Lieve mensen,

Als kinderen zongen we met Pasen: Eén ei is geen ei, twee eieren een half ei en drie eieren een Paasei. Waarom begin ik hiermee zou u misschien denken. Omdat een ei een symbool is van nieuw leven, een leven dat nu nog voor ons verborgen is, maar zich achter de harde schaal voor ons verborgen houdt. Pasen laat een nieuw licht schijnen over de essentie van ons bestaan. Een bestaan waarover soms een wolk van duisternis hangt. Zoals ook de vrouwen die in de vroege ochtend, in het donker, naar het graf gingen om het lichaam van Jezus te verzorgen.
In het donker, zo staat er, en daarmee wordt een donkerte bedoeld die ons ook kan overkomen in ons leven. De donkerte die wij ervaren hebben tijdens de coronapandemie, die ons de indruk geeft dat zij nooit meer echt zal verdwijnen. De donkerte die viel over de kerk toen bekend werd toen de vele misbruikschandalen aan het licht kwamen en verantwoordelijken niet reageerden, ingrepen of zelfs wegkeken. De duisternis
De duisternis van de oorlog in Oekraïne, met de afschuwelijke Russische wreedheid en misdadigheid. De duisternis van meer en meer landen, zelfs in Europa, waar het vrije denken wordt uitgeroeid door corruptie, leugens en bedrog. De duisternis van fake nieuws dat de waarheid en de werkelijkheid totaal vervalst. De duisternis omdat velen zich niet meer aangesproken voelen door de boodschap van het Evangelie, de Blijde Boodschap van liefde, vrede en vreugde, met lege kerken tot gevolg. De duisternis die ons kan overvallen wanneer onze relatie stuk gaat, we ernstig ziek worden of onze dierbare verliezen. Duisternis die ons ontgoochelt, doet twijfelen en ons leven verlamt.
Maar er is vanmorgen goed nieuws, want Pasen bevrijdt ons van die duisternis, zij brengt hoop op nieuw leven, brengt nieuw licht in ons leven. Pasen rolt de zware steen weg die drukt op ons hart wanneer ons leven een worsteling is geworden. Jezus’ verrijzenis toont aan dat ons leven niet zinloos en eindig is, maar zinvol en vol licht dat ons naar leidt naar leven in eeuwigheid. Een mysterie dat verborgen is voor onze ogen en we niet met ons verstand kunnen begrijpen. Het paasverhaal toont ons het mysterie van het leven dat in Christus tot voltooiing komt en houdt ons voor ogen dat dit eens de toekomst is voor ons allen. Pasen houdt ons voor ogen dat het leven sterker is dan lijden en dood. Dat er nieuw leven is dat nu nog voor ons verborgen is, ook in ons aardse bestaan. Dat was de boodschap die ook de vrouwen, Petrus en de andere leerling ontdekten op de paasmorgen bij het lege graf en de opdracht kregen zich na het verlies van hun vriend zich weer toe te vertrouwen aan het leven dat op hen wachtte.
Pasen is weer overeind komen uit de puinhopen van je land, je stad, je verwoeste , je geschonden leven en weer dromen en plannen maken voor een nieuw leven, een nieuwe toekomst. Pasen is, zoals mijn vader- nadat hij zijn derde kind naar het kerkhof had gebracht-, bij thuiskomst zijn oude boerenkiel weer aantrok en naar de stal ging om de wachtende koeien te melken. Pasen is weer de kracht vinden om op te staan uit het onmogelijke, je gedragen weten door een diepere kracht die je wenkt naar de toekomst. Een diepe levenservaring waar het beste all inclusive Paasarrangement in een luxe hotel niet tegen op kan!
Lieve mensen,
Mogen wij allen deze dagen het alleluja zingen vanuit de vreugde dat ook ons leven gedragen wordt door een diepere, bevrijdende, aan ons ogen verborgen, leven gevende kracht! Zalig Pasen!

Beuningen, 17 april 2022,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman