Terwijl ik deze woorden aan het uittikken ben, schijnt de voorjaarszon volop en geven haar warme stralen ons een lentegevoel. De natuur komt weer terug na de koude en donkere wintermaanden en op de vroege ochtend worden we weer gewekt door het gezang van de vogels. Met nog hun winterjassen aan, genieten de mensen van het nieuwe seizoen. De etalages in de winkels herinneren ons eraan dat Pasen op komst is. Pasen, het feest van de opstanding, feest van het nieuwe leven, heeft de commercie zich langzamerhand toegeëigend. De betekenis is daarmee ondergesneeuwd geraakt, en bijna verworden tot een voorjaarseetfestijn. Gelukkig zijn in Noord Oost Twente de paastradities met vlöggelen, poaskearls, paastaak en paasvuren nog springlevend. Zij houden ook de diepere betekenis van Pasen in ere, de opstanding uit onderdrukking, lijden en dood, het geloof in een nieuw begin, een nieuwe toekomst, waarin de opgestane Christus ons is voorgegaan. Bij de Twentenaren hoef je er blijkbaar niet mee aan te komen dat het in hun dorp geen Pasen kan worden als er geen priester is voorgegaan in de Goede Week en de Paasnacht. Natuurlijk missen zij de vieringen die je geleiden naar het Verrijzenislicht van de paasmorgen. Maar zij voelen van binnenuit ook aan dat het niet alleen Pasen kan worden wanneer je de voorgeschreven liturgie hebt gevierd, maar dat Pasen een mysterie is dat God in ons allen bewerkstelligt. Net als de vrouwen, net als de leerlingen ervaren zij dat de opgestane Christus een levende werkelijkheid is in hun leven, die zij ontmoeten in het leven van alledag.

Pasen is het mysterie dat God ons niet in de steek laat, dat Hij niet alleen bij Christus, maar ook bij ons de zware steen die op ons hart ligt en ons verlamd en dood kan maken, weer zal wegrollen, ons de kracht schenkt weer op te staan en nieuw leven mogelijk maakt. We moeten dan ook niet blijven treuren bij het lege graf, bij het voorbije leven, het verleden, maar opstaan, vertrouwen hebben in de toekomst en nieuwe wegen durven te gaan, in zowel samenleving als kerk. Wanneer wij die kracht van de Opstanding toelaten in onszelf, mogen wij met Christus opstaan en ons toevertrouwen aan een nieuw leven.

Zalig Pasen voor u allen!

Diaken Jan Kerkhof Jonkman