impressies locaties parochie lumen christi

fotografie: Irene Meijer

klik op de locatie voor de impressies. de foto’s zijn beeldvullend in het formaat 1920 x 1080px en gaan na 5 seconden over naar een volgende foto, tenzij u de muis op de foto houdt. u kunt zowel met de muis als met de vinger (touch-screen displays) swipen.

op de impressie foto’s rust auteursrecht. de foto’s kunnen wel worden gebruikt als wall-paper.

op alle andere foto’s, afbeeldingen, illustraties en logo’s op deze website rust onvoorwaardelijk auteursrecht, dan wel licenties. Aan gebruik door derden moet altijd een schriftelijke licentie zijn voorafgegaan, zo niet kan of zal de inbreukmaker gehouden worden tot schadevergoeding.