Dit is editie nr. 264 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de eerste viering van de gedachtenis van Titus Brandsma sinds zijn heiligverklaring. En verder: het slotfeest van Jong Aartsbisdom in Zwolle, de ontmoeting van kardinaal Eijk met Oekraïense vluchtelingen in Bunnik en het eerste deel van het verslag dat medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens schreef over de Wereldgezinsdagen in Rome. Veel leesplezier!

Lees hier verder 

NB Dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Nieuwsbrief nr. 265 wordt op 31 augustus verzonden.