“Goed eten is samen eten”, met dit promotiefilmpje lokt de supermarktketen “Plus”ons naar hun winkel voor de kerstboodschappen, maar roept ze ons tegelijk op om niet alleen aandacht te hebben voor lekker eten en drinken, maar vooral ook aandacht te hebben voor de mensen wie je uitnodigt en met wie je aan tafel zit. Zo is in het filmpje een jong meisje te zien van gescheiden ouders, die bij haar moeder en haar nieuwe vriend in een samengestelds gezin woont. Af en toe gaat ze naar haar vader die alleen op een kaal flatje woont. Zij wil niets liever dat haar vader met kerst niet alleen doorbrengt, maar ook bij hen aan de kersttafel zit. Daarom legt ze als ze de kerstboom bij haar vader optuigt een klein cadeautje onder de kleine kerstboom. Wanneer haar vader het cadeautje uitpakt, ziet hij een klein pannetje van het gourmetstel, waarin hij de uitnodiging ziet van zijn dochtertje om bij zijn ex en het samengestelde gezin aan de kersttafel te schuiven. Zo vier je kerst, een eet je samen, want zo luidt de boodschap: samen eten is gezellig! Geen gedoe met wie waar naar toe gaat met kerst, wie waar eet, zoals in deze dagen in veel Nederlandse gescheiden en samengestelde gezinnen aan de orde is, maar een uitnodiging om in deze dagen de hardheid van het leven even te vergeten en toe te geven aan de diepste wens van het kind dat we in deze donkere tijd samen zijn met de mensen met wie zij ons verbonden voelen. Een mooie kerstboodschap vanuit de Super Plus ons wordt aangereikt! Blijkbaar is het een kind die de verharde standpunten en de kille sfeer die wij volwassenen elkaar aandoen kan doorbreken en ons kan samenbrengen, die in ons nieuwe zachtheid kan wekken. Een kerstkind anno 2017!

Lieve mensen, was het ruim 2000 jaar geleden ook niet een klein en kwetsbaar kind, dat zich niet welkom voelde in deze wereld, dat met zijn aanstaande ouders de deur werd gewezen door de inwoners van Bethlehem, dat mensen samenbracht, dat opnieuw de zachtheid in verharde mensen wist op te wekken, dat kwetsbaren weer nieuwe hoop en toekomst gaf, machtigen der aarde door de knieën liet gaan? In de toenmalige verharde wereld, bezet door de machtige Romeinen, waarin men onzeker was over de toekomst, de diverse religieuze groeperingen n het Joodse volk met elkaar overhoop lagen, wist dit kind weer nieuwe hoop en nieuwe toekomst te brengen, gaf het letterlijk onderdak aan de kwetsbaren en slachtoffers van die dagen, straalde het Gods Licht en liefde uit over de donkere aarde. Het kind waarin op aarde een nieuwe toekomst gloorde, het kind waarin men Gods liefde en hoop voor de mensheid aan het licht zag komen. Een hemels geschenk in deze donkere nacht buiten de bebouwde. God zoekt blijkbaar zijn eigen plekken uit om tot ons te komen, niet met donder en geweld, niet van buitenaf, nee God komt tot ons in een mensenkind. Alleen daarin kan Hij wonen, toont Hij ons zijn liefde, geeft Hij ons weer nieuwe hoop wanneer wij zelf aan de grond zitten, ons leven eenzaam en koud is geworden, wij de dagen in eenzaamheid moeten slijten.

Ook in onze dagen zijn nogal wat mensen op zoek naar een plek, een plek waar zij zich geborgen mogen weten, een plek waar zij zich welkom en gewaardeerd voelen, een plek waar een liefdevol mens de armen naar hen uitstrekt en hen in de armen sluit.
In onze harde wereld, waar we vooral opgeroepen worden om voor ons zelf op te komen, assertief te zijn, een wereld waarin onze menselijke relaties en solidaire gevoelens verharden, zien ook velen uit naar een mensenkind dat de zachte krachten in ons opwekt, dat verzacht wat ons bitter heeft gemaakt.
Een kind dat ons een nieuwe toekomst aanbiedt, een kind waarin God ons aanraakt en zegt: Ik hou van jou, ik ben blij met jou. Vertrouw je, net als een kind, maar toe aan wat komt en ga geloven wat onmogelijk leek.

Lieve mensen,
Ik wens u allen toe dat u het geschenk van het kind van Bethlehem ook mag aantreffen onder uw eigen kerstboom… een uitnodiging om, in huiselijke kring, samen Kerst, de geboorte van nieuw leven en nieuwe toekomst, te vieren in een stal van mensenliefde!

Amen.

24/25 december 2017
Pastor Jan Kerkhof Jonkman