Wat is een ‘synodale Kerk’ en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? In een reeks persoonlijke interviews gaan de Nederlandse bisschoppen met Katholiekleven.nl in gesprek over belangrijke uitdagingen voor de Kerk. De gesprekken vinden plaats in het verlengde van de diocesane fase van de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. In zijn video blikt kardinaal Eijk terug op de gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht hebben plaatsgehad.

Lees hier verder…