Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een periode afgesloten waarin u hen aan de hand naar de school gebracht hebt. Nu ze op het punt staan de volwassener wereld in te trekken hebben zij het hard nodig om gesterkt te worden. Het is daarom dat wij gekozen hebben voor het project Vormselkracht.
Met behulp van gastouders, de parochie, vele vrijwilligers maar vooral van u als ouder gaan we een aantal maanden samen onderweg om te kijken naar wat dat nu betekent. u als ouder heeft hen bij het doopsel op een gelovige weg gezet, toen wellicht intensiever dan nu, maar welke keuze gaat uw kind daarin maken? In het project komen onderwerpen aan bod als wie ben ik, waar sta ik voor, waar haal ik kracht vandaan, wat kan ik voor anderen betekenen, waar ligt mijn eigen kracht enzovoorts. Dat alles met eigentijdse werkvormen.
Na afloop van het project is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij de jongerengroepen in de verschillende geloofsgemeenschappen.

Aanmelden
In groep 8 hebben de jongens en meisjes een brief mee gekregen via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding op het vormsel. Maar ook kinderen van niet- katholieke scholen of uit de brugklas kunnen zich -nog- aanmelden in dat geval via het parochiesecretariaat secretariaat@lumenchristi.nl. Het vormselproject begint in november. De vormselvieringen vinden plaats op 23 april in de Lutte en Ootmarsum, op 7 mei in Denekamp en worden toegediend door mgr Hoogenboom, hulpbisschop.
Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk intake gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Ook mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk en al wel gedoopt zijn kunnen een afspraak maken met het pastorale team.

Opgaveformulier Vormsel 2021-2022