Op alle zondagen in de Advent zijn er weer Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Denekamp.
Iedereen, die met ons wil zingen, bidden en overwegen als voorbereiding op het geboortefeest van Jezus Christus is hierbij van harte welkom. We maken bij deze vieringen gebruik van toepasselijke lichtbeelden.
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Zusters Franciscanessen
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp