In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een belangrijke periode afgesloten. Nu ze op het punt staan de volwassener wereld in te trekken kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. U als ouder heeft hen bij het doopsel op een gelovige weg gezet, maar welke keuze gaat uw kind daarin maken? Met behulp van taakouders, de parochie, vele vrijwilligers maar vooral van u als ouder gaan we een aantal maanden samen onderweg om te kijken naar wat dat nu betekent.
Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’ Het is daarom dat wij gekozen hebben voor het project Vormselkracht. In het project komen onderwerpen aan bod als wie ben ik, waar sta ik voor, waar haal ik kracht vandaan, wat kan ik voor anderen betekenen, waar ligt mijn eigen kracht enzovoorts. Dat alles met eigentijdse werkvormen.
Na afloop van het project is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij de jongerengroepen in de verschillende geloofsgemeenschappen.

Aanmelden
In groep 8 krijgen de jongens en meisjes een brief mee via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding op het vormsel. Maar ook kinderen van niet katholieke scholen of uit de brugklas kunnen zich aanmelden; in dat geval via het parochiesecretariaat [secretariaat@lumenchristi.nl). Het vormselproject begint in oktober en loopt tot in maart. De vormselvieringen vinden plaats op zaterdag 18 maart in Denekamp, zaterdag 25 maart in Ootmarsum en De Lutte. Vormheer zal zijn vicaris Hans Pauw. Hij is ook de vicaris die het jongerenwerk in zijn portefeuille heeft.
Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Ook mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk, of gedoopt willen worden kunnen een afspraak maken met het pastorale team, of zich aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl.