Sinds 2015 is binnen de gemeente Dinkelland de Stichting Leergeld actief onder de naam Stichting Leergeld Dinkelland. De afgelopen jaren hebben we al veel kinderen kunnen helpen. Afgelopen jaar 2018 waren dat 108 kinderen. Toch denken we dat nog niet iedereen op de hoogte is van wat de stichting Leergeld doet.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan soms letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Ongeveer 100 lokale Leergeldstichtingen bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen maar ook voor de maatschappij als geheel.
De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door kinderen de mogelijkheid te bieden zwemlessen te volgen of deel te nemen aan een sportclub of scouting of onderwijsactiviteiten. De ouders/verzorgers die minder dan 130% van de bijstandsnorm als inkomen hebben kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Bij toekenning van de aanvraag maakt Stichting Leergeld de contributie rechtstreeks over naar de club of vereniging waar het kind deelneemt aan een activiteit. Ook als u mensen kent van wie u denkt dat die misschien in aanmerking komen kunt u hen er op attenderen dat deze mogelijkheid bestaat in de gemeente Dinkelland. Nadere informatie kan in gewonnen worden via info@leergelddinkelland.nl.

Jan Mistrate Haarhuis, secretaris Stichting Leergeld Dinkelland