Geachte medeparochianen,

Nu de brug over de gele beek gereed is starten we binnenkort met de nodige aanpassingen rond en aan ons strooiveld bij de Mariakapel.
Naast een afscherming van het strooiveld van het wandelpad “ ’n Weel” zal ook het binnengedeelte van het strooiveld onderhanden genomen worden. Er komen enkele nieuwe wandelpaden vanaf de kapel in de richting van het monument en ook zal het veldje worden verfraaid met de aanplant van wat grotere bomen.

De sparrenbomen langs de beekzijde zullen verwijderd worden, omdat ze er niet meer zo fraai uitzien en minder in het landschap passen. Achter het monument zal een stenen muurtje gemaakt worden, zodat de grote steen met de naamplaatjes wat beter uitkomt. Het geheel zal er daardoor strakker en mooier uit komen te zien. Maar voor het zover is zal er enig noodzakelijk grondwerk verricht moeten worden .Omdat op het strooiveld de as van meerdere dierbare medeparochianen is uitgestrooid, willen we u via het Kerk’nbleadke over deze plannen informeren. De direct betrokken families zijn al eerder over deze plannen op de hoogte gesteld.

De as van de overledenen is hoofdzakelijk uitgestrooid op het op de tekening gearceerde gedeelte. Met de grond van dit gedeelte zullen we met gepaste piëteit omgaan. Er zal dan ook geen spade grond van het strooiveld verwijderd of verplaatst worden. Alle grond blijft op de plek; alleen zullen we, om de aansluiting met paden en perken goed te krijgen het geheel enigszins moeten egaliseren en opnieuw inzaaien.

Mocht u vragen hebben over deze geplande onderhoudswerkzaamheden dan kunt te allen tijde contact opnemen met de voorzitter van de Locatieraad H.H. Simon& Judas Lattrop (parochie Lumen Christi) Harry Smienk. Tel: 0541-229735.