voor de 1-ste en 2-de klassers van het Middelbaar Onderwijs. Deze avonden staan in het teken van gezelligheid en samenzijn en hebben elk een ander thema. Zo hebben wij een sportieve, een creatieve, maar ook een avond waarin we iets interessants gaan bezoeken. De eerste kennismakingsavond is op 12 oktober, de uitnodiging hiervoor is via de mail verstuurd. De tweede avond is in november. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan horen wij dit graag! Dit kan via onderstaand mailadres.
Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk jongeren begroeten.

Groetjes, werkgroep 4Youth,
Petra Rekers
Anita Groeneveld
Erik Brunninkhuis
Alfons Weenders
Ellen Scholte Lubberink
Edwin Niehoff
Clemens Huusken Monique Olde Olthuis (moldeolthuis@hotmail.nl)

De pastoraatsgroep

In onze zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi bestaan er overal een locatieraad en een pastoraatsgroep. We willen de taken en de verantwoordelijkheden van deze beide overlegvormen veranderen. De bedoeling is dat de pastoraatsgroep een groepje gaat worden van zo mogelijk vier personen. Zij zullen alles wat met de inhoud van het pastoraat te maken heeft (liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw) gaan behartigen. De locatieraad zal dan in de toekomst nog voornamelijk zorgen voor de materiële en financiële zaken, zeg maar voor het kerkgebouw en het geld. En beide groepen vallen, evenals nu, onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en het pastoraal team.

Dus ook in Tilligte zijn we op zoek naar enkele mensen die deel willen gaan uitmaken van de nieuwe pastoraatsgroep.

Misschien is dit iets voor u?! Als u belangstelling heeft maar toch ook met de nodige vragen zit, dan staan Edwin Kloese (tel. 221934) Gonny Kuipers (221328) , Kathy Groeneveld (221371) of Carla Koehorst (221627) u graag te woord.

Ook ondergetekende, pastor Leo Ros, die de nieuwe pastoraatsgroep zal ondersteunen is beschikbaar voor een toelichting. (06 22689867)

U kunt uiteraard vrijblijvend contact opnemen, om te ontdekken of deze pastoraatsgroep iets voor u is. We hopen ook op uw reactie!

Namens de huidige locatieraad en pastoraatsgroep,
pastor Leo Ros