Vanwege de Corona perikelen is het diaconaal beraad in het nieuwe jaar nog niet bijeen geweest. Daarom is op dit moment helaas niet bekend wat de opbrengst is van de Advent actie. Bij een volgende gelegenheid zullen wij u daar graag over berichten. Op voorhand danken wij u voor uw bijdrage.
Op 17 februari begint de veertigdagen tijd. Traditiegetrouw, maar vooral gedreven door een innerlijke motivatie wordt er ook dit jaar een beroep gedaan op een ieder om bij te dragen aan de vastenactie. Voor dit jaar is gekozen voor het project “school voor kwetsbare groepen in Bangladesh.”
In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen vaak van landbouw. Veel oogsten gaan steeds vaker verloren. De armoede groeit en kwetst met name kwetsbare groepen. Een beroepsopleiding kan uitkomst bieden.
Bangladesh bestaat voor een groot deel uit een delta van grote rivieren die het smeltwater uit het Himalaya gebergte afvoeren. Door de gevolgen van de klimaatverandering heeft het land te maken met langere periodes van droogte, moessonregens en orkanen, met enorme overstromingen tot gevolg. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft onder de armoedegrens. Zij leven veelal alleen van de landbouw en hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het is erg moeilijk voor hen om een inkomen te verdienen.
De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan, vaak weduwen en alleenstaande moeders, mensen met een beperking en minderheden, in staat stellen een inkomen te verdienen. Een inkomen waarmee zij hun familie kunnen onderhouden. In het project volgen 125 jongeren een beroepsopleiding naar keuze. Zij komen met name uit gezinnen met een alleenstaande moeder en/of gezinsleden hebben een handicap. Daarmee heeft het project een directe impact op bijna 600 mensen.
Caritas Bangladesh biedt een beroepsaanleiding aan in losse modules, aangepast aan de doelgroep. De deelnemers zijn beperkt in hun mogelijkheden om te reizen. De opleiding komt daarom naar hen toe. Lessen worden op locatie gegeven. Het project richt zich op het creëren van werkgelegenheid voor deze groep.

Tom van Vilsteren
Diaken

lees hier meer

Gift overmaken?
Gebruik ons IBAN-nummer:
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag