In juni 2021 stond er in het Inspiratiemagazine ‘Mijn Dinkelland 2030’ een interview met de voorzitster van de buurtschapsraad in Lattrop over het ‘Verdwijnen van de kerk’ (in Lattrop). We zijn als bestuur van de parochie Lumen Christi blij met alle initiatieven die er ontplooid worden om de (geloofs-)gemeenschap Lattrop aantrekkelijk te houden voor haar inwoners/parochianen, echter voelen wij ons als bestuur genoodzaakt enkele zaken te nuanceren die in dit interview benoemd worden. Dit artikel bevat namelijk een aantal onjuistheden. Uit het artikel zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het sluiten van de kerk in Lattrop een voldongen feit is en dat het geen zin meer heeft om zich voor de kerk in te zetten. Het is daarom dat wij als parochiebestuur afstand nemen van dit artikel. Er wordt gesuggereerd dat het bisdom van plan is om binnenkort de pastorie en de kerk in Lattrop af te stoten en dat de buurtschapsraad bezig is om een plan voor het bisdom te maken. Het verkopen van de pastorie en het sluiten van de kerk is géén zaak van het bisdom. Dit is de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van Lumen Christi, de bestuurder van de parochie en eigenaar van de gebouwen. In tegenstelling tot wat iedereen ziet gebeuren in onze buurparochies zijn wij binnen Lumen Christi niet bezig met het sluiten van kerken. Wel zijn wij met de buurtschapsraad in gesprek over de verkoop van de pastorie. De opbrengst van die verkoop moet het mogelijk maken om de kerk in Lattrop open te houden. Dit is een zaak van de lange adem. Het is voor de buurtschapsraad niet eenvoudig om een financieel goed plan te maken dat het mogelijk maakt om de pastorie aan te kopen en het parochiebestuur voldoende middelen verschaft om de kerk open te houden. Wij zijn dus als bestuur van de parochie Lumen Christi nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. Cruciaal bij het open houden en onderhouden van de kerk is daarbij dat de opbrengst van de actie kerkbalans en het aantal vrijwilligers op peil blijft. De opbrengst van de actie kerkbalans in Lattrop-Breklenkamp komt geheel ten goede aan de parochie Lattrop en de financiële middelen worden volledig ingezet om de parochie “vitaal” en de kerk open te houden. Een positief saldo van de actie kerkbalans geeft het parochiebestuur ruimte voor de kerk en het geeft de buurtschapsraad de tijd om met een goed plan te komen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel stelt u die dan aan de locatieraad Lattrop. Contact: dhr. H. Smienk.

Met vriendelijke groet,

namens het parochiebestuur Lumen Christi Drs. Niek Bekhuis MBA, vice voorzitter