Ook dit voorjaar gaan we weer naar Banneux. Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariëtte Beco. U denkt misschien: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. Voor alles wordt gezorgd. U hoeft niet te sjouwen met uw koffer. Indien u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 330,-.

U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Indien u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of ‘t kopen van een souvenirtje.In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma.
Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariëtte Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie.
We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

Deze vijfdaagse voorjaarsbedevaart is van 24- t/m 28 mei.Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit! U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij pastoor Th. Munsterhuis, tel.: 06-53163563.