Landarbeidersbeweging MTC in Guatemala is een vereniging voor integrale ontwikkeling van haar leden. MTC is ontstaan in 1997 op initiatief van het sociale pastoraat in San Marcos naar aanleiding van de inhumane omstandigheden op de koffieplantages. Via parochies werden er arbeiderscomitées opgericht die zich later omvormden tot verenigingen voor integrale ontwikkeling. Het idee van de bisschop (Ramazzini) was om mensen zelf een stem te geven waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren, door hen op te leiden en te organiseren.
Op dit moment bestaat MTC uit 10 gemeentelijke ontwikkelingsverenigingen die zijn georganiseerd in verschillende raden: politiek, jongeren, vrouwen, ontwikkeling en woning). Deze raden proberen een antwoord te bieden op de verschillende problemen waarmee ze te maken hebben: slechte arbeidsomstandigheden, weinig kansen op een baan, geweld tegen vrouwen, slechte woningen, etc.)
MTC werkt daarbij samen met organisaties op lokaal, departementaal, nationaal en internationaal niveau, zoals vakbonden, de inheemse bevolkingsraad, en de mondiale christelijke arbeidersbeweging).
MTC wordt geleid door een departementaal bestuur met een afgevaardigde van elk van de gemeentelijke verenigingen. Ze worden daarbij ondersteund door een team van 18 betaalde medewerkers met verschillende capaciteiten.
Het doel is om via de organisatie van landarbeiders en hun families mensenrechten te verdedigen en de levensomstandigheden te verbeteren door het bevorderen van een sociale en solidaire economie. MTC wil onderstaande projecten financiëren en daarbij is uw financiële ondersteuning zeer gewenst.

1. Bouw school in Nueva Primavera,
De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in een eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt en er werkt één leraar voor zes verschillende groepen.

2. Trainingen vrouwenraden
Trainingen voor vrouwenraden van regio´s Boca-Costa, Altiplano en Valle. Vrouwen zullen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder geweld. Er zal met schooldirectie, leraren en/of ouderenraden worden gepraat over wat nodig is voor beter onderwijs, hoe kinderen die te maken hebben met geweld te herkennen en te helpen, en hoe kinderen met slechte leerprestaties beter te begeleiden. Eventueel zal samenwerking worden gezocht met het ¨pastoraat voor jonge kinderen¨

Pastor Tom van Vilsteren