Lieve mensen, wat betekent het Pinksterfeest in onze slinkende kerken met uitgebluste gelovigen die het vuur van het geloof niet meer brandend kunnen houden. We moeten hen vandaag niet zoeken in de kerkbanken, zij gebruiken deze extra vrije dagen om te genieten van het mooie weer, om weer goed op adem te komen na een drukke werkweek. We zien ze op het strand, in de vakantieparken of de overvolle campings. Nee voor hen heeft het Pinksterfeest, dat de kerk eeuwenlang vierde, plaats gemaakt voor festivals, motorraces en andere pinksterevenementen en feesten. Gaat de kracht van het Pinksterfeest dan helemaal aan hen voorbij? Moeten zij het doen zonder de Heilige Geest die Jezus over de apostelen en ook over ons uitblaast? Of zijn wij het, de achtergebleven gelovigen, die het vuur van het geloof maar brandend moeten houden? Want daar gaat het om bij het Pinksterfeest, het vuur van het geloof brandend houden, het levensverhaal van Jezus van Nazareth voort zetten in onze dagen, onze tijd. Zoals ook de apostelen het moesten doen nadat Jezus uit hun midden ten Hemel was opgestegen. Doordat Jezus hen met de Heilige Geest beademde, kwamen zij in uur en vlam te staan, werden ze helemaal begeesterd om Jezus verhaal voort te zetten, het verhaal van liefde, vrede, gerechtigheid en solidariteit. En dat maakte indruk op het internationale gezelschap dat verzameld was in Jeruzalem. Ja, ze hoorden hen in hun eigen taal spreken, d.w.z. ze spraken niet in ingewikkelde theologisch taal, maar in een taal die ieder kon verstaan, de gewone mensentaal, net als Jezus in de Evangeliën. Wat zou je anders mogen verwachten van die gewone vissers, die geen enkele scholing hadden gehad.

Zo hoorden anderen die nooit een kerk van binnen hadden gezien of van de bijbel hadden gehoord, de apostelen spreken in een taal die zij verstonden, over liefde, vrede, solidariteit. Zo begon een enthousiaste beweging rond de figuur van Jezus, die uitgroeide tot de latere kerk en haar weg vond buiten het Jodendom.

Blijkbaar is Pinksteren niet iets exclusiefs voor de kerk en haar gelovigen, want overal waar mensen spreken over respect voor de ander, eerbied voor de schepping en vrede, daar gebeurt het Pinksterverhaal, daar wordt het vuur van Pinksteren brandend gehouden. Pinksteren gebeurt daar waar mensen, van welke oorsprong of religie ook, solidariteit hoog in het vaandel hebben staan. Zoals afgelopen donderdag op de Alp d’Huez, waar vele Nederlanders zich hadden verzameld om via sponsoring van familie en vrienden de berg één of meerdere keren met de fiets of te voet beklommen om geld in te zamelen voor het Kankerfonds. Ontroerend om te zien hoe mensen die de ziekte hebben of er iemand aan verloren zijn, elkaar troosten, bemoedigen en dragen. Daar werd te taal van Pinksteren gesproken, daar werd Gods levensadem gevoeld en aan elkaar doorgegeven, in adem. Heilige adem die niet voelbaar is, heilig vuur dat niet zichtbaar is, vanaf een kant waarvan je het niet verwacht. Daar gebeuren plotseling prachtige dingen en merk je dat je dezelfde taal spreekt.

Begeesterd worden door Gods adem, betekent de weg gaan van barmhartigheid en vergeving. Schrijf daarom mensen die een andere weg gaan niet zomaar af!
Pinksteren gebeurt daar waar anderen een taal spreken die ook de onze blijkt te zijn.

Adem en vuur, Gods Heilige Geest, zij worden vandaag ook ons gegeven, ook al zien en voelen we het niet. Zij geven jou de moed en de durf om de waarheid recht te doen. En zet het verhaal van jezus voort met dingen waar jij goed in bent, ook in je eigen geloofsgemeenschap. In bezoekwerk, door te troosten, in werkgroepen of bestuur, in het schoonmaken, bloemen versiering of door te zingen. Brand je vingers niet aan wat je niet kunt, maar doe waar je goed in bent, Gods Geest heeft verschillende gaven en talenten.

En gelukkig zijn er nog altijd mensen in onze kerk en daarbuiten die dat Heilige Vuur in zich hebben, mensen die met hun liefde en barmhartigheid de aarde en de harten verwarmen, mensen met eerbied voor de naaste, voor het kleine. Moge dat heilig vuur ook onze kerk weer opschudden, opdat zij het vuur van het geloof in een eigentijds jasje weet uit te dragen, in een taal die mensen verstaan en begeestert!

Zalig Pinksterfeest voor u allen!

Ootmarsum, Denekamp, 5/6 juni 2022

Pastor Jan Kerkhof Jonkman