Normaliter zouden we in het eerste weekend van oktober zondag 4 oktober, ’s middags in onze Nicolaaskerk, het Kevelaerlof hebben.
Onlosmakelijk hiermee was ook altijd in datzelfde weekend, het Oogstdankfeest verbonden.
Zoals reeds medegedeeld kan het Kevelaerlof i.v.m. Coronavoorschriften, geen doorgang vinden. Met allerlei voorschriften en beperkingen hebben wij als werkgroep Oogst Dank uiteraard ook van doen. Los van het Kevelaerlof, hebben wij als werkgroep besloten, om dit gebeuren toch niet geheel aan ons voorbij te willen laten gaan.
Wij zullen hier met in acht nemende van de voorschriften, toch in een afgeslankte vorm, op eenvoudige wijze, aandacht aan willen schenken.
Dit in het weekend van 3/4 oktober 2020 en dan heel speciaal in de viering van zondag 4 oktober, waarbij dan na de viering geen koffie wordt geserveerd.
Wij hopen op uw aller begrip hiervoor.

Werkgroep Oogst Dank Viering