Op woensdag 23 september en 7 oktober is er weer soos.
Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur. U bent weer hartelijk welkom.

Open eettafel
Op vrijdag 2 oktober en dinsdag 20 oktober kunt u in de Mare weer deelnemen aan de open eettafel. Aanvang 12.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82.