Wie of wat de heilige Geest is,
is moeilijk te zeggen.
Een geest kun je trouwens
zo moeilijk vastpakken.

Maar je ziet het wel aan mensen
waar iets van uitgaat:
wat ze zeggen, is gemeend;
wat ze doen, is echt.
Ze stralen iets uit
dat met die Geest heeft te maken:
warmte, goedheid, vrede,
geduld, begrip,
aandacht voor de minsten …

Ook al zijn er velen
wiens levenspad niet over rozen loopt,
toch gaat er kracht van hen uit
waar je zelf beter van wordt.
Zij zijn ‘geestige’ mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden
hoe de Geest
vandaag aan het werk is.