Sinds 2010 is de locatie van de H. Nicolaas, onderdeel van de parochie Lumen Christi. Veel werkzaamheden zijn door het bestuur van Lumen Christi overgenomen. Binnen de zeven geloofsgemeenschappen was op een gegeven moment
de locatieraad uitgegroeid tot een algemeen locatiebestuur.
Daarop is in 2014, in het pastoraal beleidsplan Lumen Christi “Licht voor ons uit”, gekozen voor een scheiding tussen pastorale en bestuurlijke/ zakelijke taken.
De locatieraad is verantwoordelijk voor de lokale financiën; gebouwen en administratieve zaken.

Specifiek te noemen zijn:
 1. Jaarlijkse kerkbalans in januari (werkgroep van 5 personen)
 2. Opmaken parochieblad “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” (werkgroep van 2 personen)
 3. Contact met pastoraatsgroep m.b.t. relevante onderwerpen; met de vrijwilligers van de kerk en kerkhof.
 4. Onderhoud kerkgebouw, Mariakapel en overige gebouwen.
 5. Onderhoud parochieel kerkhof.
De huidige bezetting locatieraad, bestaat uit:
 • Walter Ottenhof (voorzitter)
 • Ben Kuipers (lid)
 • Willie Snijders
 • Tonnie Rikkink en
 • Bennie Wassink zijn sinds enige tijd enkel adviseurs, zonder stemrecht.

Uitbreiding is derhalve dringend noodzakelijk.

Wat heeft de locatie van de H. Nicolaas nu nodig.

 • Vrijwilligers, die eens per jaar, gedurende een aantal dagen, leiding willen geven aan de actie kerkbalans, om de ongeveer 100 vrijwilligers op pad te helpen voor de verspreiding en inzameling van de formulieren.
 • Een vrijwilliger die de opmaak van het parochieblad wil helpen verzorgen.
 • Een penningmeester voor de locatieraad voor fiattering van de rekeningen en maandelijkse kascontrole. De penningmeester zorgt tevens voor aanlevering van de begroting van de locatie.
  Twee keer per jaar is er een penningmeesters vergadering met het parochiebestuur Lumen Christi.
  De ontvangsten van de facturen voor kerkelijke diensten, worden door een administratieve kracht van de H. Nicolaas verwerkt.
 • Een secretaris binnen de locatieraad, die ook tevens de vergaderingen notuleert.

Voor de vacature bouwzaken, is onlangs een vervanger gevonden, waarover wij u t.z.t. nader zullen informeren.
Als toelichting hierop mag misschien worden vermeld dat er in de afgelopen jaren, gigantisch veel werk is verzet rondom ons prachtig kerkgebouw, maar ook de restauratie en aanpassingen van het kerkgebouw zelf en het parochiecentrum
mogen hierbij worden genoemd.
Ook de uitbreiding en verfraaiing van onze begraafplaats mag ook niet onvermeld blijven.
Een grote zorg minder voor een toekomstige locatieraad.
Begin 2018 hebben wij ook de nu nog bestaande situatie binnen de locatieraad geschetst, doch zonder resultaat.
Wij zouden een speciaal beroep willen doen op de jongeren, binnen onze geloofsgemeenschap, waaronder zoveel kundigheid en energie schuilt gaat, om toch ook, de met carnaval alom bezongen en geprezen “Oale Grieze” niet in de steek te laten.

Sta op en help onze locatie aan de benodigde ondersteuning