Op dinsdag 19 oktober is er weer een open eettafel vanaf 12.00 uur in De Mare. Graag 2 dagen van te voren opgeven bij Annie Monnikhof i.v.m. bestellen. Tel.: 352782.

Soos-middagen
De bejaardengroep Noord Deurningen organiseert op woensdagmiddag 6 oktober en op woensdagmiddag 20 oktober van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur een gezellige middag. U bent van harte welkom.