In de week van 17 januari gaat opnieuw Actie Kerkbalans weer van start.

Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden die een toezegging willen doen en dit zelf zullen verzorgen, een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Er komt een vrijwilliger het formulier bij u afleveren. Zou u i.v.m. corona het formulier zelf in de brievenbus van het parochiecentrum willen deponeren of het via de post versturen?
U, die ons in het verleden hebt gemachtigd om jaarlijks via incasso te innen, kunnen dit in de maand mei verwachten. Wilt u dit wijzigen, dan graag contact opnemen met de administratie, (bereikbaar ’s maandags – en dinsdagsmorgens tussen 9.30-12.00 uur, tel. 351332).
Zij krijgen dus geen nieuw formulier!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.