Soosmiddagen
Op de woensdagen 6 en 20 juni zijn er weer soosmiddagen.
U bent zoals gewoonlijk van 14.00 tot 17.00 uur hartelijk welkom.

Open eettafels juni/juli
Op dinsdag 19 juni en vrijdag 6 juli zijn er weer Open Eettafels in de Mare, aanvang 12.00 uur.
Opgave hiervoor kan bij Annie Monnikhof, telefoonnr. 35 27 82 of bij Aveleijn, telefoonnr. 35 80 70.