Beste mensen, allen die met ons verbonden zijn. Hier in de kerk of via andere mogelijkheden.
Allereerst wens ik u, mede namens de locatieraad, allemaal een Zalig Pasen! Dat we mogen blijven geloven dat de duisternis overwonnen wordt door het Licht van de Verrezen Heer!

Gisteren is tijdens de Paaswake de nieuwe Paaskaars gezegend en in gebruik genomen. Een jaar lang zal deze op gezette tijden met ons branden en ons het Licht van Christus laten zien. Lumen Christi, mooier kan haast niet.

Een waardevolle traditie is dat de Paaskaars van het afgelopen jaar naar een vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap gaat. Echter door de bijzondere Corona omstandigheden waar we ons al een jaar in begeven, hebben we dit vorig jaar niet kunnen doen. Dit betekend dat we dit jaar 2 kaarsen te vergeven hebben.

Ik begin met de Paaskaars van 2020. We hebben gemeend deze te moeten aanbieden aan alle mensen die in het afgelopen moeilijke jaar zorg ,aandacht en belangstelling hebben gehad naar de medemens. Dit zijn mensen van onze geloofsgemeenschap, maar ook dorpsbewoners buiten onze kerk. Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan de medemens in moeilijke tijden verdient deze kaars. We weten gelukkig dat dit er velen zijn. Aangezien we de kaars moeilijk verdelen kunnen willen we deze als symbool voor de hele Lutter dorpsgemeenschap in onze kerk een plekje geven. En wel bij het beeld van onze Lutterse patroon de heilige St. Plechelmus. Een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere oplossing!

De Paaskaars van 2019 gaat naar een dame die al meer dan 35 jaar vrijwilligster is onze parochie. Eigenlijk al vanaf het begin dat er vrijwilligers in onze kerk aangesteld werden. Deze mevrouw heeft zich toen aangesloten bij de Liturgie en Avondwake groep. Tot op heden is ze lectrice in de diverse vieringen in onze kerk.

Ze is voorgangster bij Avondwakes en Uitvaart- en Afscheidsvieringen en de daarbij horende begeleiding naar kerkhof of crematie. Ze heeft altijd inspiratie voor mooie teksten en neemt de moeite er iets moois van te maken. Goed inleven in de situatie, goed luisteren en meedenken zijn sterke kenmerken van haar.

Ze is actief bij de aankleding van de vieringen en de bloemverzorging en zeer betrokken bij het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. Kortom, zo’n vrijwilligster die onmisbaar is voor onze kerk. Het zal waarschijnlijk al wel duidelijk zijn wie de Paaskaars van 2019 krijgt, het is ……Marietje Brookhuis!

Ik wens jullie allen nogmaals goede Paasdagen toe en hopelijk kunnen we snel weer in normale omstandigheden ons kerk zijn beleven!
Dank voor uw aandacht!

Locatieraadvoorzitter
Maria Wolbert-Closa Rodrigo