Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens
8 november 2023, ‘s middags
St. Jankerk Enschede

Op woensdagmiddag 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr M. Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht. Aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk. Ze is een van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan. En door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

Waar en waarover
Op 8 november ‘s middags in de St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251.
Over het synodale proces en over wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd.
Over haar werk op het secretariaat.
Over de bisschoppensynode, die in oktober heeft plaatsgehad.
En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt.

Programma
13.45 inloop
14:00 lezing
pauze met koffie of thee
reactie op vragen en opmerkingen
Afsluiting rond 16:00
Zaal sluit rond 16:30

Iedereen is welkom. Uit de Twentse parochies en daarbuiten, en uit andere kerkgenootschappen.

Opgave is niet nodig.

De lezing is ook via deze livestream te volgen

Wie nadere info wenst kan dat via email kenbaar maken: secretariaat@katholiekenschede.nl