Paus Franciscus heeft in december het jaar 2021 uitgeroepen als het St.Jozefjaar.
In zijn apostolische brief “Patris Corde” (d.i. “met een vaderhart”) wil Paus Franciscus er nog eens op wijzen dat St.Jozef een voorbeeld is voor alle mannen. Als hoofd van de Heilige Familie heeft hij de zorg voor Maria en het kind Jezus op zich genomen – ook toen ze moesten vluchten naar Egypte – en als timmerman verdiende hij zijn brood voor dit gezin.
Mede daarom werd hij in het verleden aangewezen als patroonheilige van alle bouwvakkers en arbeiders en ook werd hij afgeschilderd als “zorgende voor een zalige dood” want bij zijn overlijden stonden ongetwijfeld Maria en Jezus aan zijn sterfbed. In het gebrandschilderde raam boven het St.Jozefaltaar in onze kerk is dit mooi afgebeeld. (zie foto) .
Voor De Lutte is dit St.Jozef-jaar ook een bijzonder jaar want daar staat in het kerkenbos achter de kerk een kapel gewijd aan St.Jozef. Iets unieks want overal zie je in Twente landkruizen en Maria-kapelletjes maar alleen in De Lutte staat ook een kapel gewijd aan St.Jozef. Hoe komt dit ?
Toen rond 1850 geen processies mochten worden gehouden op de openbare weg besloot pastoor Geerdink een bosgebied achter de kerk aan te leggen zodat de processies “op eigen grond” konden worden gehouden en langs dit processiepad werden rond 1875 drie kapellen gebouwd, gewijd aan resp. St.Willibrord, St.Plechelmus en St. Jozef.
Op de plaats van de St.Jozef-kapel werd rond 1923 op initiatief van Pastoor Rüding een klooster opgericht ( het St.Jozefgesticht) van waaruit de Zusters der St.Jozefcongregatie uit Amersfoort begonnen aan hun “liefdewerken” voor de Lutter gemeenschap, zoals naai- en kniponderricht, wijk- en ziekenverpleging en een “bewaarschool” voor de kleine kinderen. Toen rond 1970 de laatste nonnetjes vertrokken kwam het kloostergebouw leeg en in 1972 werd het helaas gesloopt .
Op de vrijkomende grond kwam in latere jaren de bibliotheek en een peuterspeelzaal/VVV maar deze zijn inmiddels ook al weer verdwenen om plaats te maken voor het nieuwe gezondheidscentrum.
Toen in 2007/2008 werd besloten om het kerkenbos te “revitaliseren” ( een grondige opknapbeurt) werd ook besloten een nieuwe kapel te bouwen aan het einde van het beukenlaantje dat vanaf het oude klooster het kerkenbos in liep en deze kapel werd ook gewijd aan St.Jozef.
Toen Paus Franciscus het jaar 2021 uitriep als het jaar van Sint Jozef besloten enkele vrijwilligers gedurende de zomermaanden een tentoonstelling te organiseren in de kerk over St.Jozef in al zijn hoedanigheden. Na een oproep in het dorpsblaadje ‘t Luutke en door zelf op pad te gaan werden vele beelden en beeltenissen verzameld van Jozef als timmerman, als huisvader en als begeleider van de stervenden. Ook het in Oldenzaal gevestigde museum “de Pelgrim” en Toos Achterweust werkten volop mee aan deze expositie die op zondag 4 juli is/zal worden “ingezegend” door pastor Tom van Vilsteren.
We hopen dat de vele dagjesmensen en toeristen die de komende maanden De Lutte en haar fraaie omgeving zullen bezoeken ook een kijkje zullen nemen in ons alle dagen geopende kerkgebouw
maar ook voor de Lutternaren is het een must om te zien wat afkomstig is uit het “rijke Roomse leven” en nog steeds een betekenis kan hebben. Sint Jozef als een vaderfiguur voor velen !
Uiteraard mag een wandeling door het kerkenbos naar de Jozef-kapel dan niet ontbreken.