We leven momenteel in een moeilijke tijd; velen van u ervaren het als een periode van vertwijfeling en grote onzekerheid. Niets is vandaag nog zeker, het publieke leven ligt plat en we blijven zoveel mogelijk thuis om deze crisis te kunnen beteugelen. Vooral voor onze ouderen, die zo gewend waren om de wekelijkse vieringen in onze kerk bij te wonen en nu gedwongen thuis zitten, is het allemaal extra moeilijk. Wij, als geloofsgemeenschap, leven met u mee en proberen waar mogelijk u te ondersteunen. Ter bemoediging luiden we op woensdagavond om 19.00 uur de kerkklokken en is de kerk op woensdag en in het weekend open van 9.00 uur tot 18.00 uur om te bidden en een kaarsje op te steken. Ook de pas gerestaureerde Mariakapel bij het kerkhof is weer open voor bezoek. Houd U wel de gepaste afstandsregeling in acht. Nu alle activiteiten binnen onze gemeenschap tot en met Pinksteren afgelast zijn en directe informatie verstrekken wat moeilijker gaat, houden we U via de website van Lumen Christi op de hoogte van de lopende zaken; kijk, zo mogelijk, regelmatig op deze site. Laten we ons, met ons allen, er voor inzetten dat we naar elkaar omzien en deze ramp te boven komen.

En vergeten we niet te bidden? God te danken om het leven en te vragen om zijn bijstand. Laten we het zeker niet opgeven gelovige christenen te zijn. Laten we ook niet vergeten ’s zondags de heilige eucharistie bij te wonen. We kunnen dat niet in de kerk, want die is gesloten, maar we kunnen zondags de heilige mis wel volgen op de TV. KRO/NCRV op NPO2 om 10.00 uur en tevens kunt U op zondag om 9.00 uur via de website een online gestreamde gebedsdienst volgen (gratis beschikbaar). Elke dag staat er ook een gebed of meditatie, verzorgd door ons pastoraal team op de site. Zo kunnen we blijvend luisteren naar het woord van God, bidden in zijn heilige Naam, en streven naar zijn liefde en vrede, ook in deze bewogen tijden. Wij wensen u alle goeds en een zalig Pasen, blijf gezond!

De kerken van Ootmarsum, Reutum, Tilligte en Lattrop hebben bijzondere schutspatronen n.l. de H.H. Simon en Judas, ooit gekozen door de moederkerk van Ootmarsum in een zeer moeilijke tijd, toen de eerste kerk met de grond gelijk gemaakt was. Zij stonden voor “getrouwe helpers in hopeloze zaken”.