Onlangs heeft de aartsbisschop een verruiming van de uitreiking van de communie aangekondigd. Naast de uitreiking van de communie in de Eucharistie kan voortaan ook de communie uitgereikt worden tijdens de viering, waarin een diaken of pastoraal werker voorgaat. Het pastoraal team heeft besloten dat, met ingang van 1 oktober, de vieringen waarin een diaken of pastoraal werker voorgaat, communievieringen zullen zijn. Dit betekent dat in de drie wekelijkse cyclus naast de Eucharistieviering er voortaan één Communieviering en één Gebedsviering plaats vindt. Het pastoraal team volgt hiermee de richtlijnen die zijn uitgegeven door het aartsbisdom.

Pastoraal Team Lumen Christi