Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen Christi

Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar Pasen. Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons christelijk geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die onschuldig lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in de wereld. Wij hopen dat velen van u in deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare en lijdende mens. De rondgang van het Kruis begint op 21 februari in De Lutte en eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum.

Het pastoraal team Lumen Christi