Kerstmis 2020 zullen wij niet zo snel vergeten, de Kerst waarin we echt voelden dat de duisternis als een grauwe sluier over onze donkere aarde hing, het jaar waarin een onbeduidend virus het openbare leven verlamde, waarvoor ook de machtigen en rijken hun hoofd moesten buigen. Een virus dat ons dwong afstand te houden en ons tegenhield in de menselijke nabijheid. Het dwong ons tot thuis blijven, tot lege winkelstraten, volkswijken met een levenloze blik, tot mensen die in sterk verlangen naar de nabijheid van hun dierbare familie en vrienden, hun deuren op slot moesten houden. En dat op het feest, dat wereldwijd wordt gevierd, waarop we ons zo verheugen, om samen onze verbondenheid met elkaar rond een rijk gevulde tafel te vieren. Maar Kerst 2020 is anders dan andere jaren. Terwijl we meer dan ooit verlangen we naar warmte en licht, naar samenzijn en liefde, ervaren we door de lock-down koele afstand en eenzaamheid. Dit jaar is het een afgeschaald, sober feest, dat velen gescheiden van elkaar doorbrengen.

Maar voor ons christenen is Kerst meer dan een gezellig en commercieel familiefeest. Voor ons is het een feest waarop we vieren dat in de donkere nacht van onze aarde, de hemel onverwacht opengaat en God ons het geschenk geeft van een kwetsbaar mensenkind, dat de kilte en hardheid uit ons hart verdrijft met zijn kwetsbaarheid en liefde. Het kind dat vol is van Gods liefde en weer nieuw licht, nieuw perspectief brengt op aarde. Juist op het meest donkere moment in ons leven zal de hemel nabij zijn om ons zijn Redder te sturen. Dat geschiedde ruim 2000 jaar geleden Bethlehem, maar daar mogen ook wij anno 2020 op hopen en naar verlangen.

Heden is u een Redder geboren, hoorden de herders de herders, die hun kudde bewaakten, uit de monden van de engelen. Zij verkondigden een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer!” Daarmee raken we de kern van het Kerstfeest, n.l. dat Jezus als Redder onder ons is komen wonen. Het is geen toeval dat de herders, als bewakers van de kudde, als eerste dit grote nieuws mogen horen, want God is niemand anders dan een goede Herder die vol liefde waakt over zijn kudde.

“Heden is u een Redder geboren”’ hoorden ze de engel zeggen, een redder die wij in onze dagen ook zo nodig hebben. Een Redder die ons het goede nieuws van het vaccin van de liefde brengt, zodat we niet langer in duisternis ronddwalen. In een duisternis van haat in plaats van liefde egoïsme in plaats van onbaatzuchtigheid, een duisternis van onverschilligheid in plaats van bezieling. Een Redder die de duisternis van zoveel onrecht door de toeslagenaffaire, van corruptie en geweld, en van zoveel wat de samenleving ondermijnt, verdrijft. Een Redder die ons doet omkeren vanuit onze verspillende economie en leefwijze, naar een nieuw leven waarin menswaardigheid van elk mensenleven telt en we zorg hebben om al het leven op aarde.

Dat pasgeboren mensenkind in de stal van Bethlehem kan ook ons weer op weg helpen nieuw levensperspectief te zien, nieuwe toekomst van mens en aarde. Maar dat vraagt actie van ons, en niet alleen verwonderd blijven kijken. Buigen voor dit kind, dit kind eren, betekent dat je na de onderdompeling in de ontroering, weer op moet staan, in beweging moet komen en datgene wat je diep van binnen hebt ervaren, moet uitdragen in het leven van alle dag.

De herders gingen terug, zo verhaalt het Evangelie, terwijl ze God loofden om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Zo is het ook met ons, straks gaan ook wij weer terug naar huis. Dan wacht de grote uitdaging: n.l. wat nemen we mee van wat we hier gehoord en gezien hebben, wat is er straks nog over van het kerstverhaal wanneer je aan tafel zit met jouw twee gasten, wat is er nog over wanneer je alleen thuis komt in een leeg huis, of morgenochtend na een fijne Eerste Kerstdag weer wakker wordt? Is Christus, de Redder, dat kwetsbare Kind van Bethlehem, die liefde, vrede en gerechtigheid op aarde bracht, dan ook opnieuw geboren in u? Krijgt dat Kind in u de kans om de duisternis op de aarde, voorgoed te doen verdrijven met Zijn gloed van warmte, liefde en solidariteit?

Lieve mensen,
moge Zijn vaccin van liefde ons allen doen toeleven naar een wereldwijd, hoopvol 2021!

Dan kan het niet anders, of deze, uiterlijk, sobere Kerst was een geslaagd en Zalig Kerstfeest!
Dat wens ik u allen van harte toe!

Amen.

De Lutte, 25 december 2021,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman