We nodigen graag iedereen uit voor de gezinsviering op zaterdag 7 december a.s. om 18.00 uur.

Het thema van deze viering is:

“Dromen van licht voor iedereen”

In deze viering zal de tweede kaars van de adventskrans worden aangestoken.
Pastoor Munsterhuis zal tijdens deze viering voorgaan
en het themakoor verzorgt de zang.
De adventstijd is een mooie voorbereiding op het Kerstfeest,
we hopen velen van jullie deze avond te mogen begroeten.

Werkgroep gezinsviering