Het jeugdkoor binnen onze geloofsgemeenschap heeft uiteraard ook de corona-maatregelen moeten ondervinden. Daarbij komt dat Florien Bussink, als hun vaste dirigente en begeleider, heeft laten weten, aan het einde van dit schooljaar, juli 2021, hiermee noodgedwongen te zullen stoppen. Voor haar inzet zijn wij, als geloofsgemeenschap, Florien uiteraard zeer erkentelijk en dank verschuldigd.
Deze mededeling noopt ons te moeten uitzien naar iemand, die deze toch mooie taak, als begeleider van ons jeugdkoor, straks zou willen overnemen.
Vandaar onze oproep; wie komt ons jeugdkoor straks verder muzikaal begeleiden. Voor verdere informatie en invulling mag u Florien ook benaderen: florien_bussink@hotmail.com
Uw reactie graag naar: Walter Ottenhof (fam.wottenhof@ziggo.nl)

Locatieraad H. Nicolaas