De Oogst Dank werkgroep is al weer druk bezig met de voorbereiding van het Oogst en Dank Feest, dat in het weekend van 18 / 19 Sept. 2021 word gehouden en het blijft staan tot Zondag 3 Okt. 2021, dus alle tijd om een kijkje te komen nemen in en om de st. Jozefkerk. Het thema is dit jaar ” Natuur en Dieren”. We beginnen met het opbouwen van het Oogst en Dank op Maandag middag 13 Sept. om 13.30 uur. ’s morgens worden de materialen en de spullen opgehaald. Om ook dit jaar weer tot een mooi resultaat te komen, hebben we veel hulp nodig bij het opbouwen en versieren in en om de st. Jozefkerk. Op Zondagmorgen 19 Sept. is de Oogst en Dankviering in de st. Jozefkerk met voorganger Diaken Kerkhof Jonkman. Na de viering is er achter in de kerk Koffie / Thee en voor de kinderen wat fris met iets lekkers. De Oogst Dank Werkgroep wenst u veel kijk plezier.