In zijn boodschap voor de 28ste Wereldziekendag op 11 februari 2020 gaat paus Franciscus in op wat Jezus zegt in het Evangelie van Mattheus: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11, 28). De paus benadrukt dat er voor alle zieken troost en verkwikking te vinden is bij de Heer, ook voor diegenen voor wie hun ziekte onomkeerbaar is. Hij wijst in dit verband op de beschermwaardigheid van het leven. In zijn boodschap vertrouwt de paus alle mensen die de last van ziekte dragen, samen met hun familieleden, evenals alle werkers in de gezondheidszorg, toe aan de Maagd Maria, Heil van de zieken.

Lees hier meer