Het goed verzorgen en vieren van een kerkelijk afscheid vindt de parochie van groot belang. De pastores en parochieel voorgangers besteden daar veel zorg aan om dit naar de wens van de nabestaanden in te vullen. Daarin proberen we een zo goed mogelijke balans te vinden tussen datgene wat kerkelijk mogelijk is en de persoonlijke wensen. In de coronatijd is de Gebedsdienst (dus zonder communie uitreiking) als een beproefde methode ervaren die door familie van de overledene werd gewaardeerd. Het is een vorm waarin veel ruimte is voor een eigen en persoonlijke inbreng van familie. We hebben gemerkt dat vieringen van woord en gebed in bijna alle gevallen zeer goed aansloten bij wensen van de nabestaanden die over het algemeen steeds minder kerkelijk zijn. Een enkele keer werd Eucharistie/Communie overigens wel gemist.
Het pastoraal team heeft besloten dat Viering van Woord en Gebed voortaan de normale wijze van uitvaart in onze parochie zal zijn, ongeacht wie er voorgaat. Mocht er in uitzonderlijke gevallen een sterke wens zijn voor Eucharistie of het uitreiken van communie, dan beslist het pastoraal team hierover.

Wat betreft het kerkelijk afscheid, dit kan plaatsvinden aan de vooravond of op de dag van de begrafenis of crematie. Ook is een kerkelijk laagdrempelige herdenkingsviering mogelijk of kan de familie een eigen afscheid organiseren in het kerkgebouw, mits dit niet conflicteert met de functie en het karakter van het kerkgebouw. Op de website van Lumen Christi vindt u een overzicht van de mogelijkheden om vorm te geven aan een kerkelijke uitvaart in onze parochie.

Het pastoraal team realiseert zich dat elke parochie zijn eigen beleid en afweging maakt, waardoor er regionaal verschillen kunnen zijn. Met de vorm van Gebedsviering, die overigens in meerdere parochies gemeengoed is geworden, is zij ervan overtuigd een waardig afscheid aan te bieden dat recht doet aan wensen en inbreng van nabestaanden in de huidige tijd.

Pastoraal Team Lumen Christi