Het aartsbisdom start in september weer met opleidingen voor hen die willen gaan werken in de kerk als priester, diaken, catecheet of als diaconaal assistent.

Priesteropleiding:
Naast de full-timeopleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester willen worden een weekendopleiding.

Diakenopleiding:
De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid. Hij stelt krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig. De opleiding is tot onbezoldigd permanent diaken.

Opleiding tot catecheet
De opleiding is er op gericht om geschoolde vrijwilligers te krijgen, die zich met geloof en deskundigheid in de parochie willen inzetten voor het geloofsonderricht.

Opleiding tot diaconaal assistent
Een diaconaal assistent is een geschoolde vrijwilliger, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistent werkt vanuit de liefde voor de naaste, ons door Christus voorgeleefd.

Voor al deze opleidingen kunt u inlichtingen verkrijgen bij pastoor Theo H.P. Munsterhuis tel. no.06-53163563