In verband met de Coronacrisis gaat de reis van pastor Kerkhof Jonkman naar Brazilië niet door. Hij zou samen met zijn echtgenote missionaris, pater Hennie Haamberg uit Tilligte gaan bezoeken. Ook zou hij vanuit de parochie een gift meebrengen voor zijn projecten voor de zwerfjongeren en de school voor kinderen van verslaafde ouders. De reis is voorlopig uitgesteld tot september.
Laten we bidden dat het gevreesde virus zowel hier als in Brazilië weinig slachtoffers maakt en we dit met vereende krachten en saamhorigheid zullen overwinnen.