Lieve mensen

Wie van ons had kunnen denken dat wij dit jaar, voor de tweede keer, Pasen zouden moeten vieren in een Lockdown. Pasen zonder paasvuren, zonder paasgebruiken, zonder het bezoek van alle kinderen en kleinkinderen, Pasen in een bijna lege kerk. Terwijl het, het feest der feesten is, zeker binnen onze volkstraditie in Noord Oost Twente. De meesten onder ons, zoals ik zelf, kennen de onderdrukking en de demping van het feestgevoel in de Tweede Wereldoorlog niet, hebben dat nog nooit meegemaakt. De corona heeft de rem op ons volle leven gezet, terwijl met Pasen juist alle remmen die ons leven beperken, benauwen, bedreigen, of ons het leven kunnen benemen, juist los gaan. Ons juist verlossing, bevrijding brengen uit knellende, neerdrukkende, benauwende banden die ons zijn opgelegd, en weer hoop en perspectief geven op een nieuw begin. Een nieuwe paasmorgen, waarin het Licht, Gods Licht, ons weer doet opstaan om hoopvol op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Onze wereld hunkert naar dat perspectief. Onze wereld hunkert naar licht uit deze donkere coronatijd met vele slachtoffers, de crisis, waarin en onzichtbaar klein virus, de gezondheid van miljoenen mensen en een groot deel van het maatschappelijk en persoonlijk leven, in haar greep had en bedrukte. Weer dan ooit is het verhaal van Pasen actueler geworden in onze tijd, terwijl velen het verhaal niet meer kennen, en Pasen is verworden tot extra vrije dagen, het bezoek aan pretparken of winkelboulevards.

Juist het christendom kan mensen het perspectief, het verhaal schenken waar zij in deze dagen zo naar snakken. De doorleefde levensverhalen van de uittocht uit Egypte, de tocht door de woestijn met alle tegenslagen, ontrouw en ontberingen, de intocht in het Beloofde Land, het land van melk en honing. De ervaring dat onderdrukking, uitbuiting, lijden en dood niet het laatste woord hebben, maar gedragen door Gods Hand, zo was hun diep doorleefde ervaring en geloof, er weer nieuwe toekomst gloorde. Het verhaal dat, in navolging van de Joodse Traditie, ook elk jaar op de avond voor Pasen, doorklinkt in onze kerken. Het geloof dat de positieve krachten het uiteindelijk zullen overwinnen!

Hebben dat ook niet de vrouwen ervaren toen zij in de vroege morgen op weg waren naar het graf om het lichaam van hun grote idool, hun steun en toeverlaat, Jezus van Nazareth, te verzorgen en te balsemen. Al discussiërend hoe de zware steen weggerold te krijgen, zagen ze, er aangekomen, dat de zware steen die het verdriet, hun pijn en teleurstelling bedekte, tot hun verbazing reeds was weggerold. Dan ontwaren ze tot hun schrik ook nog een jonge man gekleed in het wit, die hun vertelt dat ze de gekruisigde Jezus niet moeten zoeken in het graf, maar dat Hij is verrezen. Als eersten kregen zij te horen dat zij dit aan zijn leerlingen moesten vertellen en dat ze Jezus moesten zoeken in Galilea, tussen de levende mensen.
Zo kregen de vrouwen de opdracht: blijf niet treuren bij het lege graf, er is geen dode Jezus meer om te balsemen, laat het verleden achter je, ga voor een nieuwe ontmoeting met Hem, op een nieuwe, betere plek. Volg het spoor van je leven, het spoor waar jij het verschil kan maken, waar jij een nieuw en fris licht kan laten schijnen op het leven van mensen die verdriet hebben, teleurgesteld zijn, in de knel zitten, waar jij met hen verder durft te kijken dan de alledaagse horizon van alle beperkingen en knellende banden. Daar vind je de Levende Heer, daar licht Hij op en maakt ook jou tot een verrezen mens.
Die opdracht en boodschap geldt ook voor ons, anno 2021. Wees jij, u en ik, die Verrijzenismens, in deze, nu nog afgeremde Pasen, voor degene die jij op jouw levensweg ontmoet. Straal het geloof, de kracht en het vertrouwen uit, dat onrecht, lijden, menselijke mislukking en dood, niet het laatste woord hebben. Hou het paasverhaal levend, dat ons laat zien dat het geloof altijd krachtig is geweest. Hoe donker het ook was, er kwam altijd weer licht een donkere tunnel, zware stenen werden opnieuw weggerold van het bedrukte leven van mensen, altijd straalde er weer nieuwe kracht uit om mensen in beweging te zetten. Wees die verrijzenismens waar we nu zo naar snakken, die het leven na corona weer nieuwe glans en kleur geeft, de mens die na de crisis opstaat voor een nieuwe samenleving en wereld die eerlijker, rechtvaardiger en socialer is.

In die geest wens ik u, en uw dierbaren, een gezegende toekomst, Zalig Pasen!

Denekamp, 3 april 2021,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman